Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Työpäivämuotoilun työpajat

Työelämä on murroksessa, jossa työyhteisöjen ja työnkuvan pitäisi pystyä vastaamaan yhteiskunnan muutokseen ja muuttuneeseen työelämään.  Työtapoja pitäisi uudistaa, mutta miten? Työpäivämuotoilun avulla tarjotaan konkreettisia menetelmiä uudistamiseen. 

Työpäivämuotoilun työpajoissa Workday Designersin Aku Varamäki ja Paula Helle valmentavat osallistujia ja tarjoavat työkaluja oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Koska ihmiset ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita, on tavoitteena saada osallistujat pohtimaan työtapojaan ja kehittämään niitä muotoiluajattelun avulla. Työpajoissa jalostetaan osallistujien ideoista arjessa toimivia, työssä jaksamista ja työn tuottavuutta tukevia käytäntöjä, joilla selätetään työnmurroksen mukana tuomat haasteet. 

Työpäivämuotoilusta järjestetään kaksi työpajakokonaisuutta kuntaorganisaatioille. Ensimmäinen on syksyllä 2019 ja toinen keväällä 2020.  Molemmat työpajakokonaisuudet ovat sisällöltään samanlaiset. Alta löytyy ilmoittautuminen, tietoa valmentajista sekä Kuntatyö 2.0 -podcastjakso Työelämän muotoilusta.

 

Työpajakokonaisuus 1

Työpajakokonaisuus koostuu seuraavista osioista:

 1. Aloituswebinaari 28.10.2019 klo 9-11
  Tavoitteena on antaa osallistujille perusymmärrys muotoiluajattelusta ja sitouttaa osallistujat tekemään välitehtäviä.
 2. Välitehtävä
  Osallistujat tutkivat nykyisiä työkäytäntöjä kehittämistarpeiden löytämiseksi.
 3. Työpajapäivä 1 Helsingissä 5.11.2019 klo 9-16
  Tunnistetaan ja sanoitetaan kehittämiskohteita välitehtävän perusteella, ideoidaan ratkaisuja sekä opitaan muotoiluajattelua ja siihen liittyvien työkalujen käyttöä. 
 4. Testaus
  Osallistujat testaavat ratkaisuideoita käytännössä ja arvioivat niiden toimivuutta.
 5. Työpajapäivä 2 Helsingissä 26.11.2019 klo 9-16
  Kokemusten ja oppien läpikäymistä sekä ideoiden edelleen jalostamista.

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Valmennus maksaa 500€/organisaatio. Yhdestä organisaatiosta voi osallistua 5-6 henkilöä. Valmennukseen otetaan mukaan viisi ensimmäiseksi ilmoittautunutta organisaatiota. Ideana on, että kuntaorganisaatiosta osallistuvat jäsenet ovat samasta työyhteisöstä tai yksiköstä, jolloin he osallistuvat ryhmänä työpajaan. Ryhmä pohtii yhdessä työyhteisönsä toimintatapoja ja etsii niihin ratkaisuja. Osallistuminen vaatii, että ryhmä pystyy osallistumaan aloituswebinaariin ja molempiin työpajapäiviin. 
Ilmoittautuminen on auki 9.10.2019 asti. 

Ilmoittaudu työpajakokonaisuuten 1 tästä.

 

Työpajakokonaisuus 2

Työpajakokonaisuus järjestetään ilmoittautumisten mukaan joko Oulussa tai Rovaniemellä. Kokonaisuus koostuu seuraavista osioista:

 1. Aloituswebinaari 13.2.2020 klo 9-11
  Tavoitteena on antaa osallistujille perusymmärrys muotoiluajattelusta ja sitouttaa osallistujat tekemään välitehtäviä.
 2. Välitehtävä
  Osallistujat tutkivat nykyisiä työkäytäntöjä kehittämistarpeiden löytämiseksi.
 3. Työpajapäivä 1 (joko Oulussa tai Rovaniemellä) 10.3.2020 klo 9-16
  Tunnistetaan ja sanoitetaan kehittämiskohteita välitehtävän perusteella, ideoidaan ratkaisuja sekä opitaan muotoiluajattelua ja siihen liittyvien työkalujen käyttöä. 
 4. Testaus
  Osallistujat testaavat ratkaisuideoita käytännössä ja arvioivat niiden toimivuutta.
 5. Työpajapäivä 2 (joko Oulussa tai Rovaniemellä) 31.3.2020 klo 9-16
  Kokemusten ja oppien läpikäymistä sekä ideoiden edelleen jalostamista.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Valmennus maksaa 500€/organisaatio. Yhdestä organisaatiosta voi osallistua 5-6 henkilöä. Valmennukseen otetaan mukaan viisi ensimmäiseksi ilmoittautunutta organisaatiota. Ideana on, että kuntaorganisaatiosta osallistuvat jäsenet ovat samasta työyhteisöstä tai yksiköstä, jolloin he osallistuvat ryhmänä työpajaan. Ryhmä pohtii yhdessä työyhteisönsä toimintatapoja ja etsii niihin ratkaisuja. Osallistuminen vaatii, että ryhmä pystyy osallistumaan aloituswebinaariin ja molempiin työpajapäiviin. 
Ilmoittautuminen on toistaiseksi auki.

Ilmoittaudu työpajakokonaisuuten 2 tästä.

 

Valmentajat 


Aku Varamäki 


Aku on innostava muutosagentti ja paremman työelämän puolestapuhuja. Akulla on kyky saada ihmiset johdosta juoronjuuritasoa myöten mukaan suuriinkin muutoshankkeisiin ihmisiä kuunnellen ja mahdollisuuksia osoittaen. Akulla on kokemusta erityisesti sosiaalisen median strategisesta kehittämisestä sekä liiketoiminnan kehittämisestä konsulttina ja yrittäjänä. Hän on pidetty kouluttaja ja puhuja. Akun kirja Futre Proof - tulevaisuuden työkirja ilmestyi helmikuussa 2019.


 

Paula Helle


Paula Helle on organisaatioiden ja ihmisten kehittäjä, jolla on pitkä kokemus strategisten muutoshankkeiden läpiviemisestä ajattelun ja käyttäytymisen muutosta tukemalla. Paulalla on vuosien tausta muutosjohtamisesta sekä osaamisten ja henkilöstökäytäntöjen kehittämisestä, ja hän on toiminut tiiviisti ylimmän johdon tukena. Hänella on laaja kokemus valmentamisesta ja esiintymisestä. 


Tutustu tarkemmin Workday Designersiin ja Työpäivämuotoiluun.


 

Kuntatyö 2.0 -podcast:
Työelämän muotoilu 

Jaksossa puhutaan muotoiluajattelun hyödyntämisestä organisaatioiden ja yksilöiden kehittämisessä. Teemoina ovat mm. uramuotoilu, johtamisen muotoilu ja työpäivämuotoilu. Äänessä ovat Aku Varamäki ja Paula Helle Workday Designers Oy:stä. Heillä on työelämän muotoilutoimisto, joka auttaa yksilöitä ja organisaatioita ymmärtämään työn murrosta ja muotoilemaan työpäivistään ja työuristaan merkityksellisiä ja vaikuttavia.

Pääset kuuntelemaan podcastia tämän linkin kautta tai klikkaamalla viereistä kuvaa.