Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

29.11.2016

Kangasalan kunta vanhuspalvelut, Kangasala

Tehostettu kotihoito - yhteisöllinen asumismuoto ikäihmisille

Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Ikäihmisten kotona asumisen tukemisen lisääminen, koska heidän turvallisuuden tunnettaan voidaan vahvistaa yhteisöllisen asumisen kautta.

Ratkaisu

Kangasalle perustettiin tehostetun kotihoidon yksikkö Maijala, jossa on 87 vuokra-asuntoa, vuonna 2014. Ennestään palveluasumisyksikkö Maijalassa oli 66 asuntoa ikäihmisille. Tiloissa toimii yksi kotihoidon tiimi.

Palveluasumisen tarve kasvoi ja Maijalaa laajennettiin uudisrakennuksella, jonne lisättiin 21 asuntoa. Rakennusvaiheessa todettiin, että kotona asuvat ikäihmiset ovat entistä hoidettavimpia ja huonokuntoisempia sekä kokevat yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

Maijalan palveluasumiskonseptia muutettiin siten, että asumisyksikkö kehitettiin tehostetun kotihoidon yksiköksi. Asukkailla on mahdollisuus saada apua myös yöaikaan tarvittaessa.

Kotihoidon tiimin työntekijät tekevät kolmivuorotyötä. Mikäli lähistöllä joku ikäihminen omassa asunnossaan ja tarvitsisi yöaikaan käyntiä, se järjestyy Maijalan yöhoitajan toimesta. Toistaiseksi yhtään tällaista asiakasta ei ole ollut, mutta siihen on kehitetty valmius.

Tehostetun kotihoidon yksikössä työskentelee kotihoitohenkilökunnan lisäksi ohjaaja, joka järjestää asukkaille viriketoimintaa. Siellä toimii päätoiminen kotihoidon fysioterapeutti, joka tekee kuntoutusarviointeja koko kotihoidon kentän alueella, vetää erilaisia liikuntaryhmiä ja tekee kuntosaliohjelmia talon kuntosalin laitteet huomioiden.

Asukkaat asuvat omissa vuokrakodeissaan, syövät lounaan yhdessä niin halutessaan ja osalle asukkaista järjestetään myös yhteinen päivällisruokailu.

Tulokset

Maijalan palveluasumisyksikkö on ollut suosittu ja sen mahdollistaa hyvin yhteisöllinen asumismuodon, jota tulee lisätä tulevaisuudessa. Asukkaat voivat asua pidempään Maijalassa, vaikka heidän toimintakykynsä laskisi, koska siellä on järjestetty yön aikainen hoito.

Koska tehostetun kotihoidon yksikön lähihoitajat tekevät kolmivuorotyötä, niin jokainen Maijalan työntekijä sai itse päättää haluaako jäädä kolmivuorotyöhön vai siirtyä toiseen tiimiin kaksivuorotyöhön. Yllättäen yhtä työntekijää lukuun ottamatta kaikki halusivat jäädä Maijalaan.

Tehostetun kotihoidon aloitus oli haasteellista, koska samalla rekrytoimme yksikköön uusia työntekijöitä ja laitoshoidon puolelta siirtyi muutama työntekijä Maijalaan.

Nyt henkilökunta on jo hioutunut tekemään yhdessä työtä ja asukkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä palveluun. Tällä hetkellä suunniteltuja yökäyntejä on 80:stä kotihoidon asiakkaasta noin neljällä, hälytysten määrä kuitenkin vaihtelee öisin.

Kehittämiseen ovat osallistuneet:


Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Kirsi Kalliomäki
kirsi.kalliomaki@kangasala.fi
Kotihoidon johtaja

Mia Kannisto
mia.kannisto@kangasala.fi
Vanhustyön johtaja
Kangasalan kunta

Tykätty 5 kertaa