Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

7.10.2019

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Helsinki - Helsingfors

Ergonomiatiedon välittäminen kalenterimuodossa kuukausittain

Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Vuosittaisessa hyvinvointikyselyssä ergonomia nousi kehittämiskohteeksi. Perustettiin koko organisaation kattava ergonomiatyöryhmä, jossa on edustettuna työterveyshuolto, työsuojelutoimijat, potilaan siirtoergonomiakouluttajat ja johto.
Työryhmän tavoitteena on jakaa ergonomiatietoutta organisaation sisällä koko henkilökunnalle. Ryhdyttiin kehittämään sähköisesti lähetettävää ergonomiakalenteria, josta työntekijät saavat ideoita ergonomian eri osa-alueista lyhyesti ja selkeässä muodossa.

Ratkaisu

Työryhmä ideoi kalenterimuodossa olevia tietoiskuja, jotka lähetetään sähköisesti kuukausittain työyksikköjen ergonomiayhdyshenkilöille. Tietoiskujen teemat ja sisältö suunnitellaan ja toteutetaan työryhmän sisällä. Eri teemoja on ollut mm. taukoliikunta, omasta kunnosta huolehtiminen, näyttöpääte-ergonomia, ranteet ja sormet, taakan kantaminen sekä silmä/näköergonomia. Kalenteri antaa käytännönläheistä tietoa kuvin ja tekstein. Saatekirjeeseen lisätään lähdelinkit ja tieto lisämateriaalista. Kalenteri välitetään eteenpäin työryhmän puheenjohtajan kautta työsuojelupäälliköille ja he välittävät viestin omille ergonomiayhdyshenkilöilleen. Työstä ei tule ylimääräisiä kustannuksia.

Tulokset

Työntekijät saavat joka kuukausi kalenterin ja herätteen osastoilleen eri ergonomian osa-alueista. Niiden avulla voi pitää tietoiskuja kyseisistä aiheista. Kalenteria on tulostettu yksiköiden seinille ja se on otettu aktiivisesti käyttöön. Se on myös saanut hyvää palautetta työntekijöiltä. Samaa toimintaa jatketaan seuraavanakin vuonna, jolloin hyödynnetään OSHA:n TULES-teemaa.

Yhteyshenkilöt

Tiina Karjalainen
tiina.jo.karjalainen@hus.fi
Siirtoergonomiakoordinaattori
HUS
Ursula Aaltonen
ursula.aaltonen@hus.fi
Työsuojeluvaltuutettu
HUS

Tykätty 24 kertaa