Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

14.10.2019

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Espoo - Esbo

Maahanmuuttajataustaisille henkilöille tarkoitettu yrittäjyyskoulutus

Espoo - Esbo
Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Uudellamaalla asuu 54% Suomen työikäisestä ulkomaalaisväestöstä. Yrittäjyys nähdään usein työllistymisen mahdollisuutena.
Koulutettiin maahanmuuttajataustaisia henkilöitä yrittäjyyteen (20 op+10 op) ja erityisesti oppimaan teknologian hyödyntämistä yrittäjyystoiminnassa. Koulutuksen aikana rakennetiin yrittäjyyskoulutusmalli, jota voidaan toteuttaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Lisäksi havainnointiin iän, kulttuurin, koulutustaustan merkitystä ammattikorkeakouluopinnoissa.

Ratkaisu

Hankkeessa koulutettiin kaksi opiskelijaryhmää vuosien 2018-2019 aikana. Hanke oli yhteinen Espoon kaupungin kanssa kuitenkin niin, että molemmat organisaatiot olivat itsenäisiä toteuttajia. Hankkeen koulutusmallia rakennettiin yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden ja asiantuntijoiden kanssa, lisäksi kuultiin opiskelijaryhmän toiveita.

Yrittäjyyskoulutuskokonaisuus sisälsi henkilökohtaiset osaamiskartoitukset ja oppimissuunnitelmat sekä koulutusosiot Yrityksen liiketoiminta (10 op), Yrittäjän arki (5 op) ja Yrityksen Web-sivujen tekeminen ja ylläpito (5 op). Lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa itsenäisesti 10 op tietotekniikka-alalta. Koulutus ja sen pedagogisen mallin rakentaminen toteutettiin 6Aika/ESR hankkeen 2017-2020 puitteissa.

Tulokset

Metropolia Amk maahanmuuttajataustaisille nuorille tarkoitetun yrittäjyyskoulutuksen tavoitteena oli tukea nuoria kehittämään uudenlaista yritystoimintaa, jossa he voivat hyödyntää kansainvälisiä kokemuksia ja tietoja kehittyvien maiden markkina-alueista.
Koulutus tuotti uusia yrittäjiä. Myös se, että opiskelija totesi yritysidean tarvitsevan vielä lisää suunnittelua ja hiomista katsottiin hyväksi tulokseksi.
Koulutuksen ja mallin tuomista kokemuksista julkaistaan " Duunipolkuja - tavoitteista totta" julkaisu Tampereella loppuseminaarissa 19.11.2019. Julkaisussa kuvataan hankkeen tuloksia yksityiskohtaisesti.

Liitteet

Final 2019 Koulutusrakenne, ryhmä II DuuniPolku, Metropolia Amk.pdf

Yhteyshenkilöt

Päivi Laine
paivi.laine@metropolia.fi
Projektipäällikkö DuuniPolku -hanke/Metropolia Amk
Metropolia Ammattikorkeakoulu