Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Kunteko: Perheystävälliset kuntatyöpaikat - työn ja muun elämän yhteensovittamisen oppimisverkosto

Ratkaisematta on, miten työn ja muun elämän yhteensovittamista voidaan edistää konkreettisesti ja laajasti kunnissa ja maakunnissa siten, että se toimii sekä rekrytointivalttina että edistää tuloksellisuutta, hyvää esimiestyötä ja työelämän laatua.

Kunteko käynnisti tätä varten syksyllä 2016 oppimisverkoston, jonka tavoitteeksi asetettiin työn ja muun elämän yhteensovittamisen edistäminen työpaikoilla Kuntekon tapaan: yhdessä kehittäen, ei neuvotellen.

Aloite verkoston käynnistämiseksi tuli Helsingin kaupungilta. Työ- ja perhetilanteet vaihtelevat, mutta onnistuminen niiden yhteensovittamisessa hyödyttää merkittävästi kaikkia. Tuloksellisuus, luottamus, työhyvinvointi, työpaikan maine ja perheiden hyvinvointi paranevat. Kuntakentän muutosten keskellä se on myönteinen asia.

Uutta: Hyvän elämän toimintamalli nyt kaikkien kuntaorganisaatioiden käytössä

Oppimisverkostossa valmisteltiin vuoden 2017 aikana Hyvän elämän toimintamalli, joka soveltuu kaiken kokoisille kuntaorganisaatioille ja niiden yksiköille, jotka haluavat edistää pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti työn ja muun elämän yhteensovittamisessa.

Toimintamallin käyttö on maksutonta kuntaorganisaatioille, tuleville maakuntaorganisaatioille, sekä niiden yksiköille ja omistamille yhtiöille. Se on vaivaton ja helppo ottaa käyttöön. Hyvän elämän toimintamalli ei edellytä jonkin tietyn toimintatavan käyttöä, vaan prosessia, jonka avulla organisaatiossa suunnitelmallisesti edistetään työn ja muun elämän yhteensovittamista juuri organisaatioon parhaiten sopivilla tavoilla.

Tiettyjen kriteerien täytyttyä organisaatiolla on mahdollisuus hakea kunniakirjaa. Kriteerit on määritelty kahdelle tasolle, joista taso 2 on vaativampi. Sähköisen hakemuksen sisällön vahvistavat allekirjoituksellaan työnantajan ja henkilöstön edustaja, esimerkiksi kaupunginjohtaja ja työsuojeluvaltuutettu. Hakemuksen käsittelee ja hyväksyy raati, jossa edustettuina ovat KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt. Ilmoitus hakemuksen hyväksymisestä ja kunniakirja toimitetaan hakijalle.

Katso kriteerit ja tarkemmat ohjeet tästä.

Kenelle oppimisverkosto on tarkoitettu?

Perheystävälliset kuntatyöpaikat -oppimisverkosto on tarkoitettu tuleville maakunnille, kunnille, kuntayhtymille, kuntaomisteisille yhtiöille ja niiden yksiköille, jotka haluavat edistää työn ja muun elämän yhteensovittamista. Oppimisverkostoon voivat liittyä yksittäiset henkilöt (johtajat, esimiehet, kehittäjät, henkilöstön edustajat) ja muut asiasta kiinnostuneet näistä organisaatioista.

Ilmoittautuneille lähetetään oppimisverkoston uutisviesti, jossa kerrotaan tarjolla olevista palveluista, työpajoista, ajankohtaisista hankkeista, aiheeseen liittyvistä tutkimustuloksista, toisten organisaatioiden kokemuksista, sekä erilaisista tavoista edetä omassa työyhteisössä.

Oppimisverkoston toimintaan osallistuminen on maksutonta tai pyritty tekemään osanottajille mahdollisimman edulliseksi.

Ilmoittaudu mukaan verkostoon: http://bit.ly/2nTcXyA

Yhteistyökumppanina Työterveyslaitos

Kuntekon yhteistyökumppanina oppimisverkostossa on Työterveyslaitos, jonka palveluja ja asiantuntemusta osallistujat voivat hyödyntää oman kehittämisensä tukena.

Työterveyslaitos toteutti osana oppimisverkoston toimintaa myös Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla -kyselyn syksyllä 2016 yhteistyössä KT Kuntatyönantajien kanssa. Kyselyyn vastasi 123 KT-yhteyshenkilöä. Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta.

Ydintiimi aktiivisille kuntaorganisaatioille

Perheystävällisten kuntatyöpaikkojen ydintiimi on tarkoitettu kunta- ja maakuntaorganisaatioille ja niiden yksiköille, jotka aktiivisesti kehittävät työn ja muun elämän yhteensovittamista omalla työpaikallaan ja haluavat edistää sitä esimerkillään koko suomalaisessa kuntakentässä. Ota yhteyttä järjestelytiimiin, mikäli haluat saada lisätietoa ydintiimistä.

Lisätietoa järjestelytiimiltä:

Niilo Hakonen, niilo.hakonen(at)kt.fi
Eija Kemppainen, eija.kemppainen(at)superliitto.fi
Salla Toppinen-Tanner, salla.toppinen-tanner(at)ttl.fi
Nina Olin, nina.olin(at)ttl.fi
Marjukka Laine, marjukka.laine(at)ttl.fi