Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

13.9.2019

Hausjärven kunta, Hausjärvi

Terveenä työssä - ergonomialla ennaltaehkäisyä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Fyysisesti kuormittavan työn helpottamiseksi ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi Hausjärven kunnan vanhusten asumispalveluyksiköissä on systemaattisesti vuodesta 2017 kiinnitetty huomiota ja kehitetty ergonomia-asioita.

Ratkaisu

Jokaiseen vanhusten asumispalveluyksikköön koulutettiin ergonomiavastaavat ja uutena työtapana rantautuivat vuosittaiset ergonomiatyöpajat. Työpajojen aiheet liittyvät esimerkiksi vuodesiirtoihin, avustamisesta pyörätuoliin apuvälinein ja potilasnostimen käyttämiseen asiakastyössä. Huomion keskipisteessä olivat erityisesti henkilöstön työasennot ja samassa yhteydessä työpajoissa näkökulmaksi nostettiin asukkaiden aktivointi siirtotilanteissa. Palaute ergonomiatyöpajatoiminnasta on ollut positiivista ja fyysisiin työnkuormittavuustekijöihin on saatu parannusta.
Terveenä työssä – ergonomialla ennaltaehkäisyä -toiminta on mahdollistanut Potilassiirtojen Ergonomiakortin suorittamisen halukkaille sekä yhden henkilön kouluttautumisen Ergonomiakortti-kouluttajaksi kuntaan. Yhteistyötä on vahvasti tehty alusta alkaen työterveyshuollon fysioterapeutin kanssa, joka toimii työparina ergonomiavastaaville sekä Ergonomiakortti-kouluttajalle.
Ergonomiatyöpajoissa esille nousseisiin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin (tule) haluttiin erikseen kiinnittää tarkemmin huomiota. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa käynnistettiin Terveenä työssä tule-ryhmä, jossa tarkasteltiin jokaisen tule-haastetta ja etsittiin yksilöllinen, vaihtoehtoinen ergonominen työtapa. Ryhmä toimii periaatteella, ensin opetellaan ja viedään uudet työtavat työhön, jonkin ajan kuluttua palataan kertaamaan ja tarkastelemaan työasentoja uudestaan. Kaikesta tästä on poikinut lisäksi henkilöstön liikkuvuus- ja kehonhuolto-työpaja, jossa keskipisteessä kehonhuolto ja palautuminen.

Tulokset

Terveenä työssä – ergonomialla ennaltaehkäisyä –toimintatavalla on löydetty ergonomisesti oikeat ja toimivat työskentelymenetelmät potilassiirtoihin, on aktivoitu asiakkaita osallistumaan siirtojen aikana sekä ennaltaehkäisty ja vähennetty työn fyysisestä kuormittavuudesta johtuvia poissaoloja.

Yhteyshenkilöt

Katja Hellsten
katja.hellsten@hausjarvi.fi
virikeohjaaja
Hausjärven kunta / Koivumäen asumispalvelut

Tykätty 1 kertaa