Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

17.11.2015

Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, Riihimäki

Työhyvinvointikalenteri

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet

Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle perustettiin loppuvuonna 2014 oma työhyvinvointityöryhmä. Työryhmän tavoitteeksi asetettiin oman toimialan työhyvinvoinnin kehittämisen koordinointi ja edistäminen. Lähtötilanteena oli toimialalla tapahtuneet monet muutokset niin organisaatiossa, johdossa kuin henkilöstössä sekä huoli henkilöstön työssä jaksamisesta.

Ratkaisu

Työhyvinvointityöryhmään nimettiin työntekijöiden edustajat kustakin soten toiminnosta, pääluottamusmiesten edustaja sekä henkilöstöhallinnon edustaja. Työryhmä aloitti toimintansa niin, että jokainen ryhmän jäsen määritteli oman työpaikkansa kannalta, mitä hyvinvointi työssä merkitsee ja mitkä asiat siinä ovat keskeisiä. Apuna tässä työssä käytettiin TTK:n Työhyvinvoinnin portaat -työkirjaa.

Työryhmän työskentelyn tuloksena syntyi soten työpaikoille suunnattu Työhyvinvointikalenteri. Kalenteri on jaettu neljään kolmen kuukauden mittaiseen jaksoon. Jaksoille on valittu teemat yhteisen taustatyöskentelyn pohjalta. Teemoina ovat Hyvä tiimi, Ehjänä töissä, Muista itsesi ja Hommat haltuun.

Kuhunkin teemaan liittyen kalenterissa on pieni johdanto, herätteleviä kysymyksiä sekä erityyppisiä tehtäviä. Työpaikkakokouksissa valitaan, mitkä tehtävät kukin työpaikka toteuttaa.

Kalenteria on tarkoitus hyödyntää työpaikkakokouksissa siten, että kussakin jaksossa vähintään yksi työpaikkakokous keskittyy kalenterin teemoihin. Työpaikkakokouksen muistio lähetetään oman toimialan kehittämisryhmälle. Näin ryhmä pystyy seuraamaan, mitkä teemoista kussakin työpaikassa ovat nousseet keskusteluun ja jatkotyöstämiseen.

Tulokset

Soten Työhyvinvointikalenteri toimii työpaikkojen itse yhdessä luomana työhyvinvointisuunnitelmana. Kalenteri antaa työhyvinvoinnille konkreettiset sisällöt ja korostaa sitä, että jokainen voi omilla arjen teoillaan olla edistämässä niin omaansa kuin koko työyhteisönsä työhyvinvointia.

Kalenteri auttaa esimiehiä ja henkilöstöä muistamaan, että työssä jaksamisen edistäminen on pieniä arjen tekoja ja pitkäjänteistä työskentelyä, unohtamatta iloa ja leikkisyyttä arjen kiireissä. Kalenterin avulla tuetaan kaupungin henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumista konkreettisella tasolla kiinnittämällä huomiota työyhteisöjen toimivuuteen, työoloihin sekä johtamiseen.

Erityisesti sosiaali- ja terveystoimen työssä henkilöstön työtyytyväisyys vaikuttaa suoraan asiakaspalvelun laatuun. Työhyvinvointia edistämällä vaikutetaan työssä jaksamiseen ja sitä kautta sairauslomien vähentymiseen.

Työhyvinvointityöryhmä seuraa Työhyvinvointikalenterin käytöstä tulevia palautteita. Kalenterin käyttöä on mahdollista laajentaa myös muille toimialoille.

Tutustu Työhyvinvointikalenteriin: http://www.kunteko.fi/sites/kunteko.fi/files/documents/Sotekalenterin%20malli.pdf

Kehittämiseen ovat osallistuneet:


Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Kristiina Kalliovalkama
kristiina.kalliovalkama@riihimaki.fi
Palvelualuepäällikkö
Riihimäen kaupunki

Tykätty 12 kertaa