Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

KunTeko 2020 - yhdessä tuloksellisempaa kuntatyötä

KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelma tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Kuntekossa kuntatyöpaikat saavat asiantuntija-apua, sparrausta ja neuvontaa. Lisäksi ne voivat osallistua ohjelman oppimis- ja kehittämisverkostoihin sekä sisäisten kehittäjien koulutuksiin. Ohjelman avainsanoja ovat tuottavuus, tuloksellisuus ja työelämän laatu.

Lähtökohtana yhteistoiminnallinen kehittäminen

Onnistunut kehittämistyö edellyttää luottamusta ja yhteistyötä. Kuntekon lähtökohtana on, että kehittäminen työpaikoilla tapahtuu yhteistoiminnallisesti niin, että siihen osallistuvat johto, esimiehet ja henkilöstö. Kuntekossa ei tueta toimintaa, jonka tavoitteena on lomauttaminen tai irtisanominen.  

Kuntekon tavoitteena on

  1. Tehdä näkyväksi kunta-alan kehittämistyö
  2. Levittää vaikuttavia työelämän kehittämisen käytäntöjä
  3. Parantaa kehittämisosaamista
  4. Käynnistää ja tukea uutta kehittämistoimintaa
  5. Syventää oppimista kuntakentästä nousevista teemoista
  6. Tuottaa kunta-alalle työelämän läpimurtoinnovaatioita

Vaikuttavat käytännöt ja kehittämisteot näkyväksi

Kuntalaisten tarvitsemat palvelut täytyy jatkossa tuottaa vaikuttavammin ja taloudellisemmin. Se tehdään parhaiten kehittämällä työkäytäntöjä ja työelämän laatua. Tehokasta kehittämistä tehdään siellä missä työtäkin tehdään – siksi syntyi KunTeko 2020.

Kuntekon Tekojen Tori toimii areenana, jossa työpaikoilla tehtävä hyvä työ – suomalainen kuntatyö – tulee näkyväksi kaikille. Tekojen Torilla jaetaan ideat, kokemukset ja kehittämistulokset kollegoiden ja työyhteisöjen kanssa yli kuntarajojen ja toimialojen.

Ohjelmalla laaja toteuttajajoukko

Kunteko on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, KoHon ja Julkisen alan unioni JAU:n yhteinen valtakunnallinen hanke. Kuntekossa työskentelevät ohjelma- ja projektipäällikkö sekä projektiassistentti. Lisäksi ohjelmaa toteuttavat KT:n ja pääsopijajärjestöjen edustajien muodostamat valmistelu-, ohjelma- ja viestintäryhmät.

Pääneuvotteluryhmä päättää ohjelman suuntaviivoista, tavoitteista ja taloudesta yleisellä tasolla. Siihen kuuluu KT:n ja pääsopijajärjestöjen ylin johto. Kuntien ja kuntayhtymien johdosta, henkilöstön edustajista sekä tutkijoista koottu neuvonantajisto sparraa Kuntekoa.

Ohjelman päärahoittaja on Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Kuntekon ensimmäinen vaihe toteutetaan vuosina 2015–2017. Ohjelman kokonaisbudjetti on yli 1,3 miljoonaa euroa.

Yhteystiedot:

Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu, puh. +358 50 572 4620
Projektipäällikkö Anniina Tuomi, puh. +358 40 562 6397
Projektiassistentti Taina Tervonen, puh. +358 50 521 2448

Sähköposti: kunteko[a]kt.fi