Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Itseohjautuvuus-työpajakokonaisuudet 1 ja 2

Mitä?

Kunteko järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa syksyllä 2019 työpajakokonaisuuden itseohjautuvuudesta. Työpajat vetävät Filosofian Akatemian Karoliina Jarenko ja Eero Lahtinen. Kolmessa työpajapäivässä syvennytään itseohjautuvuuden eri muotoihin ja pohditaan itseohjautuvuutta työpajaan osallistuvien organisaatioiden kontekstissa. Tavoitteena on laatia kehittämissuunnitelma omaa organisaatiota ajatellen ja tarjota työkaluja teeman edistämiseksi omalla työpaikalla/omassa organisaatiossa. Osallistujat edistävät itseohjautuvuutta omassa organisaatiossaan työpajojen välissä. Työpajatyöskentelyn lisäksi osallistujat saavat etukäteis- ja välitehtäviä, jotka edesauttavat työskentelyä työpajapäivien välissä.

Missä ja milloin?

Itseohjautuvuus-työpajat 1 järjestetään Helsingissä 13.9., 15.10. ja 13.11. kello 9-15. Työpajassa on mukana viisi organisaatiota/yksikköä, josta osallistuu useampi henkilö (ml. henkilöstön edustajat). Osallistuminen maksaa 1500 €/organisaatio. Työpaja on täynnä. 

Itseohjautuvuus-työpajat 2 järjestetään Helsingissä 24.9., 23.10. ja 21.11. kello 9-15.  Työpajoja edeltää orientoiva aloitus Skypen kautta 17.9. kello 14-16. Työpajaan mahtuu mukaan viisi organisaatiota/yksikköä, josta osallistuu useampi henkilö (ml. henkilöstön edustajat). Osallistuminen maksaa 1500 €/organisaatio. Työpajakokonaisuuteen pääsy edellyttää, että hakija sitoutuu osallistumaan jokaiseen päivään. Työpaja on täynnä. 

Kunta-alan itseohjautuvuuskysely

Itseohjautuvuuden teema on ajankohtainen ja siitä keskustellaan paljon myös kunta-alalla. Olemme ideoineet Filosofian Akatemian kanssa itseohjautuvuusverkoston käynnistämistä kunta-alalle. Tavoitteena olisi koota itseohjautuvuudesta kiinnostuneet ja sitä kokeilevat kuntaorganisaatiot tietojen vaihtoon ja oppimaan toisiltaan itseohjautuvamman työkulttuurin luomiseksi. Pyrkimyksenä on aloittaa verkostotoiminta syksyllä 2019. Tällä kyselyllä kartoitamme kunta-alan organisaatioiden tilannetta itseohjautuvamman työ- ja toimintakulttuurin kehittämisessä sekä toiveita verkostoon liittyen. 

Pääset vastaamaan kyselyyn tämän linkin kautta.

Syksyn 2019 työpajoissa mukana olevien ajatuksia itseohjautuvuudesta