Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Sisäisten kehittäjien kouluttajat

Arctic Talent Oy

Björn Stenholm

Stenholm on ollut valmennus-, kehittämis- ja esimiestehtävissä erilaisissa organisaatioissa luomassa työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla ihmiset ottavat itse vastuuta ja kehittävät omaa työtään. Hän on toiminut useita vuosia muun muassa Ericssonin sisäisenä kehittäjänä. Han har varit ansvarig för olika förändringsprojekt och genomfört kulturförändringar i flere företag och institutioner.

 

Kari I. Mattila

Kuinka Hollola sai leikattua 1,7 miljoonaa kustannusten kasvusta? Mattila oli mukana muun muassa tuota kehittämistyötä tukemassa osana Sitran Latu-hanketta. Hän ollut mukana myös usean muun kunnan kehittämisessä. Omakohtainen kokemus julkisorganisaation kehittämistyöstä on muodostunut esimiestehtävissä eri julkisorganisaatioissa sekä luottamusmiestehtävistä.

FCG Koulutus Oy

Marita Lehikoinen

Lehikoisella on kokemusta konsultin ja asiantuntijan tehtävistä noin 18 vuoden ajalta pääsääntöisesti kuntasektorilta, mutta myös valtionhallinnosta sekä yksityisistä yrityksistä. Hänellä on laaja-alainen kunta-alan kehittämisosaaminen liittyen mm. ylimmän virkamiesjohdon ja luottamushenkilöjohdon kehittämiseen, strategiatyöhön, prosessien- ja projektien kehittämiseen ja työyhteisövalmennuksiin. 

 

Timo Huttunen

Huttunen on toiminut noin 25 vuotta erilaisissa valmennus-, kehittämis-, tutkimus- ja konsultointitehtävissä sekä kuntien ja muiden julkishallinnon organisaatioiden että yritysten kanssa. Hän on toteuttanut monipuolisesti erilaisia muutosprosesseja; suunnitellut ja ohjannut muutoshankkeita sekä tukenut ja sparrannut niin johtoa, esimiehiä kuin työyhteisöjäkin muutosten läpiviennissä.

Tamora Oy

Jaana Utti

Utti on uuden ajan työkulttuuria rakentavan Tamoran toimitusjohtaja. Utti on toteuttanut johtoryhmien, esimiesten ja henkilöstön kehittämistä muutostilanteissa kymmenissä julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. digitaalisuuden soveltaminen eri toimialoilla, innovatiivisuus ja kuntarakenteiden muutokset. 

 

Kirsi Parviainen

Parviainen on asiakkuuksien ja johtamisen asiantuntija monikanavaisissa ympäristöissä. Prosessien johtaminen verkkoina ja organisaation kääntäminen aidosti asiakaslähtöisiksi on hänen keskeistä osaamisaluettaan. Parviaisella on yli kymmenen vuoden kokemus konsulttina ja kouluttajana toimimisesta. Hänen tavoitteena on mm. luoda asiakaslähtöistä ja innostavaa työkulttuuria, jossa osaaminen kasvaa käytettäessä.