Sisäisten kehittäjien valmennuksen kouluttajat

Hyria Business Institute

Heli Hajda-Kähkönen

Helin osaamiseen kuuluu vuosien työskentely erilaisten työyhteisöjen kehittäjänä ja valmentajana niin yritys- kuin kuntasektorillakin. Helin erityisosaamista on tunteiden johtaminen, ryhmädynamiikka, toiminnallinen oppiminen, muutos, vastuu, etiikka, vuorovaikutustaitojen kehittäminen sekä ihmisten erilaisuus ja hyvinvointi työyhteisössä.  Koulutukseltaan hän on TM ja kouluttautunut aikuisten ohjaus- ja neuvontatyöhön sekä tunnettu osallistavasta, innostavasta ja ratkaisukeskeisestä valmennusotteestaan.

Sini Lehikoinen

Sinillä on monipuolinen ja kokenut johtamisen ja kehittämisen asiantuntija, kouluttaja ja Business coach©. Hänellä on pitkä ja laaja kokemus liiketoimintajohtamisesta sekä eri alojen esimiesten ja työyhteisöjen kehittämisestä ja coachauksesta. Erikoisosaamisena vuorovaikutus, Enneagrammi- ja RMP-työkalut. Sini on KTM, Mindfulness Työssä - ohjaaja sekä kouluttautumassa Mindfulness MBSR stressinhallintaohjelmaan.  Hän on aina selkeä, asiantunteva ja mukaansatempaava kouluttaja ja kehittäjä – 110 % mahtava.

 

Taite Organisaatiokonsultointi Oy

Terttu Malo

Terttu on kehittämistyön ja konsultoinnin kokenut ammattilainen. Hän on kouluttanut organisaatioiden kehittäjiä ja konsultteja 2000-luvun alusta lähtien. Viime vuosina Terttu on vetänyt kehittämisprojekteja kuntaorganisaatioiden alueellisen ja paikallisen yhteistyön, innovatiivisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteilijä ja vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC, London City University).

 

Tamora Oy

Jaana Utti

Utti on uuden ajan työkulttuuria rakentavan Tamoran toimitusjohtaja. Utti on toteuttanut johtoryhmien, esimiesten ja henkilöstön kehittämistä muutostilanteissa kymmenissä julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. digitaalisuuden soveltaminen eri toimialoilla, innovatiivisuus ja kuntarakenteiden muutokset. 

 

Ville Mäkelä

Mäkelä rakentaa uuden ajan työkulttuuria konsulttina, projektipäällikkönä ja partnerina Tamora Oy:ssä. Hän on ollut luomassa innostavaa, aikaansaavaa, kokeilevaa ja innovaatioita tukevaa ajasta ja paikasta riippumatonta työkulttuuria kymmenissä julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa eri puolilla Suomea. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. kehittäminen ja innovatiivisuus, kehittäjäyhteisöjen luominen sekä digitaalisuuden hyödyntäminen uuden ajan työkulttuuria rakentaessa.