Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

KunTeko 2020 - yhdessä tuloksellisempaa kuntatyötä

KunTeko 2020 – kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma edistää tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua.

Tarjoamme kehittämispalveluja kuntatyöpaikoille kaikkialla Suomessa. Samalla toimimme kehittäjäkumppanina kehittämistavoitteiden kartoittamisessa ja tuemme kunnissa tehtävää kehittämistyötä palveluillamme. Kuntekon ilmaisesta sparrauksesta, tehokkaista valmennuksista ja verkostoista saa kehittämistyöhön vauhtia, sujuvuutta ja tuloksia.  Tutustu palveluihin täällä.

Kuntekon tavoitteena on

  1. Innostaa kehittämään ja uudistumaan
  2. Parantaa kehittämisosaamista
  3. Käynnistää uutta kehittämistoimintaa
  4. Tehdä näkyväksi kuntakentällä tehty kehittämistyö
  5. Levittää vaikuttavia käytäntöjä ja kiinnostavia kehittämisratkaisuja 
  6. Viestiä ja tarjota oppimismahdollisuuksia ajankohtaisiin työelämän kehittämisen teemoihin
  7. Synnyttää kunta-alalle työelämän läpimurtoinnovaatioita 

Vaikuttavat käytännöt ja kehittämisteot tulevat näkyväksi Tekojen Torilla

Kuntekon Tekojen Tori toimii areenana, jossa työpaikoilla tehtävä hyvä työ tulee näkyväksi kaikille. Tekojen Torilla jaetaan ideoita, kokemuksia ja kehittämistuloksia kollegoiden ja työyhteisöjen kanssa yli kuntarajojen ja toimialojen.

Käy katsomassa oman kuntasi tai toimialasi kehittämistyöt tai kerro, mitä teillä on kehitetty! 

Lähtökohtana yhteistoiminnallinen kehittäminen

Onnistunut kehittämistyö edellyttää luottamusta ja yhteistyötä. Kuntekon lähtökohtana on, että kehittäminen työpaikoilla tapahtuu yhteistoiminnallisesti niin, että siihen osallistuvat johto, esimiehet ja henkilöstö. Kuntekossa ei tueta toimintaa, jonka tavoitteena on lomauttaminen tai irtisanominen.  

Ohjelmalla laaja toteuttajajoukko

Kunteko on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, KoHon ja Julkisen alan unioni JAU:n yhteinen valtakunnallinen hanke. Kuntekossa työskentelevät ohjelma- ja projektipäällikkö, projektisuunnittelija ja projektitiedottaja. Lisäksi ohjelmaa toteuttavat KT:n ja pääsopijajärjestöjen edustajien muodostamat valmistelu-, ohjelma- ja viestintäryhmät.

Pääneuvotteluryhmä päättää ohjelman suuntaviivoista, tavoitteista ja taloudesta yleisellä tasolla. Siihen kuuluu KT:n ja pääsopijajärjestöjen ylin johto. Kuntien ja kuntayhtymien johdosta, henkilöstön edustajista sekä tutkijoista koottu neuvonantajisto sparraa Kuntekoa.

Ohjelman päärahoittaja on Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Kuntekon toinen vaihe toteutetaan 1.1.2018-31.12.2020. Ohjelman kokonaisbudjetti on yli 1,6 miljoonaa euroa. Ohjelman ensimmäinen kausi oli vuosina 2015–2017. ESR:n tietosuojaselosteeseen sekä ESR-hankkeisiin osallistuvista kerättäviin henkilötietoihin voi tutustua Rakennerashastojen sivuilla.