Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

5.11.2015

Henkilöstöyksikön ja työterveyshuollon organisoima, koskee kaupungin kaikkia työntekijöitä, Rovaniemi

Työssä tapahtuu -toiminta edistää henkilöstön terveyttä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Työssä tapahtuu -toiminnan päätavoitteet ovat:

a) Mallintaa Rovaniemen kaupungin työntekijöille ja työpaikoille työhyvinvointia edistäviä toimintatapoja ja lisätä henkilöstön omaa vastuuta työhyvinvoinnista.

b) Ehkäistä heikentyneestä työkyvystä aiheutuvia eläke- ja sairauspoissaolokustannuksia.

c) Kehittää työhyvinvoinnin palveluverkostoa yhdessä yritysten, työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon kanssa.

d) Arvioida mittareiden avulla sairastuvuutta ja työkykyisyyttä sekä terveyttä edistävien toimenpiteiden vaikutuksia.

Ratkaisu

Tehdään sähköinen terveyskysely henkilöstölle (palvelualueittain). Ohjelma jaottelee vastaajat punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin sen perusteella, onko työkykyriski korkea, kohtainen vai matala.

Työntekijä ja työterveyshuolto saavat yksilöraportin, esimies saa ryhmäraportin.
Punaiset ohjataan työterveyshuoltoon, keltaisille työnantaja kustantaa suunnattuja ryhmiä kilpailutetulta palveluntuottajalta. Osallistuminen on omalla ajalla.

Työyhteisöissä on omaa kehittämistä ryhmätulosten perusteella.

Toteutus on tapahtunut suurelta osin omin voimin ja kokonaan ilman ulkopuolista rahoitusta.

Tulokset

Rovaniemen kaupungilla sairauspoissaolot ovat vähentyneet noin viidenneksellä vuodesta 2009 lähtien. Työssä tapahtuu -toiminta on ollut osana vaikuttamassa asiaan.

Toimintaa jatketaan nyt uudistuneella suunnitelmalla vuoden 2016 alusta. Työntekijöille on tulossa enemmän toimenpidevaihtoehtoja ja esimiehille/koko työyhteisölle dialogisilla menetelmillä osallistaen voimala-tyyppinen työskentelyosio koko työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Yhteyshenkilöt

Johanna Aho
johanna.aho@rovaniemi.fi
työhyvinvointipäällikkö
Rovaniemen kaupunki

Tykätty 6 kertaa