Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittäminen Leanin avulla -oppimisverkosto

”Tarkoitus ei ole juosta nopeammin vaan kävellä lyhyempi matka!”  – Taiichi Ohno

Mitä Lean tarkoittaa? Miten Lean-filosofialla voidaan edistää tuloksellisuutta ja työelämän laatua? Miten työn tekemistä ja prosesseja voidaan sujuvoittaa Lean-kehittämisellä? Miten Leanin avulla saadaan ihmiset kehittämään omaa työtänsä? Miten asiakaslähtöisyyttä parannetaan kehittämällä prosesseja yhteistoiminnallisesti? Miten luodaan jatkuvan kehittämisen kulttuuria? Miten muut kuntaorganisaatiot ovat hyödyntäneet Leania ja mitä kehittämisellä on saavutettu?

Oppimisverkostossa perehdytään Lean-kehittämiseen kolmen tilaisuuden, uutiskirjeiden ja tutustumiskäyntien avulla. Verkostolla tuetaan kuntaorganisaatioiden omaa kehittämistyötä ja verkosto toimii vertaisoppimisen areenana. Verkostoon liittyvissä työpajoissa kokeillaan Leania käytännössä. Osallistuminen on ilmaista.

Verkosto on tarkoitettu sekä niille kuntaorganisaatioille, joilla on ennestään kokemusta Lean-kehittämisestä, että niille, joille se on uutta. Oppimisverkoston asiantuntijana toimii Kuntekon kilpailuttama Manu Heikura (Lean5 Europe Oy).

 

Oppimisverkoston aikataulu

Osallistuminen verkostoon ja tilaisuuksiin

Avoimia tilaisuuksia järjestetään kolme seuraavilla teemoilla: Lean-perusteet, Virtaustehokkuus sekä Lean-johtaminen ja jatkuva parantaminen. Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan erikseen ja niihin mahtuu rajallinen määrä osallistujia. Tilaisuudet ovat: 10.10.2016, 14.2.2017 ja 11.5.2017.

Ilmoittautuneet saavat uutiskirjeen ja muuta ajankohtaista tietoa tilaisuuksista.

Osallistuminen työpajoihin

Oppimisverkoston osallistujille tarjotaan mahdollisuus osallistua työpajoihin. Yksi työpaja kestää kolme erillistä päivää ja siihen otetaan maksimissaan neljä eri organisaatioita. Työpajapäivissä harjoitellaan Lean-kehittämistä käytännössä. Työpajojen välillä osallistujat toteuttavat Lean-kehittämistä omissa organisaatioissaan. 

Työpajoihin haetaan erillisellä hakemuksella. Hakemuslinkki tulee myöhemmin tälle sivulle. Hakemus on organisaatiokohtainen. Oppimisverkostoon ilmoittautumisen yhteydessä voi ilmoittaa kiinnostuksen osallistua työpajatyöskentelyyn.

Edellytykset työpajoihin osallistumiselle:

  • Organisaatio on sitoutunut Lean-kehittämiseen ja nimeää ydinryhmän, jonka vastuulla on viedä Lean-kehittämisprosessia eteenpäin organisaatiossa. Maksimissaan 4-6 henkilöä/organisaatio.

  • Ydinryhmässä on edustajina sekä johtoa että henkilöstöä, jotka vastaavat kohteeksi valitun prosessin tai toiminnon kehittämisestä.

  • Organisaatio sitoutuu kokeilemaan ja levittämään Lean-kehittämistä työpajojen välillä. Lisäksi Lean-kehittämistarinat kuvataan Kuntekon Tekojen Torille.

Lisätietoa työpajatyöskentelystä

  • Työpajoissa käsiteltävät kehittämiskohteet valitaan etukäteen

  • Pyritään siihen, että työpajat käsittelevät eri aihealueita ja/tai prosesseja

  • Työpajoissa kehitetään konkreettisella tavalla valittua prosessia

  • Jokaisessa työpajassa tehdään havaintoja, jotka raportoidaan ja esitellään oppimisverkostolle yhteisissä tilaisuuksissa

Työpajat (3 työpajaa, joissa jokaisessa 3 päivää)

Päivä 1
Tavoitteena ydintiimin ryhmäyttäminen, kehitysmyönteisen ilmapiirin saavuttaminen, Lean-osaamisen lisääminen ja Lean- työkalujen esittely, työpajasarjan tavoitteista sopiminen

Päivä 2
Avataan käsiteltävä palvelu tai prosessi VSM-menetelmää hyödyntäen (arvovirtakuvaus)

Päivä 3
Käsiteltävän palvelun tai prosessin kehitys VSM-menetelmää (arvovirtakuvaus) hyväksikäyttäen

Lisätietoa:

Anna-Mari Jaanu
KunTeko 2020
anna-mari.jaanu[a]kt.fi
+358 50 572 4620

Manu Heikura
Lean5 Europe Oy
manu.heikura[a]lean5.fi
+358 400 404403
www.lean5.fi