Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Webinaarisarja työhyvinvoinnin ja dialogisen johtamisen sekä työyhteisöjen toimivuuden parantamiseen erityisesti sote-alalla

SoteDialogit muutoksessa -hanke toteuttaa Kuntekon kanssa yhteistyössä kuuden webinaarin sarjan, jossa teemoina ovat lastensuojelun työpaikkojen pelisäännöt, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen sote-alalla, perehdyttäminen kotihoidossa, itseohjautuvuus kotihoidossa, työlähtöinen työhyvinvointi lastensuojelussa sekä dialoginen johtaminen ja yhteiskehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä. Webinaarit tallennetaan, ja ne ovat katsottavissa jälkikäteen.

SoteDialogit muutoksessa - Johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus -hankkeessa kehitetään vanhuspalveluissa, lastensuojelussa ja erityisopetuksessa tarvittavaa osaamista ja johtamisosaamista.  Kehittämisen kohteena ovat työhyvinvoinnin ja uudistumisen johtaminen. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan työpaikkojen kehittämistarpeita ja haetaan niihin ratkaisuja yhteistoiminnallisen, dialogisen ja tutkimusavusteisen kehittämisen avulla.

Hanke on valtakunnallinen. Se toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Lapissa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla. Hankkeen toteuttajia ovat Tampereen ja Itä-Suomen yliopisto, Seinäjoen ja Lapin ammattikorkeakoulut sekä Talentia ry. Yhteistyökumppaneita ovat SuPer ja Kunteko.

 

Webinaari 1: Lastensuojelun työpaikkojen pelisäännöt
12.5.2020 klo 9–10

Webinaarin tavoitteena on perehdyttää työyhteisöjen pelisääntöjen ideaan, pelisääntöjen osallistavaan rakentamiseen sekä sovelluksiin lastensuojelupalvelujen toimintaympäristössä.

Lastensuojelun luonne edellyttää asiakkaan arvostamista, hyvää viestintää ja monipuolista verkostoyhteistyötä. Usein epäselvyyttä on työnjaossa, tiedonvaihdossa ja jopa omassa työnkuvassa. Myös työilmapiiriin ja yhteistyön sujumiseen liittyvät sopimukset ovat osoittautuneet tarpeellisiksi. SoteDialogit-hankkeessa on rakennettu pelisääntöjä useiden kohdeorganisaatioiden työntekijöiden kanssa. Kerromme esimerkkejä työprosessista ja rakennetuista pelisäännöistä. Pohdimme yhdessä hyvän ja huonon pelisäännön ominaisuuksia, osallistavaa tekemistä sekä pelisääntöjen noudattamisen seurantaa. Mitkä sinusta ovat työyhteisön toimivien pelisääntöjen hyödyt?

Näitä teemoja SoteDialogit -hankkeen kehittäjät Teijo Räsänen ja Piia Seppälä käsittelevät 12.5.2020 klo 910 järjestettävässä webinaarissa. 

Teijo Räsänen, KM, kehittäjä, työnohjaaja, konsultti, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos

Piia Seppälä, YTM, farmaseutti, kehittäjä, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos

Katso webinaari

 

 

 

            

      Piia Seppälä                                       Teijo Räsänen

Webinaari 2: Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen sote-alalla
26.5.2020 klo 9–10

Millaista on onnistunut työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen? Tutkimustemme perusteella sillä on keskeinen vaikutus työhön sitoutumiseen ja työn tuloksellisuuteen. Hyvän johtamisen merkitys korostuu nykyisissä poikkeusolosuhteissa. Työnantajien kannattaa siten panostaa työntekijöiden hyvinvointiin sote-alan vaativissa tehtävissä ja työympäristöissä. Esimiehillä on tärkeä rooli työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden edistämisessä. Jos esimiehen tuki puuttuu, ylikuormituksen ja uupumisen riski kasvaa. Esimies luo omalla johtamistavallaan ja esimerkillään työpaikalle hyvää ilmapiiriä, jossa kaikilla on mahdollisuus keskittyä perustehtäväänsä ja tulla kohdelluksi reilusti. Erilaisissa ongelmatilanteissa esimiehen on puututtava tilanteeseen rohkeasti ja etsittävä ratkaisua joko itse tai ulkopuolisten asiantuntijoiden tuella. Muutenkin esimiehen kannattaa kannustaa henkilöstöä tuomaan esille havaitsemiaan puutteita ja epäkohtia, jotta niihin voidaan tarttua työpaikalla. Voidaan ajatella myös niin, että esimiestoiminta on työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tärkein tekijä, johon organisaatio voi itse vaikuttaa, kun maailma myllertää ympärillä.

Näitä teemoja SoteDialogit -hankkeen kehittäjät Sari Tappura ja Sirpa Syvänen tuovat esille 26.5.2020 klo 9–10 järjestettävässä webinaarissa.

Sari Tappura, TkT, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, Tuotantotalous, Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu

Sirpa Syvänen, HT, dosentti (sosiaali-terveystaloustiede, henkilöstövoimavarat), koordinaattori, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus

Katso webinaari

 

 

 

      

Sari Tappura                                    Sirpa Syvänen

Webinaari 3: Perehdytyksestä veto- ja pitovoimaa
11.9.2020 klo 9–10

Sosiaalialalla on jo pitkään kärsitty työvoimapulasta.  Etenkin sijaisten saatavuus on Hämeessä ollut haastavaa. Tämän ilmiön seurauksena on Janakkalan kotihoidossa kiinnitetty erityistä huomiota perehdyttämiseen. Perehdytys on parantanut rekrytointia ja lisännyt houkuttelevuutta alalle sekä helpottanut myös vakituisen henkilöstön työntekoa ja lisäännyt työmotivaatiota.  Toisaalta se on toiminut tärkeänä pitovoimatekijänä.

Tätä aihetta käsitellään Seija Strömbergin ja Janakkalan kunnan ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja Raila Lahtisen pitämässä Webinaarissa 11.9.2020 klo 9–10.

Seija Strömberg, KM, kehittäjä, työnohjaaja, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus

Raila Lahtinen, YTM, Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja, Janakkalan kunta

 

 

      

Seija Strömberg                              Raila Lahtinen

Webinaari 4: Itseohjautuvuutta kotihoidossa – Itseohjautuvana tiiminä kehittyminen
24.9.2020 kello 9–10

Itseohjautuvuudesta on puhuttu työelämässä jo jonkin aikaa. Osan mielestä kyseessä on trendi, osan mielestä kyse on työn murroksesta. Itseohjautuvuuden rinnalla puhutaan myös yhteisohjautuvuudesta. Käytetään kumpaa termiä tahansa, on pääviestinä sitoutunut, vastuullinen ja aloitteellinen toiminta sekä toimijuus. Tämän päivän työelämässä on opeteltava tunnistamaan, missä kohdin tukea ja ohjausta tarvitaan sekä missä kohdin ohjausta on suorastaan vaadittava. Oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea ja ohjausta on myös osattava vastaanottaa ja antaa.

Helsingin kaupungin kotihoidossa itseohjautuvaa tiimityötä on kehitetty rinnakkain valmentavan johtamisen kanssa suunnitelmallisesti vuodesta 2016 lähtien. SoteDialogit -hankkeessa tuetaan kotihoidon viiden itseohjautuvan tiimin kasvua ja kehittymistä. Mitä itseohjautuvaksi tiimiksi kasvaminen tarkoittaa ja edellyttää? Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita itseohjautuvassa tiimityössä on tähän mennessä tunnistettu? Mitä on opittu?

Tätä aihetta käsitellään Kati Tikkamäen ja Helsingin kaupungin kotihoidon edustajan luotsaamassa Webinaarissa 24.9.2020 kello 9–10.

Kati Tikkamäki, KT, yliopistotutkija, kehittäjä, työnohjaaja (STOry), kouluttaja, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus.

 

 

Kati Tikkamäki

Webinaarit 5 & 6 pidetään lokakuussa

Työlähtöinen työhyvinvointi lastensuojelussa 8.10.2020 klo 9-10, Anne Puro ja Teija Kynkäänniemi, Lapin ammattikorkeakoulu

Dialoginen johtaminen ja yhteiskehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä 29.10.2020 klo 9-10, Virpi Maijala, Kaija Loppela ja Jenni Kulmala, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

 

Case: Heinolan kaupungin toimintakulttuurin muutos -webinaari
16.9.2020 klo 8.30–9.15

Toimintakulttuurin muutos on pitkän tähtäyksen tavoite, jota kohti edetään pienin askelin usealla eri rintamalla. Muutoksen keskiössä ja onnistumisen välttämättöminä edellytyksinä ovat muutokset johtamis- ja esimiestyössä. Jatkuvat muutokset, tai ainakin jatkuva puhe niistä, osaajapula, tunteiden olemassaolon tunnustaminen ja niiden merkityksen oivaltaminen sekä hierarkioiden merkityksen asteittainen väheneminen ovat esimerkkejä asioista, jotka edellyttävät yhä enemmän valmentavaa johtamista. Muutokset haastavat myös asiantuntijoiden ja koko henkilöstön yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista. 

Webinaarissa vierailee Tuletko kuulluksi -tiimin lisäksi Heinolan kaupungin henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen, joka kertoo miten heillä muutosta on viety eteenpäin. 

ILMOITTAUDU WEBINAARIIN TÄMÄN LINKIN KAUTTA

 

Verkkokoulutus: Tekoälyä yhteiskunnan tarpeisiin 

Haluatko kehittää tekoäly- ja analytiikkaosaamistasi? Kunteko 2020 -ohjelma tarjoaa kuntaorganisaatioiden edustajille mahdollisuuden osallistua maksuttomaan Tekoälyä yhteiskunnan tarpeisiin -verkkokoulutukseen keväällä 2020. Kokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti kaikille tietopohjaisesta päätöksenteosta kiinnostuneille asiantuntijoille ja johtajille sekä kaikille siltä väliltä. Koulutuksessa tutustutaan tekoälyn perusteisiin ja yhteiskunnassa vallitseviin tekoälyn ja rinnakkaisten teknologioiden hyödyntämisen mahdollisuuksiin, sekä tiedon käyttöön liittyvien lakien ja etiikan kehitystyöhön. Koulutus koostuu yhteensä kuudesta tunnin kestoisesta webinaarista (kts. aiheet alta) ja sähköisellä alustalla suoritettavista teemakohtaisista tehtävistä. Tehtävät ovat käytännönläheisiä eivätkä edellytä aikaisempaa osaamista aiheista. Toteutus alkaa 25.3. ja päättyy 10.6.2020.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, Lakimiesliitto, Gofore Oyj, Digi- ja väestötietovirasto sekä Kunteko 2020 -ohjelma.

Aikataulu ja webinaarien aiheet

  • 25.3.2020 Data ja edistynyt analytiikka
  • 8.4.2020 Tekoäly 
  • 22.4.2020 RPA + chatbotit
  • 6.5.2020 Tekoäly ja lainsäädäntö
  • 20.5.2020 Tekoäly ja etiikka
  • 3.6.2020 Suomi.fi

 

Ilmoittautuminen

Kunteko 2020 -ohjelman kautta koulutukseen on tarjolla 80 paikkaa. Ilmoittautuminen on auki 13.3.2020 asti tai siihen saakka, kunnes paikat täyttyvät.
 

Ilmoittautuminen on päättynyt!