Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

18.11.2015

Henkilöstöpalvelut koordinoi kaikkia Porin kaupungin työyhteisöjä koskevaa kilpailua, Pori - Björneborg

Uudistuva työyhteisö -kilpailu

Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Pori 2016 -strategiassa yhtenä kriittisenä menestystekijänä mainittiin ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Kaupunkitason yhteistyötoimikunta hyväksyi kokouksessaan 22.2.2012 Uudistuva työyhteisö -kilpailun käynnistämisen Porin kaupungin työyhteisöjen kesken. Kilpailun tavoitteena on innostaa työyhteisöt toteuttamaan arjen työssä uudistuksia, joilla on vaikutusta työn tuloksellisuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Uudistumisessa on kyse vapautumisesta toimimattomista ajattelu- ja toimintatavoista sekä työyhteisö- että yksilötasolla. Uudistuvan työyhteisön tunnistaa siitä, että siellä vallitsevat hyvät työyhteisötaidot sekä kyselevä ja avoin keskustelukulttuuri. Kaikkien mielipiteitä kuunnellaan ja huolehditaan ihmisten jaksamisesta, osaamisesta ja sitoutumisesta.

Ratkaisu

Uudistuva työyhteisö -kilpailuun voivat työyhteisöt osallistua kuvaamalla vapaamuotoisesti työyhteisössä toteutettuja kehittämistoimenpiteitä: mitä tavoiteltiin, mitä tehtiin, ketkä osallistuivat, mitä saavutettiin. Parhaimmillaan kehittämistyöhön osallistuu koko työyhteisö.

Kilpailun kriteerit ovat:
- osallistuvuus: koko työyhteisön aktiivinen osallistuminen muutoksen toteutukseen
- innovatiivisuus: työyhteisössä tehdään asioita uudella, entistä toimivammalla tavalla
- vaikuttavuus: toiminnan tuloksena työyhteisön palvelut ovat parantuneet tai on saatu aikaan kustannussäästöjä
- yleistettävyys: muut työyhteisöt voivat ottaa mallia palkitun yksikön toiminnasta

Kehittämistyöhön ei ole erillistä rahoitusta. Paras asiantuntemus päivittäisen työn kehittämiseen on työyhteisössä toimivilla henkilöillä. Kilpailussa palkintona on 1 000 euroa, joka jaetaan yhdelle tai kahdelle työyhteisölle vuosittain.

Tulokset

Uudistuva työyhteisö -palkinto on Porissa jaettu vuodesta 2012 lähtien. Joka vuosi kilpailuun osallistuu kymmenkunta työyhteisöä, mutta tottakai kehittämistyötä tehdään organisaatiossa aktiivisesti muissakin yksiköissä.

Kilpailuun osallistuvien kehittämistyöt esitellään mm. henkilöstöraportissa, jotta muut voisivat hyödyntää ideoita omassa työssään. Voittajista tehdään juttuja kaupungin viestintävälineisiin ja voittajayhteisöjen toimitiloihin luovutetaan kunniakirja.

Voittajia ovat olleet mm. Taitelijankoti ja vammaispalveluiden asumispalveluyksikkö Aurora. Taiteilijankodissa mielenterveys- ja päihdekuntoutustyöllä on voitu välttää erikoissairaanhoitoa, mikä on tuonut kustannussäästöjä. Aurorassa asukkaita kuunnellaan ja kehitysvammaiset kohdataan tasavertaisina, omasta arjestaan päättävinä yksilöinä. Tämä on luonut hyvää asukastyytyväisyyttä ja henkilökunnan työtyytyväisyyttä. Yksikön toimintamallit ovat sovellettavissa myös muihin asuntoloihin.

Kaiken kaikkiaan kilpailuun osallistuneiden hakemuksista selviää, että kehittämistyön tuloksena on saatu aikaan kustannussäästöjä, henkilöstön työhyvinvointi on kohentunut ja asiakkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt.

Kehittämiseen ovat osallistuneet:


Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Riitta Saarinen
riitta.saarinen@pori.fi
kehittämisasiantuntija
Porin kaupunki / henkilöstöpalvelut

Tykätty 2 kertaa