Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Tekojen torilla tehdään maailman paras kuntatyö näkyväksi  

Tekojen tori on alusta, jonne kerätään kuntatyön isoja ja pieniä kehittämistekoja. Haluamme, että kunta-alalla tapahtuva työelämän kehittäminen ja hyvä työ näkyvät kaikille. Röyhistä siis rintasi, kerro ylpeästi mitä työyhteisössäsi on saavutettu kehittämällä ja inspiroi muita. Tai tutustu muiden kuntatyöpaikkojen kehittämistekoihin ja ota mallia. Voit myös vinkata jonkun muun tekemästä hyvästä kuntatyöstä meille.

Framstegsarena på svenska
 

KERRO KEHITTÄMISTEKO         ETSI KEHITTÄMISTEKOJA

 

 

VINKKAA TEKO       TOP 10 TEOT

 

Tekojen Torilla on tällä hetkellä 571 tekoa

Etsi kehittämistekoja, inspiroidu ja ota mallia

Tekojen torilta löydät kehittämistekoja monipuolisesti ympäri kunta-alaa. Tutustu esimerkiksi miten sote- ja opetusalalla, työllisyyspalveluissa, kulttuuripuolella, kiinteistöpalveluissa tai vaikka esimiestasolla kehitetään ja vastataan työn murrokseen. Kehittämistekoja löytyy muun muassa digitalisaation, henkilöstön kehittämisen, palvelumuotoilun, työelämän laadun ja kestävän kehityksen saralta.

Itse kehittämistarinoiden lukeminen on helppoa. Voit selata ja hakea niitä 1) kuntakohtaisesti, 2) vapaalla sanahaulla, 3) toimialakohtaisesti, 4) teemoittain sekä 5) asiakasryhmittäin. Saat kaikki kehittämistarinat näkyviin klikkaamalla yllä olevaa kehittämistekojen lukumäärää.

Tekoja on kerätty myös toimialakohtaisille Top 10 -listoille sekä Tekoja ja tekijöitä -julkaisuun, jossa raotetaan tarkemmin joitakin tarinoita kehittämistekojen takaa. 

Katso mitä omassa kunnassasi
tai muissa kunnissa kehitetään:

 
 
 

Vapaa sanahaku:

 
 

Selaa kehittämistekoja
teemoittain:

Innovointi ja tuottavuus
    Palvelujen vaikuttavuuden parantaminen
    Palvelu- tai tuotantoinnovaatiot
    Tuottavuuden parantaminen
    Palvelujen laatu ja asiakaslähtöisyys
    Prosessien kehittäminen (ml. Lean)
    Strategiatyön kehittäminen
    Digitalisaation hyödyntäminen
    Palvelumuotoilu
    Kestävä kehitys
Luottamus ja yhteistyö
    Yhteistyö yli yksikkörajojen
    Hyvin toimiva palvelu- ja kumppaniverkosto
    Joustavat työajat
    Kannustava palkkaus tai palkitseminen
    Kustannussäästöt
    Sukupuolten tasa-arvon edistäminen
    Yhdenvertaisuus
Työhyvinvointi ja terveys
    Työn imu ja innostus
    Työhyvinvoinnin parantaminen
    Työkyvyn parantaminen
    Sairauspoissaolojen vähentäminen
    Työturvallisuuden ja työympäristön parantaminen
    Työelämän laatu kokonaisuudessaan
Osaava työvoima
    Henkilöstön kehittäminen
    Esimiestyön kehittäminen
    Uuden teknologian hyödyntäminen
    Osaamisen johtaminen
    Monimuotoisuus ja monikulttuurisuus
    Viestinnän kehittäminen

Katso klikkaamalla mitä eri
toimialoilla kehitetään:

Opetus ja
kasvatus
Sosiaali- ja
terveyspalvelut
Kulttuuri ja
vapaa-aika
Työllisyys-
palvelut
Palo- ja
pelastustoimi
Energia ja vesi
Asuminen,
kiinteistöt
ja ympäristö
Kadut ja
liikenne
Elinkeino- ja
yrityspalvelut
Johto, henkilöstö,
hallinto- ja
talouspalvelut
Ruoka- ja
siivouspalvelut
Kaikki toimialat/
koko kunta
 

Selaa kehittämistekoja
asiakasryhmittäin:

Valitse asiakasryhmä

Lapset ja lapsiperheet
Nuoret
Työikäiset
Vanhukset
Uutta työtä hakevat
Yritykset/elinkeinoelämä
Maahanmuuttajat
Kolmas sektori/vapaaehtoistyö
Kaikki kuntalaiset
Muu
 

Selaa kehittämistekoja
kartalla: