Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Itseohjautuvuus-työpaja syksyllä 2019

Mitä?

Kunteko järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa syksyllä 2019 työpajakokonaisuuden itseohjautuvuudesta. Työpajan vetäjänä toimivat Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Karoliina Jarenko. Kolmessa työpajapäivässä syvennytään itseohjautuvuuden eri muotoihin ja pohditaan itseohjautuvuutta työpajaan osallistuvien organisaatioiden kontekstissa. Tavoitteena on laatia kehittämissuunnitelma omaa organisaatiota ajatellen ja tarjota työkaluja teeman edistämiseksi omalla työpaikalla/omassa organisaatiossa. Osallistujat edistävät itseohjautuvuutta omassa organisaatiossaan työpajojen välissä. Työpajatyöskentelyn lisäksi osallistujat saavat etukäteis- ja välitehtäviä, jotka edesauttavat työskentelyä työpajapäivien välissä.

Missä ja milloin?

Työpajat järjestetään Helsingissä 13.9., 15.10. ja 13.11. kello 9-15. Työpajassa on mukana seitsemän organisaatiota/yksikköä, josta osallistuu useampi henkilö (ml. henkilöstön edustajat). Osallistuminen maksaa 1500 €/organisaatio. Työpaja on täynnä. Kunteko selvittää mahdollisuudet lisätyöpajakokonaisuudelle.

Mitä osallistuminen vaatii?

 • osallistuminen vaatii, että hakevan tahon johto on sitoutunut muuttamaan toimintaa itseohjautuvuuden suuntaan yksikössä/tiimissä/organisaatiossa
 • hakemuksessa kysytään
  • taustatiedot organisaatiosta/yksiköstä/toimialasta tai koko organisaatiosta
  • perustelut siitä, miksi organisaation tulisi päästä mukaan työpajaan?
  • tiedot siitä, miten asiaa on organisaatiossa käsitelty
  • tiedot siitä, kuka tai ketkä osallistuvat työpajaan (ml. henkilöstön edustajat)
 • osallistuja sitoutuu kertomaan tuloksista joko Kuntekon Tekojen torilla, artikkelissa tai videolla muille

 

           

Mitä itseohjautuvuus on? Äänessä Filosofian Akatemian Karoliina Jarenko ja Kuntekon Anna-Mari Jaanu