Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

 

Menneet webinaarit teemoittain

Itseohjautuvuus – dialogilla eteenpäin kaaoskeväästä -webinaari
16.10. webinaarin järjesti Kuvio-verkosto, joka on itseohjautuvuuden edistämisestä kunta-alalla kiinnostuneiden verkosto. 

Yhdessä oppiminen ja kehittyminen työyhteisössä -webinaarisarja
17.9.2020 webinaari 1: Oman ja tiimin toiminnan arviointi poikkeustilanteen jälkeen. Valmennustrion yritysvalmentaja ja työnohjaaja Virpi Ilmakangas  kävi läpi työkaluja tilannearviointiin ja uusien käytänteiden luomiseen.
1.10.2020 ​webinaari 2: Sisäisen viestinnän tarkoitus ja välineiden valinta. Valmennustrion yritysvalmentaja Merja Takamäki toi webinaarissa esiin sen, että vastuu hyvästä tiedonkulusta on henkilöstöllä, esimiehillä ja ylimmällä johdolla, ja se saadaan sujumaan hyvällä yhteistyöllä. 
14.10. 2020 webinaari 3: Ratkaisujen löytäminen ja yhdessä kehittäminen. Valmennustrion yritysvalmentaja Merja Takamäki käsitteli webinaarissa sitä, miksi kehittämistä ei kannata jättää vain esimiehen tai johdon tehtäväksi. Yhdessä ratkaistut ongelmat palvelevat oppivan työyhteisön kehittymistä ja myönteistä tunneilmastoa.  

Työhyvinvoinnin ja dialogisen johtamisen sekä työyhteisöjen toimivuuden parantamiseen erityisesti sote-alalla -webinaarisarja

12.5.2020 webinaari 1: Lastensuojelun työpaikkojen pelisäännöt.  Teijo Räsänen ja Piia Seppälä Itä-Suomen yliopistosta.
26.5.2020 webinaari 2: Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen sote-alalla. Sari Tappura ja Sirpa Syvänen Tampereen yliopistosta.
11.9.2020 webinaari 3: Perehdytyksestä veto- ja pitovoimaa. Seija Strömberg Tampereen yliopistosta ja Raila Lahtinen Janakkalan kunnasta.
24.9.2020 webinaari 4: Itseohjautuvuutta kotihoidossa – Itseohjautuvana tiiminä kehittyminen. Kati Tikkamäki Tampereen yliopistosta.
8.10.2020 webinaari 5: Työlähtöinen työhyvinvointi lastensuojelussa. Anne Puro ja Teija Kynkäänniemi Lapin ammattikorkeakoulusta.

Tekoälyä yhteiskunnan tarpeisiin -webinaarisarja

Verkkokoulutus oli suunnattu kaikile tietopohjaisesta päätöksenteosta kiinnostuneille. Koulutuksessa tutustuttiin tekoälyn perusteisiin ja yhteiskunnassa vallitseviin tekoälyn ja rinnakkaisten teknologioiden hyödyntämisen mahdollisuuksiin sekä tiedon käyttöön liittyvien lakien ja etiikan kehitystyöhön. Koulutuksen järjestivät yhteistyössä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, Lakimiesliitto, Gofore Oyj, Digi- ja väestötietovirasto sekä Kunteko 2020 -ohjelma.

25.3.2020 Data ja edistynyt analytiikka
8.4.2020 Tekoäly
22.4.2020 RPA + chatbotit
6.5.2020 Tekoäly ja lainsäädäntö
20.5.2020 Tekoäly ja etiikka
3.6.2020 Suomi.fi

Heinolan kaupungin toimintakulttuurin muutos -webinaari  
16.9.2020 webinaarissa vieraili Tuletko kuulluksi -tiimin lisäksi Heinolan kaupungin henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen, joka kertoi, miten heillä muutosta on viety eteenpäin. 

Vuorovaikutuksen merkitys juuri tänään -webinaari
11.3.2020 Tuletko kuulluksi -valmentajat Mikko Elomaa ja Sami Kivinen käsittelivät sitä, mitä onnistunut vuorovaikutus on ja mihin sillä voidaan työyhteisöissä vaikuttaa.

Työhyvinvoinnin yhteisöllinen johtaminen -webinaarisarja

11.2.2020 Työhyvinvoinnin yhteisöllinen johtaminen - case Helsingin sote, Anne Heikkilä / Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, Olli Viljanen / Humap Consultation Oy
28.1.2020 Uuden ajan johtaminen ja työhyvinvointi, Olli Viljanen ja Vesa Purokuru / Humap Consultation Oy 

Onnistu muutoksessa -webinaarisarja

15.10.2019 Valittamisesta tehokkaaseen ongelmanratkaisuun, Virpi Ilmakangas / Valmennustrio Oy
1.10.2019 Vuorovaikutuksen kautta työyhteisö toimivaksi ja tuottavaksi, Merja Takamäki / Valmennustrio Oy
26.9.2019 Henkilöstön osallistaminen, Merja Takamäki / Valmennustrio Oy

Perheystävälliset kuntatyöpaikat

29.8.2019 Kelan erikoissuunnittelija Catrina Filenius kertoi, miten ja millaisia perheystävällisiä käytäntöjä Kelassa on otettu käyttöön.

Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittäminen -infowebinaari

20.8.2019 Infowebinaari syyskuussa alkavasta Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittäminen -työpajakokonaisuudesta

Reseptejä kulttuurinmuutokseen

14.8.2019 Reseptejä kulttuurinmuutokseen 1, Maarika Maury
21.8.2019 Reseptejä kulttuurinmuutokseen 2, Maarika Maury & Jaana Tuomila

Perheystävälliset kuntatyöpaikat

13.5.2019 Perheystävällinen työpaikka -ohjelma ja -tunnus, hankepäällikkö Lassi Köppä, Väestöliitto
29.4.2019 Case Helsinki, HR-asiantuntija Susanna Puustinen, Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia/henkilöstöosasto
16.4.2019 Case Joensuun kaupunki, henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen
8.4.2019 Case Nortamon perhekeskus, päällikkö Anna Kuromaa, Rauman kaupunki
3.4.2019 Hyvän elämän toimintamalli kunta-alalla, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, KT Kuntatyönantajat. Webinaarin tallenne katsottavissa täältä
27.3.2019 Työn ja muun elämän yhteensovittamisen edistäminen työuran eri vaiheissa ja Työterveyslaitoksen palvelut työpaikoille, erikoistutkija Kaisa Törnroos ja ohjelmapäällikkö Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos. Webinaarin tallenne katsottavissa täältä

Aivotyö 

11.4.2019 järjestetyssä webinaarissa Työterveyslaitoksen tuotepäällikkö Teppo Valtonen tarjosi yleistajuista tietoa ja ratkaisuideoita aivotyön sujuvoittamiseen. Webinaarin tallenne on katsottavissa täältä

Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittäminen

21.9.2018 Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen verkoston aloitusorientaatio. Äänessä olivat Hausjärven hallintosuunnittelija Lilli Salomaa ja valmentaja Timo Huttunen Muuvon Oy:stä. 

3.10.2017 Lupa tehdä toisin -webinaarissa Leena Nousiainen Rondo Training Oy:stä sekä Heli Vähätiitto Dazzle Oy:stä kertoivat, miten koko henkilöstön osaaminen ja potentiaali saadaan mukaan kehittämiseen. Webinaarin tallenne katsottavissa täältä.

Palvelumuotoilu

25.5.2018
4.6.2018
21.8.2018 

Palvelumuotoilija Tom Hagelberg Tamora Muutosmuotoilu Oy:stä johdatteli kuulijat kuntatyön palvelumuotoiluun. Kaikki kolme orientoivaa webinaaria ovat katsottavissa Kuntekon Youtube-kanavalla.

Muut webinaarit

5.10.2018 Case Tampereen työllisyyspalveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Tampereen työllisyyspalveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä esittelivät Tampereen kaupungin kehitysjohtaja Mika Itänen ja palvelumuotoilun koordinaattori Katja Kumpulainen. Työllisyyskokeilun kokemusten lisäksi webinaarissa kuultiin asiakaslähtöisestä kehittämisestä konkreettisesti - miten sitä on tehty ja miten se on muuttanut toimintatapoja. Webinaarin aineiston on luettavissa Google Drivessa.

27.9.2018 Miten rakennetaan työntekijävetoinen kokeilukulttuuri? Soihtupuiston isät Tomi Lamppula ja Pekka Lavila sekä Helsingin varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Ritva Lavinto keskustelivat miten ja miksi Helsingin kaakkoisen alueen päiväkoteihin luotiin työntekijävetoinen kokeilukulttuuri varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Livelähetyksen tallenne on katsottavissa Kuntekon Youtube-kanavalla.

22.8.2018 Hyveet työssä. Eetikko Antti Kylliäinen kertoi webinaarissa, mitä hyveet ovat ja millainen merkitys niillä on hyvän työkulttuurin luomisessa. Webinaarin tallenne on katsottavissa täältä