Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Uhkaavat asiakaspalvelutilanteet -työpaja

Kunta-alan työpaikoissa kohdataan hälyttävän paljon uhkaavia ja väkivaltaisia asiakaspalvelutilanteita. Kevan vuonna 2018 toteuttamassa Julkisen alan työhyvinvointitutkimuksessa selvisi, että väkivaltaa tai sen uhkaa koetaan kuntasektorin työpaikoilla keskimäärin muita sektoreita enemmän. Useimmin näitä tilanteita kohdataan sosiaali- ja terveysalalla sekä sivistyksen ja varhaiskasvatuksen toimialoilla. 

Työpajojen tavoitteena on:

  • tarjoaa sekä tietoa että käytännön työkaluja väkivallan uhan hallintaan omalla työpaikalla,
  • korostaa riskienarvioinnin ja ennakoinnin merkitystä hallinnan kokonaisuudessa,
  • selventää, mitä kaikkea väkivaltatilanteiden jälkihoito pitää sisällään sekä mitä uhkatilanteiden seuranta käytännössä tarkoittaa ja vaatii.

 

 

Toteutuksen sisältö ja kouluttaja

Kokonaisuus koostuu kaikille yhteisestä aloituswebinaarista, ennakkotehtävästä, toimialakohtaisista työpajapäivistä (kts. päivämäärät alta) ja lopputehtävästä. Hakiessaan työpajaan organisaation edustaja valitsee, hakeeko toimialaa koskevaan vai yleiseen työpajapäivään.

Kouluttajana toimii työväkivalta-asiantuntija ja työväkivaltatutkija Johanna Pulkkinen Priimaaco Oy:stä. Hän työstää parhaillaan väitöskirjatutkimusta Turun yliopistossa väkivallan uhan hallinnasta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työssään työsuojelutarkastajana Pulkkinen on ohjannut, neuvonut ja valvonut työpaikkojen työturvallisuutta sekä tutkinut vakavia työtapaturmia. 

Aikataulu ja sisällön tarkempi kuvaus

1. Kaikille yhteinen aloituswebinaari (katsottavissa tämän sivun alta Webinaaritallenne-kohdasta)
Webinaarissa käsitellään kunta-alalla havaittavaa väkivallan uhkaa yleisellä tasolla. Aiheina ovat mm. väkivallan uhan hallinnan lainsäädäntö, uhkatilanteista raportointi, uhkatilanteissa toimiminen ja niiden ennaltaehkäisy sekä työntekijän vastuu väkivallan uhan hallinnan kokonaisuudessa. Webinaari toimii pohjustuksena työpajapäivään ja ennakkotehtävään. 

2. Ennakkotehtävä ennen työpajaa sähköisellä alustalla (Howspace)
Ennakkotehtävässä työpajaan osallistuvien tulee selvittää, onko omalla työpaikalla olemassa väkivallan uhan hallintaan liittyviä ohjeistuksia ja jos on, niin millaisia ne ovat. Lisäksi ennakkotehtävään kuuluu lyhyt analyysi siitä, miten toimivana itse näkee organisaation ohjeistuksen ja millaisia kehittämistarpeita siinä mahdollisesti on. 

3. Toimialakohtaiset työpajat sekä yleinen työpaja kunta-alalle
Työpajassa käsitellään väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyä, erityispiirteitä ja uhkaavien tilanteiden seurantaa sekä jälkihoitoa. Lisäksi käydään läpi somehäirintään ja asiattomaan palautteeseen reagointia.  Työpajasta saa myös työkaluja uhkaavissa tilanteissa toimimiseen.

Toimialakohtaiset työpajat mahdollistavat uhka- ja väkivaltatilanteiden tarkastelun toimialan erityispiirteet huomioiden. Toimialakohtaiset työpajat järjestetään seuraavasti: 

  • Sosiaali- ja terveysalan työpajapäivä 2.9.2020 (Helsingissä kello 9-16)
  • Kaikille toimialoille avoin työpajapäivä 8.10.2020 (Helsingissä kello 9-16)
  • Opetus- ja kasvatusalan työpajapäivä 22.10.2020 (Helsingissä kello 9-16)

4. Lopputehtävä sähköisellä alustalla (Howspace)
Lopputehtävänä osallistujat organisoivat omassa työyksikössä väkivallan uhkaan liittyvä riskienarvioinnin päivityksen, jonka pohjalta he joko laativat tai päivittävät menettelytapaohjeet väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle hyödyntäen kurssilta saatuja tietoja.

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Työpaja maksaa 300 € / hakijaorganisaatio tai -yksikkö. Yhdessä tiimissä voi olla maksimissaan viisi henkilöä joko organisaation samasta tai eri yksiköistä. Kuhunkin toimialakohtaiseen työpajaan otetaan mukaan viisi ensimmäiseksi hakenutta työyhteisöä, yksikköä tai organisaatiota.

Työpajoihin hakeutuminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Lomakkeella kysytään, minkä toimialan toteutukseen ilmoittautuminen tehdään. Työpajoihin haetaan 14.8.2020 mennessä.

Hae työpajaan tästä    
 

 

Webinaaritallenne

Uhkaavat asiakaspalvelutilanteet -webinaarissa käsitellään kunta-alalla havaittavaa väkivallan uhkaa yleisellä tasolla. Aiheina ovat mm. väkivallan uhan hallinnan lainsäädäntö, uhkatilanteista raportointi, uhkatilanteissa toimiminen ja niiden ennaltaehkäisy sekä työntekijän vastuu väkivallan uhan hallinnan kokonaisuudessa. Webinaari toimii pohjustuksena työpajapäivään ja ennakkotehtävään. Tallenteen voi katsoa klikkaamalla alla olevaa kuvaa.