Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

 

Kuntatyö 2.0 on podcast-sarja, joka pureutuu työn murrokseen ja työelämän trendeihin. Jaksoissa vierailee työelämän kehittäjiä ja kuntatyön tekijöitä useilta eri toimialoilta.

Tervetuloa kuuntelemaan! 

 

Jakso 1: Työn murros

 

 

 

 

Työn murros -jaksossa johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT Kuntatyönantajista kertoo, mistä työn murroksessa on kyse ja miten se vaikuttaa kunta-alalla.

 

 

Jakso 2: Itseohjautuvuus

 

 

 

Tässä jaksossa keskustellaan itseohjautuvuudesta ja kuullaan konkreettisia esimerkkejä siitä, miten Järvenpään kotihoito hyödyntää itseohjautuvuutta. Mukana keskustelemassa ovat Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö Johanna Sinkkonen ja Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Karoliina Jarenko.

 

 

Jakso 3: Organisaatiokulttuurin muutos

 

 

 

 

 

Podcastissa keskustellaan organisaatiokulttuurin muuttamisesta ja siitä, millä aineksilla aito kulttuurinmuutos saadaan aikaiseksi ja osaksi toimintaa. Esimerkit ovat eri kuntaorganisaatioista. Maarika Maury on toiminut Kissconsulting Oy:n toimitusjohtajana ja vastuullisena valmentajana jo 25 vuoden ajan. Hänellä on pitkä kokemus kehittämisestä eri alojen organisaatioissa ja hän on valmentanut erityisesti strategisten suuntien kiteytyksessä ja jalkautuksessa organisaation jokaiselle tasolle.

 

 

 

 

Jakso 4: Työelämän muotoilu

 

 

 

 

Jaksossa puhutaan muotoiluajattelun hyödyntämisestä organisaatioiden ja yksilöiden kehittämisessä. Teemoina ovat mm. uramuotoilu, johtamisen muotoilu ja työpäivämuotoilu. Äänessä ovat Aku Varamäki ja Paula Helle Workday Designers Oy:stä. Heillä on työelämän muotoilutoimisto, joka auttaa yksilöitä ja organisaatioita ymmärtämään työn murrosta ja muotoilemaan työpäivistään ja työuristaan merkityksellisiä ja vaikuttavia.

 

 

 

 

Jakso 5: Tulevaisuuden kirjasto

 

 

 

 

Tulevaisuuden kirjasto -jaksossa keskustellaan Helsingin keskustakirjasto Oodin johtajan Anna-Maria Soininvaaran ja kirjastonhoitaja Riia Ollankedon kanssa siitä, miten kirjastotyö on muuttunut ja millaisia uudenlaisia toiminta- ja johtamistapoja heillä on otettu käyttöön.

 

 

 

Jakso 6: Lukion digitalisaatio

 

 

Tämän jakson aiheena on lukion digitalisaatio. Mukana keskustelemassa on Espoon Olarin lukion rehtori Kaisa Tikka, joka kertoo miten digitalisaatio näkyy Olarin lukiossa, miten sitä on hyödynnetty opetuksessa ja millaisia muita uusia toimintatapoja heillä on otettu käyttöön. Haastattelijana Kuntekon entinen projektipäällikkö Maija Ruoho. 

 

 

Jakso 7: Työn merkityksellisyys

 

 

 

 

Mitä tarkoitetaan merkityksellisellä työllä ja mitkä asiat siihen liittyvät? Miten yhteiskunnallinen muutos ja työn murros vaikuttavat työn merkityksellisyyden kokemukseen? Tällaisten kysymysten äärellä ollaan tämän päivän jaksossa yhdessä organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan kanssa.

 

 

Jakso 8: Liikkuva sairaanhoitajan vastaanotto

 

 

 

 

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) on käytössä liikkuva sairaanhoitajan vastaanotto eli tuttavallisemmin Mallu-auto. Sairaanhoitajan vastaanottopalveluiden lisäksi auto tarjoaa suun terveydenhuollon ennaltaehkäiseviä palveluita sekä näytteenottopalveluita. Mallu-auto kiertää eri puolilla Etelä-Karjalaa ja vie palvelut lähelle asukkaita. Tässä podcast-jaksossa vierailevat Mallu-autossa työskentelevä sairaanhoitaja Riitta Ahonen ja palvelupäällikkö Satu Simolin.
 

 

Jakso 9: Robotiikka talous- ja hallintotyössä

 

 

 

 

 

Vievätkö robotit ihmisten työt? Vai onko kuitenkin niin, että robotiikan avulla asiantuntijoiden työaikaa vapautuu sellaisiin töihin, joihin aikaisemmin ei välttämättä ole ollut riittävästi aikaa? Tässä podcastissa tutustutaan tarkemmin Vantaan kaupungin kokemuksiin ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä talous- ja hallintotyössä. Jaksossa vierailevat Vantaan kaupungin talouspalvelukeskuksessa työskentelevä prosessisuunnittelija Eini Leväslampi ja henkilöstökeskuksessa työskentelevä hr-järjestelmäasiantuntija Mari Holkko.

 

 

Jakso 10: Helsingin kotihoidon etäpalvelut

 

 

 

 

 

Helsingin kaupungin kotihoidossa otettiin vuonna 2015 käyttöön perinteistä kotihoitoa täydentävä etäpalvelu. Palvelulla on jo yli 800 asiakasta ja kuukausittain sen kautta tehdään hurjat 27 000 asiakaskontaktia. Mistä kaikki sai alkunsa, millaista työskentely etäpalveluissa on ja miten asiakkaat ovat ottaneet palvelun omakseen? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaavat yksikönjohtaja Risto Paavola sekä palveluneuvoja Tomja Oksman.

 

 

Jakso 11: Luottamus

 

 

 

 

 

Tässä podcastjaksossa keskustellaan luottamuksesta. Mitä sillä tarkoitetaan, mikä sen merkitys työelämässä on ja miten sitä on mahdollista työyhteisöissä vahvistaa? Jaksossa vierailee luottamuksesta kirjaa kirjoittava valmentaja ja konsultti Timo Huttunen.

 

Jakso 12: Joukkoliikenne nyt ja tulevaisuudessa

 

 

 

 

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä eli HSL vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä yhdeksässä pääkaupunkiseudun kunnassa ja kaupungissa. Tässä jaksossa kuullaan, millaista julkinen liikenne on Suomen suurimman joukkoliikennetoimijan näkökulmasta nykyään ja millaisena se näyttäytyy tulevaisuudessa. Anna-Mari Jaanun vieraana on HSL:n osastonjohtaja Hannu Heikkinen.

 

Jakso 13: Osaamisen kehittäminen työelämässä

 

 

 

 

Työelämä on nykyään nopeatempoista ja kompleksista, minkä lisäksi työn luonne on muuttunut yhä enemmän uuden oppimiseksi ja luovaksi ongelmanratkaisuksi. Millaisia vaatimuksia tämä aiheuttaa työelämässä tapahtuvalle osaamisen kehittämiselle ja oppimiselle? Mukana keskustelemassa Vantaan kaupungin kehittämispäällikkö Hilma Aminoff ja KT Kuntatyönantajien osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu.

 

Jakso 14: Valmentava johtaminen 

 

 

 

 

Tässä jaksossa keskustellaan valmentavasta johtamisesta. Mitä se on, miten se haastaa perinteistä johtamisajattelua ja mitä hyötyä sen käyttöönotosta on? Entä mitä se vaatii sekä esimiehiltä että työntekijöiltä? Jaksossa kuullaan Järvenpään kaupungin kokemuksia valmentavasta johtamisesta sekä heidän kehittämästään työkalupakista. Anna-Mari Jaanun vieraana on kehittämispäällikkö Kati Toikka.

 

Jakso 15: Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu 

 

 

 

 

 

 

Maankäyttömestari Miia Blom ja kaavoitusinsinööri Henna Arkko kertovat työstään Järvi-Saimaan palvelut Oy:ssä, jossa oman työn kehittäminen ja työn rikastaminen on sallittua. Lisäksi jaksossa kuullaan, miten Etelä-Savon ely-keskuksen hyvän kaavatyön palkinnon saaneet Blom ja Arkko ovat omaa työtään kehittäneet ja millaisena he näkevät maankäytön suunnittelun tulevaisuuden.

 

Jakso 16: Ammatillisen koulutuksen reformi - Case Sedu

 

 

 

 

 

Ammatillinen koulutus koki historiansa suurimman uudistuksen vuonna 2018 voimaanastuneen reformin myötä. Myllerryksessä uudistuivat mm. ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö, rahoitus, opetuksen järjestäminen ja opiskelijaksi hakeutuminen. Mistä reformissa oikein on kyse ja mitä uudistus on tarkoittanut eri näkökulmista katsottuna? Millainen tilanne on kaksi vuotta reformin jälkeen ja millaisena ammatillisen koulutuksen tulevaisuus näyttäytyy? Entä miten tätä muutosta on johdettu? Näistä aiheista ovat keskustelemassa OAJ:n erityisasiantuntija Inkeri Toikka, Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun rehtori Reija Lepola sekä Sedun pääluottamusmies Jouni Lakaniemi.

 

Jakso 17: Työn ilo - Case Hämeenlinnan kaupunki

 

 

 

 

 

 

Hämeenlinnan kaupungissa on työstetty keväästä 2019 asti työn ilon toimintamallia. Sen tavoitteena on luoda kaupunkiin myönteinen toimintakulttuuri, jossa panostetaan hyvään asiakaskokemukseen, tuloksellisuuteen, onnistumisiin ja mahdollisuuksiin. Mistä kaikki sai alkunsa ja miten toimintamallia on Hämeenlinnassa jalkautettu? Näihin kysymyksiin ovat vastaamassa Hämeenlinnan kaupungin henkilöstö- ja hallintojohtaja Anne Iijalainen sekä työsuojeluvaltuutettu Mari Parikka-Nihti.

 

Jakso 18: Vuorovaikutuksen merkitys työyhteisöissä

 

 

 

 

 

 

 

Tässä jaksossa keskustellaan vuorovaikutuksesta, sen merkityksestä työyhteisöille ja siitä, miten sitä voidaan edistää ja kehittää. Anna-Mari Jaanun vieraana ovat Tuletko kuulluksi -valmennuksen kehittäneet Mikko Elomaa ja Sami Kivinen.

 

Jakso 19: Aikuissosiaalityön kehittäminen - Case Varkauden kaupunki

 

 

 

 

 

Varkauden kaupungin aikuissosiaalityötä on kehitetty aktiivisesti parin vuoden ajan mm. palvelupaketteja laatimalla ja niitä kehittämällä. Kehittämistyöstä ovat kertomassa sosiaaliohjaaja Tarja Heikura ja johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Qvintus.

 

Jakso 20: Hyveet työelämässä - Case Espoon kaupungin varhaiskasvatus

 

 

 

 

Mitä hyveet merkitsevät työelämässä? Anna-Mari Jaanun kanssa aiheesta ovat keskustelemassa eetikko, hyveasiantuntija Antti Kylliäinen Lykeionista sekä Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen asiantuntija Jaana Särmälä ja kehittämispäällikkö Raija Laine. Espoossa suomenkielisen varhaiskasvatuksen työntekijät ja johtajat ovat yhdessä valinneet sopivimmat hyveet, joiden toteutumista kaikki tavoittelevat. Yhteisöllisiä ja johtamisen hyveitä ovat esimerkiksi arkijärkisyys, avuliaisuus, vastuullisuus, kuuntelevuus ja joukkuehenkisyys. Parhaimmillaan hyveet näkyvät työyhteisössä kitkattomana yhteistyönä, toisten arvostamisena ja hyväntahtoisena keskusteluna.

 

Jakso 21: Muutosprosessin opit - Case Kauhajoen kaupunki

 

 

 

 

 

 

 

Kauhajoen kaupungin hyvinvointijohtaja Eija Liikamaa ja valmentaja Jaana Turunen kertovat, miten sujui muutosprosessi Kauhajoen kaupungin hyvinvointitoimialalla. Mitä siitä opittiin? Entä mitä muutosagenttitoiminnalla voidaan saada aikaan ja mitä se vaatii organisaatiolta? Haastattelijana on Kuntekon ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

 

Jakso 22: Virtuaalinen työnohjaaja Helvi - Case Helsingin kaupunki

 

 

 

 

 

 

 

Helsingissä on käytössä virtuaalinen työnohjaaja Helvi. Se on virtuaalinen keskustelua ohjaava työkalu, jonka avulla työyhteisössä voi keskustella ja etsiä yhteistä ymmärrystä johonkin asiaan, kuten eettisiin periaatteisiin. Helvin tuella voi pohtia myös omaa työtään, esimerkiksi etätyön tuomia uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Työkalu on tehty kaupungin omin voimin ja sitä voi hyödyntää vapaasti. Podcastissa projektipäällikkö ja erityissuunnittelija Susanna Snellman Helsingin kaupungilta kertoo, millaisissa tilanteissa Helvistä on ollut apua. Haastattelijana on Kuntekon ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

 

 

Jakso 23: Robotiikkaa varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle - Case Riihimäen kaupunki

 

 

 

 

 

 

Riihimäen tavoitteena on kehittyä vuoteen 2030 mennessä Suomen robotiikan pääkaupungiksi. Kaupungissa tarjotaan robotiikkaopetusta aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Esimerkiksi peruskoulussa opiskellaan robotiikkaa vähintään 250 tuntia. Podcastissa kehittämisjohtaja Esa Santakallio ja robotiikan opettaja Reetta Viitanen kertovat, mitä robotiikkaopetuksella halutaan saavuttaa ja mitä se käytännössä on.  Haastattelijana on Kuntekon ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

 

 

 

Jakso 24: Nuoriso kohdataan kylillä ja verkossa – Case Joensuun nuorisopalvelut

 

 

 

 

 

Joensuussa nuorisotyö siirtyi koronapandemian aikana nettiin ja kaduille. Kaupunkiin perustettiin myös virtuaalinen nuorisotalo. Nuorisotyötä tehdään edelleen nuorisotiloissa, mutta digitaalisesta ja moniammatillisesta nuorisotyöstä on tullut yhä tärkeämpää. Anna-Mari Jaanun kanssa näistä aiheista keskustelemassa on Joensuun vastaava nuoriso-ohjaaja Petri Happonen.