Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

VAD ÄR KUNTEKO?

KunTeko 2020 − samverkan för bättre resultat i kommunalt arbete

KunTeko 2020 – ett program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn som erbjuder kommunala organisationer hjälp att utvecklas, lära sig och hantera förändringar. Kunteko ger de kommunala arbetsplatserna sakkunnighjälp, sparring och goda råd. Arbetsplatserna kan också delta i Kuntekos nätverk för lärande och utveckling samt i utbildningar för interna utvecklare.

Utgångspunkten är utveckling i samverkan

Ett lyckat utvecklingsarbete förutsätter förtroende och samarbete. Kunteko utgår från att utvecklingen på arbetsplatserna sker i samverkan så att ledningen, cheferna och personalen deltar. I Kunteko stöds inte verksamhet som syftar till att permittera eller säga upp anställda. 

Kuntekos mål 

  1. Synliggöra utvecklingsarbetet inom kommunsektorn
  2. Sprida verkningsfull praxis för arbetslivsutveckling
  3. Förbättra utvecklingskompetensen
  4. Starta och stödja nytt utvecklingsarbete
  5. Fördjupa lärandet om aktuella teman i kommunerna
  6. Ta fram banbrytande innovationer för kommunsektorn

Verkningsfull praxis och utvecklingsåtgärder synliggörs

Framöver bör servicen för kommuninvånarna produceras mer effektivt och ekonomiskt. Bästa sättet att göra det är att utveckla arbetssätten och arbetslivskvaliteten. En effektiv utveckling äger alltså rum där jobbet görs – därför skapades KunTeko2020.

Kuntekos Framstegsarena är ett forum där det goda arbete som utförs på arbetsplatserna – det finländska kommunjobbet – får stor synlighet. På Framtidsarenan utbyts idéer, erfarenheter och utvecklingsresultat med kollegor och arbetsplatser över kommun- och sektorgränser.

Programmet engagerar många

Kunteko är ett gemensamt riksomfattande projekt som genomförs av KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna, dvs. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo och Kommunfackets union. I programmet Kunteko arbetar en programchef, en projektchef och en projektassistent. Dessutom genomförs programmet av berednings-, program- och kommunikationsgrupper som består av representanter för KT och huvudavtalsorganisationerna.

Huvudförhandlingsgruppen bestämmer programmets riktlinjer, mål och ekonomi på ett allmänt plan. Till gruppen hör KT:s och huvudavtalsorganisationernas högsta ledning. En rådgivande grupp bestående av ledare från kommunerna och samkommunerna, personalrepresentanter och forskare sparrar Kunteko.

Programmets huvudfinansiär är Tavastlands närings-, trafik- och miljöcentral som får stöd av Europeiska socialfonden (ESF). Kuntekos första programfas genomförs år 2015–2017. Programmets totala budget är över 1,3 miljoner euro.

Kontaktinformation:

Anna-Mari Jaanu, programchef, tfn +358 50 572 4620
Anniina Tuomi, projektchef, tfn +358 40 562 6397
Taina Tervonen, projektassistent, tfn +358 50 521 2448

E-post: kunteko[a]kt.fi