Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen työpajat

 

Miten saada henkilöstön osaaminen ja potentiaali mukaan kehittämiseen? Miten luodaan henkilöstölähtöisen kehittämisen toimintakulttuuria?  Kuntekon työpajojen lähtökohtana on Sitran rahoittama LATU-hanke. Siinä saatiin aikaan tuloksia viidessä kunnassa tuottavuudessa ja työelämän laadussa sekä uudistettiin työkulttuuria.

Kenelle

 • Kuntatyöpaikalle, jossa tavoitteena on muuttaa työkulttuuria siten, että henkilöstö on entistä vahvemmin vaikuttaa työn tekemisen tapoihin.
 • Kuntatyöpaikalle, jossa tarkoituksena on löytää sellaisia toimintatapoja, jotka hyödyttävät niin asiakkaita, organisaatioita kuin työntekijöitä. 
 • Kuntatyöpaikalle, jossa halutaan konkreettisia työkaluja henkilöstölähtöiseen kehittämiseen.
 • Työpajaan osallistuvassa ryhmässä voi olla 2-5 henkilöä (johtoa, esimiehiä, henkilöstön edustajia) 

Hyödyt

 • Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden toimintamalli parantaa kuntaorganisaation tuloksellisuutta osallistaen henkilöstöä ideoimaan, kehittämään, toteuttamaan ja arvioimaan uusia toimintatapoja ja -malleja.

Osallistujat saavat työpajoista

 • Konkreettisia ideoita, työkaluja ja menetelmiä toteuttaa henkilöstölähtöistä kehittämistä käytännössä.
 • Sparrausta, palautetta ja rohkaisua pienryhmissä omaan kehittämisprojektiinne.
 • Vertaistukea ja hyviä käytäntöjä, joilla varmistetaan kehittämisen saaminen maaliin.

Milloin ja miten haet?

Työpajat ovat nelipäiväisiä ja ne järjestetään Kuntatalolla Helsingissä. Seuraava työpaja järjestetään 20.8., 26.9., 22.10. ja 11.12.2019.

 • Mukaan mahtuu neljä ryhmää tai organisaatiota
 • Yhdessä ryhmässä voi olla enintään 5 henkilöä (johtoa, esimiehiä, henkilöstön edustajia) 
 • Työpajaan pääsy edellyttää
  • että alustava kehittämiskohde on valittu ja määritelty. Se voi liittyä toimialaan, toimintatapaan tai prosessiin
  • sitoutumista Helsingissä järjestettäviin työpajoihin ja Skype-tilaisuuksiin
  • oman kehittämistyön eteenpäin viemistä kehittämishankkeen aikana
  • kehittämistyön näkyväksi tekemistä Tekojen torilla
 • Työpaja maksaa 500 euroa / ryhmä. 
 • Työpajaan haetaan sähköisellä hakemuksella. Hae tästä 20.8.2019 alkavaan työpajaan

Toteutetut tai käynnissä olevat työpajat:

30.10.2018, 12.12.2018, 22.1.2019, 19.3.2019. Mukana Kajaanin kaupunki/ Vesiliikuntakeskus Kaukavesi ja Hangon Kaupunki / Kotihoito.

10.1.2019, 6.2.2019, 14.3.2019 ja 7.5.2019. Mukana Siuntion kunta, Tampereen kaupunki / Tredu, Espoon kaupunki / Asiointi- ja hallintopalvelut, Turun kaupunki / Nuorisopalvelut sekä Kirkkonummen kunta / Kehitysvammaisten työkeskus.

Kouluttaja

Asiantuntijana toimii Timo Huttunen (Muuvon Tmi. www.muuvon.fi).Timolla on vahva ja laaja-alainen noin 30 vuoden kokemus  työelämästä ja sen kehittämisestä. Timo on ollut sekä julkisen että yrityspuolen asiakashankkeissa monessa roolissa: coachina, kouluttajana ja konsulttina, johdon ja johtoryhmien sparraajana, tiimien ja työyhteisöjen tukena, tutkijana, kehit-tämisprojektien organisaattorina, strategiaprosessien fasilitaattorina, valmennusohjelmien suunnittelijana, muutosten jalkauttajana ja vaikeiden työelämän tilanteiden selvittäjänä.

Lue Timon blogi Tunnista uudistumisen paikat ja anna palaa – itsenäisesti ja yhdessä! (16.11.2018).

 

Lisätietoja Anna-Marilta, puh. 050 572 4620, anna-mari.jaanu@kt.fi tai Maijalta, puh. 050 405 9989, maija.ruoho@kt.fi.