Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

TJÄNSTER

Till stöd för ditt utvecklingsarbete Kuntekos tjänster, var så god!

Utnyttja Kuntekos sparring, effektiva utbildningar och nätverk gratis för att få fart, flexibilitet och resultat i utvecklingsarbetet. Vi erbjuder de kommunala arbetsplatserna, ledningen, cheferna och de anställda i kommunerna stödtjänster – överallt i Finland. Kolla och kom med!

Sparring

Sparring är rådgivning under ledning av en utomstående sakkunnig. Den är avsedd att ges i inlednings- eller startskedet, som stöd för utvecklingen i mellanskedet eller när man funderar på följande steg i utvecklingsarbetet. Kunteko betalar två sparringsdagar som är 2–7 timmar lång.

>> Fyll i ansökan

Utbildning för interna utvecklare

Ansvarar du för det praktiska genomförandet av utvecklingsprocessen på din arbetsplats eller i din organisation? Den här utbildningen ger dig sätt och metoder för att utveckla funktioner och processer. Målet är att utvecklingsprocessen på den egna arbetsplatsen ska framskrida mellan utbildningsdagarna. Till ett utbildningstillfälle väljs minst 20 och högst 50 deltagare.  Utbildningarna är två dagar långa och förhands- och mellanuppgifter hör till paketet.

Utbildningen på svenska genomförs av Arctic Talent Oy. Kolla Internutbildare – skolningsprogram. Fråga mer på kunteko[a]kt.fi

Utvecklingsnätverk

Utvecklingsnätverken är ett förmånligt sätt att stödja utveckling som redan är på gång eller som inleds på kommunala arbetsplatser. Utvecklingsnätverken bildas för att utveckla och testa någonting eller som stöd för utveckling av en viss funktion. Målet är att 4–10 kommunala organisationer ska vara med i ett nätverk. Fråga mer på kunteko[a]kt.fi

Nätverk för lärande

Nätverken för lärande organiseras av Kuntekos samarbetspartner och de bildas utifrån många teman. Du kan delta i nätverkens arbete enligt eget behov: exempelvis följa med det nya som upptäckts eller utretts inom området eller delta tätare i nätverkets arbete. Alla intresserade kan vara med i nätverken. Fråga mer på kunteko[a]kt.fi

Närmare upplysningar:

Anna-Mari Jaanu, programchef, tfn +358 50 572 4620
Anniina Tuomi, projektchef, tfn +358 40 562 6397
Taina Tervonen, projektassistent, tfn +358 50 521 2448

E-post: kunteko[a]kt.fi