Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

 

Webinaarit syksyllä 2020

Pelillisen vuorovaikutuksen äärellä 6.11. klo 8.30-10.30

Kunteko järjestää yhteistyössä Turun kaupungin ja Topaasian kanssa webinaarin, jossa aiheena on työpaikan ja tiimien vuorovaikutuksen lisääminen pelien avulla. Webinaarissa kuullaan, miten Turun kaupungissa ollaan jalkautettu Topaasia-pelejä ja mitä vuorovaikutuksen lisäämisen, pienten kokeilujen ja yhdessä pysähtymisen avulla on pilottivaiheessa saatu aikaan työyhteisöissä ja tiimeissä. Webinaarissa myös pelataan ja simuloidaan virtuaalista Työyhteisö -peliä. Mukana ovat toinen Topaasian perustaja Jussi Galla sekä henkilöstösuunnittelija Anna Kaisa Ojala Turun kaupungilta.  

Tutustu tarkemmin Topaasiaan

”Topaasia-pelit ovat tuoneet lisää mahdollisuuksia ja intoa työarjen tiimilähtöiseen kehittämiseen”
Henkilöstösuunnittelija Anna Kaisa Ojala, Turun kaupunki 

Lue, miten Turussa hyödynnetään Topaasia-pelejä

Ilmoittaudu

              

         Jussi Galla                                     Anna Kaisa Ojala                         

 

Webinaarisarja työhyvinvoinnin ja dialogisen johtamisen sekä työyhteisöjen toimivuuden parantamiseen erityisesti sote-alalla

SoteDialogit muutoksessa -hanke toteuttaa Kuntekon kanssa yhteistyössä kuuden webinaarin sarjan, jossa teemoina ovat lastensuojelun työpaikkojen pelisäännöt, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen sote-alalla, perehdyttäminen kotihoidossa, itseohjautuvuus kotihoidossa, työlähtöinen työhyvinvointi lastensuojelussa sekä dialoginen johtaminen ja yhteiskehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä. Webinaarit tallennetaan, ja ne ovat katsottavissa jälkikäteen.

SoteDialogit muutoksessa - Johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus -hankkeessa kehitetään vanhuspalveluissa, lastensuojelussa ja erityisopetuksessa tarvittavaa osaamista ja johtamisosaamista.  Kehittämisen kohteena ovat työhyvinvoinnin ja uudistumisen johtaminen. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan työpaikkojen kehittämistarpeita ja haetaan niihin ratkaisuja yhteistoiminnallisen, dialogisen ja tutkimusavusteisen kehittämisen avulla.

Hanke on valtakunnallinen. Se toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Lapissa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla. Hankkeen toteuttajia ovat Tampereen ja Itä-Suomen yliopisto, Seinäjoen ja Lapin ammattikorkeakoulut sekä Talentia ry. Yhteistyökumppaneita ovat SuPer ja Kunteko.

Katso tallenteet Sotedialogit-webinaareista

Webinaari 6: Dialoginen johtaminen ja yhteiskehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä 29.10.2020 klo 9-10

Miksi hoidamme niin kuin hoidamme? Millä perusteella valitsemme tapamme toimia asiakkaiden ja potilaiden hyväksi? Jos haluamme tarjota asiakkaalle ja potilaalle parhaan mahdollisen hoidon, tulee toimintamme ja päätöstemme pohjautua parhaaseen ajantasaiseen tietoon. Tällöin puhumme näyttöön perustuvasta toiminnasta, jota meiltä edellyttää terveydenhuoltolaki. Valitettavasti tästä huolimatta useissa selvityksissä ja tutkimuksissa on käynyt ilmi, ettei uusinta tutkimusnäyttöä hyödynnetä ja käytännöt eivät ole yhtenäiset. Tämä johtaa siihen, että asiakkaiden saaman hoidon laatu vaihtelee.

Hoitotyön johtajilla ja esimiehillä on tärkeä rooli laadukkaan ja näyttöön perustuvan hoidon mahdollistajina. Johtajan tulee mahdollistaa kehittämistä tukeva toimintakulttuuri, innostaa henkilökuntaa toimimaan näyttöön perustuen sekä edistää kouluttautumista ja osaamisen kehittymistä. Dialogisella johtamisella, jolla tarkoitetaan vuorovaikutteista toiminnan kehittämistä ja parantamista, ja jossa jokaisen osanottajan mielipiteitä kuullaan aidosti ja arvostetaan, voidaan tehokkaasti tukea näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä.

Virpi Maijala, Kaija Loppela ja Jenni Kulmala johdattelevat näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen dialogisen johtamisen ja kehittämisen keinoin Webinaarissa.
 

Virpi Maijala, TtT, hoitotyön lehtori, kehittäjä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala.

Kaija Loppela, KT, fysioterapeutti, yliopettaja (työhyvinvointi), kehittäjä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala.

Jenni Kulmala, TtT, dosentti, yliopettaja (gerontologia), kehittäjä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala.

Ilmoittaudu

 

 

 

    

Virpi Maijala                                  Kaija Loppela

 

Jenni Kulmala