Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Sparraus

HUOM! Palvelusopimuksia kilpailutetaan parhaillaan ja sparrausta voi hakea seuraavan kerran maaliskuussa 2018.

Sparraus on ulkopuolisen asiantuntijan johdolla tehtävää ohjausta ja konsultointia. Se on tarkoitettu kehittämistyön tueksi. Kunteko maksaa 1-2 sparrauspäivää. Kuntaorganisaation tarve määrittelee sparrauksen teeman. Teema voi olla esimerkiksi

  • prosessien kehittäminen
  • työyhteisön toimivuuden lisääminen
  • yhteistyön edistäminen eri yksiköiden välillä
  • henkilöstön ja esimiesten osallistaminen ja sitouttaminen muutokseen / strategian toimeenpanoon ja jalkauttamiseen
  • toimintatapojen (asiakaslähtöinen) uudistaminen
  • toimintakulttuurin uudistaminen
  • tulevaisuuden toimintatapojen ja palveluiden kehittäminen
  • työhyvinvoinnin kehittäminen
  • jne.

Sparraus myönnetään hakemuksesta. Kuntaorganisaatio voi itse valita sopivan asiantuntijan Kuntekon kilpailuttamasta kehittäjäpoolista. Kun sopiva asiantuntija on valittu ja alustava päivämäärä sparaukselle on sovittu, Kuntekon henkilöstö tekee päätöksen sparrauksen myöntämisestä kuntaorganisaatiolle ja tilauksen asiantuntijalle. 

Ennen sparrausta asiantuntija ja kuntaorganisaatio keskustelevat sparrauksen tavoitteesta ja toteuttamisesta.  Sparrauksen aikana täsmennetään kehittämistarpeet, käydään läpi nykytila, hahmotetaan tavoitteet etenemiselle ja tarkistetaan sekä arvioidaan jatkotoimenpiteet ja niiden aikataulu.  

Kehittämistyö voi jatkua monin eri tavoin, esimerkiksi kuntaorganisaation omin voimin, sopimalla asiantuntijan kanssa jatkokonsultoinnista tai laajemmasta hankkeesta, johon haetaan ulkopuolista rahoitusta. Jatkokonsultoinnista asiantuntijan johdolla sovitaan erikseen asiantuntijan ja kuntaorganisaation kesken.

Edellytyksenä sparrauksen myöntämiselle on, että siinä toteutuu yhteistoiminnallisuuden periaate eli sparraukseen osallistuvat johdon lisäksi myös henkilöstön edustajat.

Kuntekon ensimmäisellä kaudella v. 2015-2017 sparrausta myönnettiin 150 päivää ja sitä hyödynsi 65 eri kuntaorgaanisaatiota. Osallistujat antoivat erinomaista palautetta: 4,7/5!

Lisätietoa:

Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu, puh. +358 50 572 4620
Projektipäällikkö Anniina Tuomi, puh. +358 40 562 6397
Projektisuunnittelija Taina Tervonen, puh. +358 50 521 2448

Sähköposti: kunteko[a]kt.fi