Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

7.12.2015

Viestintä- ja markkinointi, Kempele

Vuoden viestijän palkitseminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Vuoden viestijän valinnalla halutaan vaikuttaa sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään ja sen tärkeyteen. Viestintä ei ole vain johdon tehtävä. Jokaisen työntekijän tulee viestiä ja jakaa tietoa.

Vuoden viestijän valintaan vaikuttavia asioita ovat mm. aktiivinen tiedottaminen kunnan palveluista, positiivisen kuntakuvan ja kunnan mediajulkisuuden edistäminen sekä kuntalaisten aktivoiminen mukaan kunnassa järjestettäviin tapahtumiin.

Vuoden viestijän valinta suoritettiin ensimmäisen kerran 2015. Vuoden viestijän palkinto jaettiin esimiesinfon yhteydessä. Valinnasta tehdään kunnassa perinne.

Ratkaisu

Kunnan eri yksiköt on otettu vahvasti mukaan www-sivujen uudistamiseen. Nettisivujen rakennetta on mietitty poikkihallinnollisesti ja toteutus on tehty osin yhdessä henkilöstön kanssa yksikkötasolla. Eri toiminnot ovat alkaneet viestimään myös aktiivisesti Facebookin kautta.

Ehdotukset vuoden viestijäksi kerätään henkilöstölle kohdennetulla sähköisellä kyselyllä. Lopullisen valinnan ehdotusten pohjalta tekee kunnan viestintä- ja markkinointiryhmä.

Tulokset

Vuoden viestijän palkitsemisella kannustetaan henkilöstöä aktiiviseen viestintään ja kunnan positiivisen kuntakuvan luomiseen. Henkilöstöllä on tieto, että vuoden viestijä tullaan valitsemaan vuoden päästä uudelleen.

Kunnan tapahtumien viestinnässä on tapahtunut selkeää parannusta sekä nettisivujen että sosiaalisen median kautta.

Vuoden viestijä saa ”viestijäpokaalin”, pienen lahjan ja kukat.

Yhteyshenkilöt

Päivi Sauvola
paivi.sauvola@kempele.fi
viestintäsuunnittelija
Kunnan johto

Tykätty 2 kertaa