Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

KunTeko 2020 - yhdessä tuloksellisempaa kuntatyötä

KunTeko 2020 – kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma edistää tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Tarjoamme kunta- ja maakuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Kuntekossa työpaikat saavat asiantuntija-apua ja sparrausta. Lisäksi ne voivat osallistua ohjelman tapahtumiin, verkostoihin ja sisäisten kehittäjien valmennuksiin.

Lähtökohtana yhteistoiminnallinen kehittäminen

Onnistunut kehittämistyö edellyttää luottamusta ja yhteistyötä. Kuntekon lähtökohtana on, että kehittäminen työpaikoilla tapahtuu yhteistoiminnallisesti niin, että siihen osallistuvat johto, esimiehet ja henkilöstö. Kuntekossa ei tueta toimintaa, jonka tavoitteena on lomauttaminen tai irtisanominen.  

Kuntekon tavoitteena on

  1. Tehdä näkyväksi kuntakentällä tehty kehittämistyö
  2. Levittää vaikuttavia käytäntöjä ja kiinnostavia kehittämisratkaisuja 
  3. Innostaa kehittämään ja uudistumaan sekä parantaa kehittämisosaamista
  4. Käynnistää uutta kehittämistoimintaa
  5. Syventää oppimista kunta-alalta nousevien teemojen ympärille
  6. Tuottaa kunta-alalle työelämän läpimurtoinnovaatioita työelämään

Vaikuttavat käytännöt ja kehittämisteot näkyväksi

Kuntalaisten tarvitsemat palvelut täytyy jatkossa tuottaa vaikuttavammin ja taloudellisemmin. Se tehdään parhaiten kehittämällä työkäytäntöjä ja työelämän laatua. Tehokasta kehittämistä tehdään siellä missä työtäkin tehdään – siksi syntyi KunTeko 2020.

Kuntekon Tekojen Tori toimii areenana, jossa työpaikoilla tehtävä hyvä työ – suomalainen kuntatyö – tulee näkyväksi kaikille. Tekojen Torilla jaetaan ideat, kokemukset ja kehittämistulokset kollegoiden ja työyhteisöjen kanssa yli kuntarajojen ja toimialojen.

Ohjelmalla laaja toteuttajajoukko

Kunteko on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, KoHon ja Julkisen alan unioni JAU:n yhteinen valtakunnallinen hanke. Kuntekossa työskentelevät ohjelma- ja projektipäällikkö sekä projektisuunnittelija. Lisäksi ohjelmaa toteuttavat KT:n ja pääsopijajärjestöjen edustajien muodostamat valmistelu-, ohjelma- ja viestintäryhmät.

Pääneuvotteluryhmä päättää ohjelman suuntaviivoista, tavoitteista ja taloudesta yleisellä tasolla. Siihen kuuluu KT:n ja pääsopijajärjestöjen ylin johto. Kuntien ja kuntayhtymien johdosta, henkilöstön edustajista sekä tutkijoista koottu neuvonantajisto sparraa Kuntekoa.

Ohjelman päärahoittaja on Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Kuntekon toinen vaihe toteutetaan 1.1.2018-31.12.2020. Ohjelman kokonaisbudjetti on yli 1,6 miljoonaa euroa. Ohjelman ensimmäinen kausi oli vuosina 2015–2017. ESR:n tietosuojaselosteeseen sekä ESR-hankkeisiin osallistuvista kerättäviin henkilötietoihin voi tutustua Rakennerashastojen sivuilla.

Yhteystiedot:

Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu, puh. +358 50 572 4620
Projektipäällikkö Maija Ruoho, puh. +358 50 405 9989
Projektisuunnittelija Taina Tervonen, puh. +358 50 521 2448

Sähköposti: kunteko[a]kt.fi