Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Yhdessä kehittämällä kohti digiajan kuntaa

Kehittämisverkoston lähtökohdat

Haluaisitko ymmärtää paremmin, mitä digitalisaatio tarkoittaa ja miten sitä voi edistää omassa organisaatiossa? Haluaisitko laatia digivision ja alkaa toteuttamaan sitä käytännössä siten, että saat tukea asiantuntijalta ja kollegoilta? Haluaisitko vaihtaa kokemuksia muiden kanssa?

Digitaalisuus merkitsee kuntaorganisaatioissa esim. toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien digitalisointia ja palveluiden sähköistämistä. Se tarkoittaa myös uudenlaista suhdetta palvelujen käyttäjien ja tuottajien välillä; digitalisaatio mahdollistaa henkilöstöä ja kuntalaisia osallistavan toiminnan sekä aiempaa paremmat palvelut.

Osallistujat

Verkostoon voivat osallistua kunnat, kuntaorganisaatiot, hallinto tai palvelutoimialat sekä yksittäiset palveluyksiköt. Tavoitteena on, että verkostoon osallistuu jokaisesta organisaatiosta johtoa, esimiehiä ja henkilöstön edustajia.

Verkostotyön tavoite

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä digitalisaatiosta, sen tuomista mahdollisuuksista ja haasteista sekä tukea osallistuvien kuntien omia hankkeita digitalisaation hyödyntämiseksi. Lisäksi tavoitteena on edistää toimintakulttuurin ja toimintatapojen muutosta, lisätä asiakaslähtöisyyttä palvelujen suunnittelussa ja tehostaa uusien digitaalisten välineiden käyttöönottoa. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä sekä kokemustenvaihtoa osallistujien välillä.

Mitä verkostossa tehdään?

Osallistujat selvittävät, millaisia strategisia tavoitteita ja hankkeita omassa kuntaorganisaatiossa on digitalisaatioon liittyen. Osallistujat laativat (strategian mukaisen) omaan toimialaansa liittyvän digivision sekä toimintasuunnitelman ja alkavat toteuttamaan suunnitelmaa. Verkostotapaamisissa vaihdetaan kokemuksia ja kerrotaan hankkeiden etenemisestä. Tapaamisissa voidaan lisäksi päättää yhteisestä digitalisuuteen liittyvästä ”kokeiluista”, jotka suunnitellaan ja testataan.

Sisältö

Ensimmäisissä tapaamisissa tarkennetaan tavoite verkostoyhteistyölle ja perehdytään digitalisuuden käsitteeseen, sen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin alla olevan kuvan mukaisesti.


Aikataulu ja ilmoittautuminen

Verkosto toimii vähintään elokuusta 2016 elokuuhun 2017. Verkoston ensimmäiset tapaamiset järjestettiin 24.8. ja 28.10.2016 Kuntatalolla Helsingissä. Tapaamisissa perehdyttiin digitalisuuden käsitteeseen, sen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Vuonna 2017 verkosto toimii Skypen välityksellä. Skype-tapaamisten tavoitteena on käydä läpi digitalisaation eri teemoja ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi voidaan järjestää laajempia tilaisuuksia. Verkostolla on Facebook-ryhmä jossa välitetään ajankohtaista tietoa digitalisaatiosta https://www.facebook.com/groups/digiajankunta/?fref=ts

Mikäli sinua kiinnostaa liittyä verkostoon, laita viestiä kunteko@kt.fi

 

Verkostotyön tuki ja kustannukset

Kunteko on korvannut kahden ensimmäisen verkostopäivän kustannukset eli maksanut vetäjän palkkion. Verkosto toimii ilman kustannuksia vuoden 2017 mahdollisia laajempia tilaisuuksia lukuunottamatta.

Kehittämisverkoston asiantuntijana toimi vuonna 2016

Merja Fischer
POS Emotions Oy
merja[a]merjafischer.fi
 

Lue Merjan kirjoitus digitalisaatiosta Kuntekon vieraskynäpalstalla: http://www.kunteko.fi/ajankohtaista/vieraskyna/Suomi-digiaikaan