Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

02.01.2017

Reflektio – Elämän heijastusta ja uudistavan oppimisen edellytys

Kirjoittanut Teijo Räsänen

 

”Aika on suuri opettaja, mutta tappaa vähitellen kaikki oppilaansa”

Ajan päästä tarkasteltuna asiat näyttävät toiselta, mutta joskus on liian myöhäistä korjata enää toimintaansa. Pitää pysähtyä ajoissa. Silloin ehtii vielä hyvin korjata tekemisiään. Pysähtymällä ja tarkastelemalla tapahtunutta avoimesti, voin oppia elämästä. Reflektoinnissa arvioimme ja kyseenalaistamme omaa ajatteluamme. Elämän kokonaisarvion aika ei ole vielä, joten puhukaamme työssä olevan tietämyksen syntymisestä ja kehittymisestä työpaikan vuorovaikutustilanteiden kautta.

Pysähtymällä arvioimaan voin oppia työstäni ja työyhteisöstäni

Hyvässä työyhteisön dialogissa vältämme kielteistä ennakointia ja ylitulkintaa, jolloin vuorovaikutuksessa syntyy yhdessä uutta ymmärrystä työn haasteista ja niihin tarttumisesta. Dialogisen ja uudistavan oppimisen kannalta on oleellista se, minkä oletetaan olevan ennen kohtaamista ja se mitä uskotaan kohtaamisessa syntyvän. Menemällä tilanteisiin positiivisella mielellä ja avoimesti, uskomalla onnistumiseen, opit enemmän.

Osaamista ja tiimin kyvykkyyttä kannattaa reflektoida

Jos uskallat pitää oman kantasi pitempään auki, kuulet paremmin toisten ajatukset ja ideat. Uudet merkitykset mahdollistuvat yhdistämällä omaa ajattelua muiden osallistujien ajatuksiin. Prosessia auttaa suuresti, jos kykenemme jättämään asioita auki tarpeen tullessa ja siedämme keskeneräisyyttä.

”Kokemus on nimi, jonka jokainen antaa omalle erehdykselleen”, sanoi Oscar Wilde.

Tarvitaan uskallusta puhua kipeistäkin kokemuksista, on oltava avoin havainnoille niitä liioittelematta. Miten me toimimme käsiteltävässä tilanteessa ja mitä jatkossa on osattava paremmin?

Havaintojen jakaminen ryhmässä paljastaa uskomuksia ja mahdollistaa muutoksen

Arvostava vuoropuhelu tapahtumista vähentää itseensä takertuvaa monologia. Sitomalla omat ongelmatilanteen tulkinnat toisten tekemiin havaintoihin voimme hakea yhteistä ymmärrystä tulkintaamme.

  • Ensin kerrotaan tilanne sellaisena, kun päähenkilö sen itse näki ja koki
  • Tehdään tilanteen uudelleen arviointi: miksi niin tapahtui, mitkä asiat vaikuttivat tapahtumien kulkuun ja lopputulokseen? Mitä vastaavia tai erilaisia kokemuksia itselläni on?
  • Sitten ideointi, mitä kannattaisi tehdä toisin ja mitä uudesta toimintamallista seuraisi?
  • Lopuksi teemme sopimuksen, miten uutta tapaa kokeillaan käytännössä
  • Kokeilun jälkeen otamme taas omat ja yhteiset kokemukset esille käymällä palautekeskustelun.
  • Korjaamme, jos korjattavaa on.

Mitä reflektiiviseen työotteeseen tarvitaan?

Toimintatapa on tyystin erilainen verrattuna syyttelyyn ja erehdysten salailuun pyrkivään työkulttuuriin. Sinulta johtajana ja työyhteisön jäsenenä kysytään uskallusta ja halua sekä osaamista reflektiivisen työotteen soveltamiseen. Suomalaisessa Dinno-tutkimuksessa havaittiin, että suurimpia esteitä reflektiivisyydelle on yhteisen ja oman ajan vähyys työn arjessa. Pohtimiselle ja kyseenalaistamiselle on varattava yhteistä aikaa.

Entä voisitko luopua omasta minäkeskeisyydestä? Ajattele enemmän ääneen ja puhu omien tekojesi seurauksista. Voisitko kokeilla vaihtoehtoja omaan toimintaasi? Ainakin voit puhua enemmän toista kunnioittavaan sävyyn sekä kuunnella huolellisemmin, mitä muilla on sanottavaa. Välitä toisesta ihmisestä ja ilmaise se ääneen.

”Tulemalla vastaan, ymmärrämme uutta” Kunfutse (551-479 eKr)

Seuraavassa kohtaamisessanne voisit pysähtyä ja viipyä enemmän toisen ihmisen puheessa. Keskity siihen, mitä hän todella sanoo. Tee tarkentavia kysymyksiä. Voit huomata, että syntyy ymmärryksen kehys toisen ihmisen olemisesta, tuntemuksista ja hänen toimintansa perusteluista. Yhdessä voitte paremmin havaita ajattelun ja toiminnan aukkoja.

Lisääntyneen yhteisen ymmärryksen varassa voitte hakea uusia ideoita toiminnan parantamiseksi. Samalla kuljette yhteistä polkua ja viette tarvittavaa muutosta eteenpäin. Pysähtyminen ja erittelevä – mutta ei osoitteleva – vuorovaikutus tiimissä tai yleensä ihmisten kesken antaa mahdollisuuden tehokkaampaan oppimiseen. Yhteisön tukema oppiminen parantaa yksilön kyvykkyyttä ja suurentaa tilaa ja valmiutta tuleville muutoksille.

Kunteko 2020 ensimmäinen ohjelmakausi on 2017 päättymässä. On aika valmistua onnistumisen arviointiin. Sinun ja minun - meidän kaikkien!

”Se joka oppiakseen alentuu näyttämään tietämättömyytensä, hänet ylennetään” (Talmud)

Teijo Räsänen
Management Consultant
Organizational Change and Development
Kunteko 2020 kehittämispoolin vetäjä

 

Kommentoi

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Todista, että olet ihminen etkä robotti kirjoittamalla kuvan merkit laatikkoon ja paina Enter.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.