Kunteko 2020 - yhdessä tuloksellisempaa kuntatyötä

 

KunTeko 2020 on kunta- ja maakunta-alan työelämän tuottavuutta, tuloksellisuutta ja laatua edistävä kehittämisohjelma.

Tarjoamme kehittämispalveluja kuntatyöpaikoille kaikkialla Suomessa. Samalla toimimme kehittäjäkumppanina kehittämistavoitteiden kartoittamisessa ja tuemme kunnissa tehtävää kehittämistyötä palveluillamme.

 

Kuntekon tavoitteet

  1. Innostaa kehittämään ja uudistumaan
  2. Parantaa kehittämisosaamista
  3. Käynnistää uutta kehittämistoimintaa
  4. Tehdä näkyväksi kuntakentällä tehty kehittämistyö
  5. Levittää vaikuttavia käytäntöjä ja kiinnostavia kehittämisratkaisuja 
  6. Viestiä ja tarjota oppimismahdollisuuksia ajankohtaisiin työelämän kehittämisen teemoihin
  7. Synnyttää kunta-alalle työelämän läpimurtoinnovaatioita 

Palvelut

Kunteko tarjoaa kaikenlaisille kuntaorganisaatioille monipuolisia palveluita, joihin osallistuminen on pääosin maksutonta. Teema- ja toimialakohtaisisten työpajojen, sparrauksen, sisäisten kehittäjien valmennusten, haastetyöpajojen ja klinikkojen sekä webinaarien avulla tarjoamme kuntakentälle tukea ja työkaluja työelämän laadun, tuloksellisuuden ja tuottavuuden kehittämiseen.

TUTUSTU KUNTEKON PALVELUIHIN

 

 

Tekojen tori

Yksi Kuntekon keskeisistä tavoitteista on tuoda kuntakentällä tehtävää kehittämistyötä näkyväksi. Tekojen tori on alusta, jonne tällaisia kuntatyössä tehtyjä isoja ja pieniä kehittämistekoja kerätään. Haluamme, että kunta-alalla tapahtuva työelämän kehittäminen ja hyvä työ näkyvät kaikille. Samalla se toimii loistavana ideapankkina, jota kuka tahansa voi hyödyntää oman kehittämistyön inspiraationa.

 

SIIRRY TEKOJEN TORILLE

 

"Tekojen torin logo."

 

Lähtökohtana yhteistoiminnallinen kehittäminen

Onnistunut kehittämistyö edellyttää luottamusta ja yhteistyötä. Kuntekon lähtökohtana on, että kehittäminen työpaikoilla tapahtuu yhteistoiminnallisesti siten, että siihen osallistuvat sekä johto, esimiehet että henkilöstö. Kuntekossa ei tueta toimintaa, jonka tavoitteena on lomauttaminen tai irtisanominen. 

"Piirroskuva ihmisistä, jotka saavat kehittämisideoita."

 

Ohjelmalla laaja toteuttajajoukko

Kunteko on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n ja Julkisen alan unioni JAU:n yhteinen valtakunnallinen hanke. Kuntekossa työskentelevät ohjelma- ja projektipäällikkö, projektisuunnittelija ja projektitiedottaja. Lisäksi ohjelmaa toteuttavat KT:n ja pääsopijajärjestöjen edustajien muodostamat valmistelu-, ohjelma- ja viestintäryhmät.

Pääneuvotteluryhmä päättää ohjelman suuntaviivoista, tavoitteista ja taloudesta yleisellä tasolla. Siihen kuuluu KT:n ja pääsopijajärjestöjen ylin johto. Kuntien ja kuntayhtymien johdosta, henkilöstön edustajista sekä tutkijoista koottu neuvonantajisto sparraa Kuntekoa.

Ohjelman päärahoittaja on Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Kuntekon toinen vaihe toteutetaan 1.1.2018-31.12.2020. Ohjelman kokonaisbudjetti on yli 1,6 miljoonaa euroa. Ohjelman ensimmäinen kausi oli vuosina 2015–2017.