Tukea kehittämistyöllesi
Kuntekon palveluista, ole hyvä!

Käytä hyväksesi Kuntekon ilmaista sparrausta, tehokkaita valmennuksia ja verkostoja,
joista saat kehittämistyöhön vauhtia, sujuvuutta ja tuloksia. Tarjoamme tukipalveluita
kuntatyöpaikoille, kunta-alan johdolle, esimiehille ja työntekijöille - kaikkialla Suomessa.

Tutustu ja tule mukaan!

Till stöd för ditt utvecklingsarbete Kuntekos tjänster, var så god!

 

yksi

Sparraus

Kehittämistyön tueksi kuntatyöpaikoille

Sparraus on ulkopuolisen asiantuntijan johdolla tehtävää ohjausta ja konsultointia. Se on tarkoitettu kehittämistyön alku- tai käynnistymisvaiheeseen, kehittämisen suvantovaiheen tueksi tai mietittäessä kehittämistyön jatkoaskelia. Kunteko maksaa 1-2 sparrauspäivää.

 

kaksi

Sisäisten kehittäjien valmennus

Kunta-alan johdolle, esimiehille
ja työntekijöille

Vastaatko kehittämisprosessin käytännön toteutuksesta työyhteisössäsi tai organisaatiossasi? Valmennuksen avulla saat keinoja ja menetelmiä toimintojen ja prosessien kehittämiseen. Tavoitteena on, että kehittämisprosessi omassa työyhteisössäsi etenee valmennuspäivien välillä. Yhteen valmennukseen valitaan enintään 50 osallistujaa. Valmennukset kestävät 3 päivää, joiden lisäksi on etukäteis- ja välitehtäviä.

 

kolme

Haastetyöpajat ja klinikat

Työelämän kehittämisen ketteriä kokeiluja ja pilotteja

Tässä kokonaisuudessa keskitytään osallistujien käytännön haasteisiin tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämisessä. Kehittämistä tehdään kilpailutetun asiantuntijan tukemana kolmessa vaiheessa: 1) Haastetyöpajassa kehitetään yhdessä haasteisiin ratkaisuideoita, joista osallistujat valitsevat parhaiten itselleen sopivan idean kokeiltavaksi. 2) Kokeiluvaiheessa osallistujat kehittävät ratkaisuidean pohjalta toimintaa ja tekevät käytännön kokeiluja. 3) Seuranta- ja iterointityöpajassa arvioidaan käytännön kokeilujen tuloksia ja dokumentoidaan kehittämistyön vaiheet ja tulokset

 

neljä

Teema- ja toimialakohtaiset työpajat

Lähtökohtana ajankohtaiset työelämän kehittämisen teemat

Verkostojen sisällöt, kesto ja toteutustapa vaihtelevat tarpeen mukaan. Ne voivat olla alueellisia tai valtakunnallisia. Verkostoissa on kaikille avoimia tilaisuuksia tai webinaareja sekä halukkaille työpajoja ja/tai organisaatiokohtaista valmennusta. Jokainen verkosto suunnitellaan erikseen ja sille valitaan asiantuntija/t kilpailuttamalla.