Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen työpajat

 

Miten saada henkilöstön osaaminen ja potentiaali mukaan kehittämiseen? Miten luodaan henkilöstölähtöisen kehittämisen toimintakulttuuria?  Kuntekon työpajojen lähtökohtana on Sitran rahoittama LATU-hanke. Siinä saatiin aikaan tuloksia viidessä kunnassa tuottavuudessa ja työelämän laadussa sekä uudistettiin työkulttuuria.

 

Kenelle

 • Kuntatyöpaikalle, jossa tavoitteena on muuttaa työkulttuuria siten, että henkilöstö on entistä vahvemmin vaikuttaa työn tekemisen tapoihin.
 • Kuntatyöpaikalle, jossa tarkoituksena on löytää sellaisia toimintatapoja, jotka hyödyttävät niin asiakkaita, organisaatioita kuin työntekijöitä. 
 • Kuntatyöpaikalle, jossa halutaan konkreettisia työkaluja henkilöstölähtöiseen kehittämiseen.
 • Työpajaan osallistuvassa ryhmässä voi olla 2-5 henkilöä (johtoa, esimiehiä, henkilöstön edustajia) 

Hyödyt

 • Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden toimintamalli parantaa kuntaorganisaation tuloksellisuutta osallistaen henkilöstöä ideoimaan, kehittämään, toteuttamaan ja arvioimaan uusia toimintatapoja ja -malleja.

Osallistujat saavat työpajoista

 • Konkreettisia ideoita, työkaluja ja menetelmiä toteuttaa henkilöstölähtöistä kehittämistä käytännössä.
 • Sparrausta, palautetta ja rohkaisua pienryhmissä omaan kehittämisprojektiinne.
 • Vertaistukea ja hyviä käytäntöjä, joilla varmistetaan kehittämisen saaminen maaliin.

Kouluttaja

Asiantuntijana toimii Timo Huttunen (Muuvon Tmi. www.muuvon.fi).Timolla on vahva ja laaja-alainen noin 30 vuoden kokemus  työelämästä ja sen kehittämisestä. Timo on ollut sekä julkisen että yrityspuolen asiakashankkeissa monessa roolissa: coachina, kouluttajana ja konsulttina, johdon ja johtoryhmien sparraajana, tiimien ja työyhteisöjen tukena, tutkijana, kehit-tämisprojektien organisaattorina, strategiaprosessien fasilitaattorina, valmennusohjelmien suunnittelijana, muutosten jalkauttajana ja vaikeiden työelämän tilanteiden selvittäjänä.

Lue Timon blogi Tunnista uudistumisen paikat ja anna palaa – itsenäisesti ja yhdessä! (16.11.2018).

Milloin ja miten haet?

Työpaja on nelipäiväinen 10.1.2019, 5.2.2019, 14.3.2019 ja 7.5.2019 ja se järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.
Hakuaika tähän työpajaan on päättynyt, mutta keväällä 2019 alkaa ilmoittautuminen seuraavaan työpajaan. Pysy kuulolla, tilaa uutiskirjeemme.

 • Mukaan mahtuu neljä ryhmää.
 • Yhdessä ryhmässä voi olla enintään 5 henkilöä (johtoa, esimiehiä, henkilöstön edustajia) 
 • Työpaja maksaa 500 euroa / ryhmä. 
 • Työpajaan haetaan sähköisellä hakemuksella. Haku on päättynyt. 
 • Työpajaan pääsy edellyttää, että alustava kehittämiskohde on valittu ja määritelty
 • Kehittämiskohde voi liittyä toimialaan, toimintatapaan tai prosessiin
 • Työpaja edellyttävää sitoutumista Helsingissä järjestettäviin työpajoihin ja Skype-tilaisuuksiin sekä oman kehittämistyön eteenpäin viemistä kehittämishankkeen aikana.
 • Työpajaan osallistuminen edellyttää kehittämistyön näkyväksi tekemistä Tekojen torilla
   

 

Lisätietoja Anna-Marilta, puh. 050 572 4620, anna-mari.jaanu@kt.fi tai Maijalta, puh. 050 405 9989, maija.ruoho@kt.fi.