Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Teema- ja toimialakohtaiset työpajat

Tukea kehittämistyöhön teematyöpajoista

Teema- ja toimialakohtaisten työpajojen tavoitteena on syventyä ajankohtaisiin työelämän kehittämisen teemoihin ja hyödyntää opittua oman työn kehittämisessä. Työpajojen sisällöt, kesto ja toteutustapa vaihtelevat tarpeen mukaan. Alla on Kuntekon ajankohtaisia työpajoja - tule mukaan!

Aivotyö sujuvaksi - Paranna jaksamista ja tuottavuutta 

Häiriöitä, keskeytyksiä, tietotulvaa ja epäselvyyksiä työssä? Etsitkö ratkaisuja työn sujuvoittamiseen? Haluatko vastauksia, miten työn sujuvuutta voidaan parantaa kognitiivisen ergonomian keinoin? Kaipaisiko työyhteisösi aivotyön sujuvuuteen erikoistuneita agentteja? Jospa kehittäisimme yhteistyössä hyviä käytäntöjä ja työtapoja aivotyöhön? Lue lisää ja tule mukaan

Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen työpajat

Miten saada koko henkilöstön osaaminen ja potentiaali mukaan kehittämiseen?  Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisellä voidaan parantaa organisaation tuloksellisuutta osallistaen henkilöstöä ideoimaan, kehittämään, toteuttamaan ja arvioimaan uusia toimintamalleja  ja tapoja sekä muuttaa organisaation työkulttuuria henkilöstöä osallistavammaksi. Tavoitteena on löytää sellaisia toimintatapoja, jotka hyödyttävät niin asiakkaita, organisaatioita kuin henkilöstöäkin.

Kunteko tarjoaa henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen työpajoja. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Itseohjautuvuus - seminaari ja työpaja

Kunteko järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa seminaarin ja työpajan itseohjautuvuudesta. Filosofian Akatemian asiantuntijoina toimivat toimitusjohtaja Karoliina Jarenko ja valmentaja Nick Ahleskog. Seminaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä itseohjautuvuudesta, sen erilaiseista muodoista ja ilmenemistavoista.  Työpajaan osallistuvien kanssa pohditaan heille sopivia tapoja edistää itseohjautuvuutta ja siihen liittyvää kehittämisen, kokeilun ja vastuunottamisen kulttuuria. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Palvelumuotoilun työpajat

Palvelumuotoilun työpajoissa pääset kokeilemaan ja toteuttamaan palvelujen asiakaslähtöistä kehittämistä käytännössä. Saatte työkaluja kehittämisen tueksi ja voitte viedä eteenpäin kehittämistyötänne. Lue lisää ja tule mukaan.

 

Jos sinulla on kiinnostava teema tai toivot alueellesi omaa verkostoa, ota yhteyttä ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanuun +358 50 572 4620 ja etunimi.sukunimi@kt.fi

 

 

 

Tukea kehittämistyöhön teematyöpajoista