Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Keva: Esimiestyö muutoksessa -oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa -oppimisverkoston tarkoituksena on tukea muutostyötä, muutoksessa oppimista ja kehittämistä. Verkoston toiminta ja hyödyllisyys rakentuvat yhteisessä vuoropuhelussa vertaisten ja asiantuntijoiden kesken. Järjestämme teematilaisuuksia ja jaamme ajankohtaistietoa.. Lisää muutosoivalluksia voi syntyä seuraamalla verkostolaisten ja heidän taustaorganisaatioidensa someviestintää. Olet tervetullut verkostoon! Liity lähettämällä viesti susanna.gardemeister[a]keva.fi .

 

Podcastit

Keva tuottaa osana oppimisverkostoa podcast-sarjan, jonka tavoitteena on tuoda kompleksisuusajattelua tunnetuksi. Keskustelusarjan avulla pyritään tukemaan organisaatioiden muutostyötä ja työhyvinvoinnin johtamista. Kompleksisuusajattelu auttaa ymmärtämään avointen systeemien toimintaa ja sitä kautta tukee joustavaa toimintaa vaihtuvissa tilanteissa.

 1. Podcast-sarjan ensimmäisessä osassa yliopistolehtori, hallintotieteiden tohtori Harri Raisio Vaasan yliopistosta keskustelee kompleksisuusajattelusta johtamisen työkaluna Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen kanssa. Kuuntele podcast.
 2. Toisessa osassa professori Pirkko Vartiainen ja Harri Raisio Vaasan yliopistosta pohtivat, mitä hyötyä kompleksisuusajattelusta on soteuudistuksen ymmärtämisessä. Kuuntele podcast.
 3. Kolmannessa osassa  kompleksisuutta Harri Raision kanssa avaa Tero Kuorikoski Paralympiakomiteasta. Kuuntele podcast.
 4. Neljännessä osassa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen ja Harri Raisio keskustelevat, mitä johtamiselta vaaditaan palveluiden aikakaudella. Kuuntele podcast.
 5. Kompleksisuusajattelu haastaa johtamisihanteita. Mutta millaisia juurtuneita käsityksiä johtamiseen oikein liittyy? Viidennessä osassa Harri Raision kanssa aiheesta keskustelee tutkimusjohtaja Mikko Luoma Vaasan yliopistosta. Kuuntele podcast.
 6. Kompleksisuusajattelulla on roolinsa myös oppimisessa ja työn muutoksessa, mutta millaista hyötyä siitä on niissä? Kuudennessa osassa aiheesta keskustelevat kehittäjä, filosofian tohtori Heli Ahonen Toimiva Oy:stä sekä yliopistolehtori, hallintotieteiden tohtori Harri Raisio Vaasan yliopistosta. Kuuntele podcast.
 7. Millaista osaamisen johtamista vaaditaan nykyisessä, pirstaloituneessa työelämässä? Seitsemännessä osassa aiheesta keskustelevat vararehtori, henkilöstö- ja kehitysjohtaja Heidi Ahokallio-Leppälä HAMK:sta sekä yliopistolehtori, hallintotieteiden tohtori Harri Raisio Vaasan yliopistosta. Kuuntele podcast.
 8. Kehittäjä seuraa ympäristöään uteliaana ja löytää erilaisia mahdollisuuksia, joista voi sanoa: "tässä on jotain". Valmiisiin selityksiin ei pidä tyytyä, vaan etsiä uteliaana uutta. Muun muassa tästä keskustelevat seitsemännessä osassa kehityspäällikkö Liisa Virolainen Valtiokonttorista sekä yliopistolehtori, hallintotieteiden tohtori Harri Raisio. Kuuntele podcast.
 9. Mitä kompleksisuusajattelu antaa työhyvinvoinnin johtamiselle? Kompleksisuusajattelu antaa eväitä myös työhyvinvoinnin johtamiselle. Aiheesta keskustelevat Kevan työelämäasiantuntija Susanna Gardemeister ja työelämäpalveluiden johtaja Pauli Forma sekä yliopistolehtori, hallintotieteiden tohtori Harri Raisio Vaasan yliopistosta. Samalla he nivovat yhteen Keskusteluja kompleksisuudesta -podcastien ensimmäisen tuotantokauden antia. Kuuntele podcast.
 10. Miten työelämän pirullisia ongelmia voidaan tunnistaa? Kompleksisuusajattelu on tapa nähdä maailmaa. YTT Alisa Puustinen ja HTT Juha Lindell keskustelevat siitä, miten tällä ajattelutavalla voi esimerkiksi tunnistaa eritasoisia ongelmia ja löytää parhaiten sopivia toimintatapoja. Keskustelua luotsaa yliopistolehtori, hallintotieteiden tohtori Harri Raisio Vaasan yliopistosta. Kuuntele podcast.
 11. Voiko pirullisten ongelmien käsitteestä olla hyötyä? Kaikki ongelmat eivät ole pirullisia. Jos sellaisen tunnistaa, miten se voi auttaa päätöksenteossa ja johtamisessa? Aiheesta keskustelemassa Euroopan komission varapuheenjohtaja ja Suomen entinen pääministeri Jyrki Katainen. Kuuntele podcast.
 12. Tunnistatko organisaation mahdollisuudet muuttua? KT Kuntatyönantajien kehittämispäällikkö Terttu Pakarisen kanssa keskustellaan uudenlaisesta johtamisosaamisesta: minkälaisilla kompetensseilla johtaja ja organisaatiot pysyvät toimintakykyisinä tässä ajassa. Keskusteluseurana ovat yliopistolehtori, hallintotieteiden tohtori Harri Raisio Vaasan yliopistosta sekä työelämäasiantuntija Susanna Gardemeister Kevasta. Kuuntele podcast.
 13. Miten kompleksisuusajattelutapa toimii käytännössä? Kompleksisuusajattelun käsitteet ovat käytännöllisiä. Harri Jalosen kanssa keskustelemme niiden hyödyllisyydestä. Esimerkkeinä: innovaatiot ja arvonluonti, some ja heimoutuminen, johtaminen, työhyvinvointi, luottamus ja tunteet. Kuuntele podcast.
 14. Fasilitoinnin avulla kaikki osapuolet saman pöydän äärelle. Fasilitoinnin teemajaksossa keskustellaan siitä, mistä fasilitoinnissa on kyse ja mitä tekemistä sillä on kompleksisuusnäkökulman kanssa. Vieraana Lari Karreinen ratkaisukeskeinen valmentaja, fasilitaattori, vapaaehtoisjohtamisen valmentaja. Kuuntele podcast.
 15. Miten pelaamme pirullista peliä? Tässä jaksossa keskustellaan siitä, mistä pirullisessa pelissä on kyse ja miten se liittyy pirullisiin ongelmiin ja kompleksisuuteen. Vieraina ovat Vaasan yliopiston tutkijatohtori Niklas Lundström ja tohtorikoulutettava Antti Mäenpää. Kuuntele podcast.
 16. Turvallisuutta tuotetaan yhdessä. Tässä jaksossa keskustellaan turvallisuusympäristön kompleksisuudesta. Vieraana on Aalto-yliopiston kyber-turvallisuuden professori Jarno LimnéllKuuntele podcast.
 17. Johtajuuskulttuuri näkyväksi. KT Annastiina Mäen väitöstutkimus (2017) avasi johtajuuden ja organisaatiokulttuurin välisiä kytkentöjä. Podcastissa keskustelemme Annastiinan kanssa johtajuuden paradoksaalisista piirteistä, jännitteistä ja työhyvinvoinnista. Kuuntele podcast.
 18. "Kompleksisuus on läsnä elämässäni jatkuvasti". Keskustelemme eduskunnan puhemies Paula Risikon kanssa kompleksisuuden lisääntymisestä, toimimisesta pirullisten ongelmien kanssa, työhyvinvoinnin johtamisesta sekä demokratian kehittämisestä puntaroivaan suuntaan. Kuuntele podcast.

Podcastit tehdään yhteistyössä Kevan työelämäpalveluiden ja Vaasan yliopiston kanssa. Podcastit ovat kuunneltavissa Youtubessa.