Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Työpäivämuotoilun työpajat

Työelämä on murroksessa, jossa työyhteisöjen ja työnkuvan pitäisi pystyä vastaamaan yhteiskunnan muutokseen ja muuttuneeseen työelämään. Työtapoja pitäisi uudistaa, mutta miten? Työpäivämuotoilun avulla tarjotaan konkreettisia menetelmiä uudistamiseen. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi:

 • Tiimin toimintatapojen uudistamiseen. 
 • Henkilöstökokemuksen kehittämiseen. Prosessi tarjoaa innovatiivisen ja vaikuttavan tavan esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyn tulosten käsittelyyn.
 • Työssä jaksamisen parantamiseen toimintatapoja kehittämällä.
 • Tiimien itseohjautuvuuden kehittämiseen.

Työpäivämuotoilun työpajoissa Workday Designersin Aku Varamäki ja Paula Helle valmentavat osallistujia ja tarjoavat työkaluja oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Koska ihmiset ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita, on tavoitteena saada osallistujat pohtimaan työtapojaan ja kehittämään niitä muotoiluajattelun avulla. Työpajoissa jalostetaan osallistujien ideoista arjessa toimivia, työssä jaksamista ja työn tuottavuutta tukevia käytäntöjä, joilla selätetään työn murroksen mukana tuomat haasteet. Mukaan voi ilmoittautua myös tilanteessa, jossa tiimillä ei ole varsinaista ratkaisua vaativaa ongelmaa.

 

Työpajakokonaisuus: Rovaniemi

Työpajakokonaisuus järjestetään Rovaniemellä. Kokonaisuus koostuu seuraavista osioista:

 1. Aloituswebinaari 13.2.2020 klo 9-11
  Tavoitteena on antaa osallistujille perusymmärrys muotoiluajattelusta ja sitouttaa osallistujat tekemään välitehtäviä.
 2. Välitehtävä
  Osallistujat tutkivat nykyisiä työkäytäntöjä kehittämistarpeiden löytämiseksi.
 3. Työpajapäivä 1 (Rovaniemellä) 10.3.2020 klo 9-16
  Tunnistetaan ja sanoitetaan kehittämiskohteita välitehtävän perusteella, ideoidaan ratkaisuja sekä opitaan muotoiluajattelua ja siihen liittyvien työkalujen käyttöä. 
 4. Testaus
  Osallistujat testaavat ratkaisuideoita käytännössä ja arvioivat niiden toimivuutta.
 5. Työpajapäivä 2 (Rovaniemellä) 31.3.2020 klo 9-16
  Kokemusten ja oppien läpikäymistä sekä ideoiden edelleen jalostamista.

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Valmennus maksaa 500€/organisaatio. Yhdestä organisaatiosta voi osallistua 5-6 henkilöä. Valmennukseen otetaan mukaan viisi ensimmäiseksi ilmoittautunutta organisaatiota. Ideana on, että kuntaorganisaatiosta osallistuvat jäsenet ovat samasta työyhteisöstä tai yksiköstä, jolloin he osallistuvat ryhmänä työpajaan. Ryhmä pohtii yhdessä työyhteisönsä toimintatapoja ja etsii niihin ratkaisuja. Osallistuminen vaatii, että ryhmä pystyy osallistumaan aloituswebinaariin ja molempiin työpajoihin. 

Ilmoittautuminen on päättynyt!

Enontekiön kunnan kokemuksia työpäivämuotoilun työpajasta

Rovaniemen kaupungin kokemuksia työpäivämuotoilun työpajasta

 

Valmentajat 


Aku Varamäki 


Aku on innostava muutosagentti ja paremman työelämän puolestapuhuja. Akulla on kyky saada ihmiset johdosta juoronjuuritasoa myöten mukaan suuriinkin muutoshankkeisiin ihmisiä kuunnellen ja mahdollisuuksia osoittaen. Akulla on kokemusta erityisesti sosiaalisen median strategisesta kehittämisestä sekä liiketoiminnan kehittämisestä konsulttina ja yrittäjänä. Hän on pidetty kouluttaja ja puhuja. Akun kirja Futre Proof - tulevaisuuden työkirja ilmestyi helmikuussa 2019.


 

Paula Helle


Paula Helle on organisaatioiden ja ihmisten kehittäjä, jolla on pitkä kokemus strategisten muutoshankkeiden läpiviemisestä ajattelun ja käyttäytymisen muutosta tukemalla. Paulalla on vuosien tausta muutosjohtamisesta sekä osaamisten ja henkilöstökäytäntöjen kehittämisestä, ja hän on toiminut tiiviisti ylimmän johdon tukena. Hänella on laaja kokemus valmentamisesta ja esiintymisestä. 


Tutustu tarkemmin Workday Designersiin ja Työpäivämuotoiluun.