Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Vuorovaikutuksen merkitys työyhteisöissä -webinaarisarja

Kunnat elävät monella tapaa yhtä historiansa suurinta murrosta. Tähän vaikuttavat sekä yhteiskunnalliset että organisaation sisäiset tekijät. Vielä suuremmassa määrin kuin aiemmin, tarvitaan uudenlaista johtamista ja yhteistyötä yli toimialarajojen. Tarvitaan itseohjautuvampia tiimejä ja työn uudelleenorganisointia. Kaiken tämä lisäksi - ja ehkäpä juuri tästä syystä - tarvitaan myös laadukkaampaa ihmisten päivittäistä kohtaamista ja kuuntelua. 

Tämän vuorovaikutukseen ja sen merkitykseen syventyvän webinaarisarjan ensimmäisessä osassa puhutaan siitä, mitä hyvään vuorovaikutukseen sisältyy, kuinka sillä voidaan vaikuttaa työilmapiiriin, tuloksiin ja jopa kulttuuriin. Toisessa osassa käsitellään Heinolan kaupungissa käynnissä olevaa toimintakulttuurin muutosta ja sitä, mitä uusia vaatimuksia tämä asettaa sekä johtamiselle että koko organisaatiolle. 

Kunteko 2020 -ohjelma tarjoaa webinaarit yhdessä organisaatioita parempaan vuorovaikutukseen valmentavan Tuletko kuulluksi -tiimin kanssa. 

 

Case: Heinolan kaupungin toimintakulttuurin muutos -webinaari

Ajankohta on muuttunut, ilmoitamme uuden päivän myöhemmin!

Toimintakulttuurin muutos on pitkän tähtäyksen tavoite, jota kohti edetään pienin askelin usealla eri rintamalla. Muutoksen keskiössä ja onnistumisen välttämättöminä edellytyksinä ovat muutokset johtamis- ja esimiestyössä. Jatkuvat muutokset, tai ainakin jatkuva puhe niistä, osaajapula, tunteiden olemassaolon tunnustaminen ja niiden merkityksen oivaltaminen sekä hierarkioiden merkityksen asteittainen väheneminen ovat esimerkkejä asioista, jotka edellyttävät yhä enemmän valmentavaa johtamista. Muutokset haastavat myös asiantuntijoiden ja koko henkilöstön yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista. 

Webinaarissa vierailee Tuletko kuulluksi -tiimin lisäksi Heinolan kaupungin henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen, joka kertoo miten heillä muutosta on viety eteenpäin. 

ILMOITTAUDU WEBINAARIIN TÄMÄN LINKIN KAUTTA

Vuorovaikutuksen merkitys juuri tänään -webinaari

Aika: keskiviikko 11.3.2020 klo 10-10.45

Mitä onnistunut vuorovaikutus on ja mihin sillä voidaan työyhteisöissä vaikuttaa? Jo 90 vuotta sitten Elton Mayon työoloja koskeneissa tutkimuksissa huomattiin, että sosiaalisilla työolosuhteilla on merkittävä myönteinen vaikutus työtyytyväisyyteen ja työn tuloksellisuuteen. Tuletko kuulluksi -tiimin mielestä näiden tärkeiden oivallusten tulisi näkyä paremmin työyhteisöjen arjessa. Mutta miten? Puhumalla vuorovaikutuksesta, toisten kuuntelemisesta ja kuulluksi tulemisesta. Lisäksi tarvitaan tietoisuuden lisäämistä omista tavoistamme viestiä ja toimia. Vuorovaikutuksen kehittämisestä hyötyy koko työyhteisö. 

Näitä teemoja Tuletko kuulluksi -valmentajat Mikko Elomaa ja Sami Kivinen käsittelevät 11.3. järjestettävässä webinaarissa. 

Ilmoittautuminen webinaariin on päättynyt!
 

 

 

Verkkokoulutus: Tekoälyä yhteiskunnan tarpeisiin 

Haluatko kehittää tekoäly- ja analytiikkaosaamistasi? Kunteko 2020 -ohjelma tarjoaa kuntaorganisaatioiden edustajille mahdollisuuden osallistua maksuttomaan Tekoälyä yhteiskunnan tarpeisiin -verkkokoulutukseen keväällä 2020. Kokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti kaikille tietopohjaisesta päätöksenteosta kiinnostuneille asiantuntijoille ja johtajille sekä kaikille siltä väliltä. Koulutuksessa tutustutaan tekoälyn perusteisiin ja yhteiskunnassa vallitseviin tekoälyn ja rinnakkaisten teknologioiden hyödyntämisen mahdollisuuksiin, sekä tiedon käyttöön liittyvien lakien ja etiikan kehitystyöhön. Koulutus koostuu yhteensä kuudesta tunnin kestoisesta webinaarista (kts. aiheet alta) ja sähköisellä alustalla suoritettavista teemakohtaisista tehtävistä. Tehtävät ovat käytännönläheisiä eivätkä edellytä aikaisempaa osaamista aiheista. Toteutus alkaa 25.3. ja päättyy 10.6.2020.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, Lakimiesliitto, Gofore Oyj, Digi- ja väestötietovirasto sekä Kunteko 2020 -ohjelma.

Aikataulu ja webinaarien aiheet

  • 25.3.2020 Data ja edistynyt analytiikka
  • 8.4.2020 Tekoäly 
  • 22.4.2020 RPA + chatbotit
  • 6.5.2020 Tekoäly ja lainsäädäntö
  • 20.5.2020 Tekoäly ja etiikka
  • 3.6.2020 Suomi.fi

 

Ilmoittautuminen

Kunteko 2020 -ohjelman kautta koulutukseen on tarjolla 80 paikkaa. Ilmoittautuminen on auki 13.3.2020 asti tai siihen saakka, kunnes paikat täyttyvät.
 

Ilmoittautuminen on päättynyt!

 

 

 

Menneet webinaarit teemoittain

Työhyvinvoinnin yhteisöllinen johtaminen -webinaarisarja

11.2.2020 Työhyvinvoinnin yhteisöllinen johtaminen - case Helsingin sote, Anne Heikkilä / Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, Olli Viljanen / Humap Consultation Oy
28.1.2020 Uuden ajan johtaminen ja työhyvinvointi, Olli Viljanen ja Vesa Purokuru / Humap Consultation Oy 
 

Onnistu muutoksessa -webinaarisarja

15.10.2019 Valittamisesta tehokkaaseen ongelmanratkaisuun, Virpi Ilmakangas / Valmennustrio Oy
1.10.2019 Vuorovaikutuksen kautta työyhteisö toimivaksi ja tuottavaksi, Merja Takamäki / Valmennustrio Oy
26.9.2019 Henkilöstön osallistaminen, Merja Takamäki / Valmennustrio Oy

Perheystävälliset kuntatyöpaikat

29.8.2019 Kelan erikoissuunnittelija Catrina Filenius kertoi, miten ja millaisia perheystävällisiä käytäntöjä Kelassa on otettu käyttöön.

Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittäminen -infowebinaari

20.8.2019 Infowebinaari syyskuussa alkavasta Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittäminen -työpajakokonaisuudesta

Reseptejä kulttuurinmuutokseen

14.8.2019 Reseptejä kulttuurinmuutokseen 1, Maarika Maury
21.8.2019 Reseptejä kulttuurinmuutokseen 2, Maarika Maury & Jaana Tuomila

Perheystävälliset kuntatyöpaikat

13.5.2019 Perheystävällinen työpaikka -ohjelma ja -tunnus, hankepäällikkö Lassi Köppä, Väestöliitto
29.4.2019 Case Helsinki, HR-asiantuntija Susanna Puustinen, Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia/henkilöstöosasto
16.4.2019 Case Joensuun kaupunki, henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen
8.4.2019 Case Nortamon perhekeskus, päällikkö Anna Kuromaa, Rauman kaupunki
3.4.2019 Hyvän elämän toimintamalli kunta-alalla, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, KT Kuntatyönantajat. Webinaarin tallenne katsottavissa täältä
27.3.2019 Työn ja muun elämän yhteensovittamisen edistäminen työuran eri vaiheissa ja Työterveyslaitoksen palvelut työpaikoille, erikoistutkija Kaisa Törnroos ja ohjelmapäällikkö Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos. Webinaarin tallenne katsottavissa täältä

Aivotyö 

11.4.2019 järjestetyssä webinaarissa Työterveyslaitoksen tuotepäällikkö Teppo Valtonen tarjosi yleistajuista tietoa ja ratkaisuideoita aivotyön sujuvoittamiseen. Webinaarin tallenne on katsottavissa täältä

Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittäminen

21.9.2018 Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen verkoston aloitusorientaatio. Äänessä olivat Hausjärven hallintosuunnittelija Lilli Salomaa ja valmentaja Timo Huttunen Muuvon Oy:stä. 

3.10.2017 Lupa tehdä toisin -webinaarissa Leena Nousiainen Rondo Training Oy:stä sekä Heli Vähätiitto Dazzle Oy:stä kertoivat, miten koko henkilöstön osaaminen ja potentiaali saadaan mukaan kehittämiseen. Webinaarin tallenne katsottavissa täältä.

Palvelumuotoilu

25.5.2018
4.6.2018
21.8.2018 

Palvelumuotoilija Tom Hagelberg Tamora Muutosmuotoilu Oy:stä johdatteli kuulijat kuntatyön palvelumuotoiluun. Kaikki kolme orientoivaa webinaaria ovat katsottavissa Kuntekon Youtube-kanavalla.

Muut webinaarit

5.10.2018 Case Tampereen työllisyyspalveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Tampereen työllisyyspalveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä esittelivät Tampereen kaupungin kehitysjohtaja Mika Itänen ja palvelumuotoilun koordinaattori Katja Kumpulainen. Työllisyyskokeilun kokemusten lisäksi webinaarissa kuultiin asiakaslähtöisestä kehittämisestä konkreettisesti - miten sitä on tehty ja miten se on muuttanut toimintatapoja. Webinaarin aineiston on luettavissa Google Drivessa.

27.9.2018 Miten rakennetaan työntekijävetoinen kokeilukulttuuri? Soihtupuiston isät Tomi Lamppula ja Pekka Lavila sekä Helsingin varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Ritva Lavinto keskustelivat miten ja miksi Helsingin kaakkoisen alueen päiväkoteihin luotiin työntekijävetoinen kokeilukulttuuri varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Livelähetyksen tallenne on katsottavissa Kuntekon Youtube-kanavalla.

22.8.2018 Hyveet työssä. Eetikko Antti Kylliäinen kertoi webinaarissa, mitä hyveet ovat ja millainen merkitys niillä on hyvän työkulttuurin luomisessa. Webinaarin tallenne on katsottavissa täältä