Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Itseohjautuvuus-seminaari 10.5.2019 ja työpaja

Mitä tarkoittaa itseohjautuvuus ja millaisia muotoja se saa? Miten itseohjautuvuutta voi edistää?

 

"Yksinkertaisimmillaan itseohjautuvuus on sitä, että otetaan aivot ja sydän mukaan töihin. Seuraava askel on, että luodaan edellytykset oman ja yhteisen työn kehittämiselle. Yleisin itseohjautuvuuden muoto Suomessa on ’co-management’, jossa hallinnoidaan ja organisoidaan työtä yhdessä tiimin tai yksikön kanssa. Esimiehet ovat valmentajia. Seuraava askel janalla on, että poistetaan esimiehet täysin, mitä näemme nykyään yhä useammissa organisaatioissa." Lue koko Filosofian Akatemian blogi

 

Kunteko järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa seminaarin ja työpajan itseohjautuvuudesta. Asiantuntijoina toimivat toimitusjohtaja Karoliina Jarenko ja valmentaja Nick Ahleskog. Seminaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä itseohjautuvuudesta, sen erilaisista muodoista ja ilmenemistavoista.  Työpajaan osallistuvien kanssa pohditaan heille sopivia tapoja edistää itseohjautuvuutta ja siihen liittyvää kehittämisen, kokeilun ja vastuunottamisen kulttuuria.

 

 

Itseohjautuvuus -seminaari 10.5.2019 kello 9-15 Kuntatalolla Helsingissä

Seminaarin tavoitteena on tarjota kuntaorganisaatioille perustietoa itseohjautuvuudesta ja käydä läpi case-esimerkkejä. Seminaariin voi osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä. Jos mahdollista, suosittelemme tulemaan paikan päälle!

Tilaisuuden alustava ohjelma ja aikataulu:

 • klo 9.00-10.30 Alustuspuheenvuoro, Filosofian Akatemia toimitusjohtaja Karoliina Jarenko ja valmentaja Nick Ahleskog
 • klo 10.30-10.40 Tauko
 • klo 10.40-11.45 Case Järvenpään kaupungin kotihoito, johtaja Johanna Sinkkonen
 • klo 11.45-12.30 Omakustanteinen lounas
 • klo 12.30-14.30 Fasilitoitua pienryhmäkeskustelua siitä, voiko itseohjautuvuutta lähteä vahvistamaan omassa organisaatiossa.
 • klo 14.30-15.00 Ajatusten jakamista ja tilaisuuden päätös

Seminaari on kuntaorganisaatioille. Ilmoittaudu pian, paikkoja rajoitetusti! Ilmoittaudu tästä ja kerro samalla mikäli työpajaan osallistuminen kiinnostaa. 

Katso esimakua Järvenpään kotihoidon kehittämistyöstä Tekojen Torilta

Itseohjautuvuuden työpajat syksyllä 2019

Kolmessa työpajapäivässä syvennytään itseohjautuvuuden eri muotoihin ja pohditaan itseohjautuvuutta työpajaan osallistuvien organisaatioiden kontekstissa.

Tavoitteena on laatia kehittämissuunnitelma omaa organisaatiota ajatellen ja tarjota työkaluja teeman edistämiseksi omalla työpaikalla/omassa organisaatiossa. Osallistujat edistävät itseohjautuvuutta omassa organisaatiossaan työpajojen välissä.  Työpajatyöskentelyn lisäksi osallistujat saavat etukäteis- ja välitehtäviä, jotka edesauttavat työskentelyä työpajapäivien välissä.

Työpajat ovat Kuntatalolla Helsingissä 13.9., 15.10. ja 13.11. kello 9-15.

Työpajaan otetaan mukaan viisi organisaatiota/yksikköä, josta osallistuu useampi henkilö (ml. henkilöstön edustajat). Osallistuminen maksaa 1500 €/organisaatio. Hae mukaan tästä.

Mitä osallistuminen vaatii?

 • osallistuminen vaatii, että hakevan tahon johto on sitoutunut muuttamaan toimintaa itseohjautuvuuden suuntaan yksikössä/tiimissä/organisaatiossa
 • hakemuksessa kysytään
  • taustatiedot organisaatiosta/yksiköstä/toimialasta tai koko organisaatiosta
  • perustelut siitä, miksi organisaation tulisi päästä mukaan työpajaan?
  • tiedot siitä, miten asiaa on organisaatiossa käsitelty
  • tiedot siitä, kuka tai ketkä osallistuvat työpajaan (ml. henkilöstön edustajat)
 • osallistuja sitoutuu kertomaan tuloksista joko Kuntekon Tekojen torilla, artikkelissa tai videolla muille

 

           

Mitä itseohjautuvuus on? Äänessä Filosofian Akatemian Karoliina Jarenko ja Kuntekon Anna-Mari Jaanu