Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Tulevaisuuden aikuissosiaalityö

Kehittämisverkoston lähtökohdat

Verkoston lähtökohtana on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten prosessien vahva kehittäminen tilanteessa, jossa toimeentulotuen rooli sosiaalityön yhtenä työvälineenä muuttuu merkittävästi. 

Sote-uudistuksen ja Kela-siirron myötä aikuissosiaalityön rakenteet muuttuvat. Myös asiakastarpeet muuttuvat jatkuvasti. Miten itse työ muuttuu?  Millaisia ovat tulevaisuuden aikuissosiaalityön työpaikat ja työyhteisöt? Onko löydettävissä uudenlaisia, vaikuttavia toimintamalleja? Miten asiantuntemusta ja monialaista yhteistyötä hyödynnetään jatkossa parhaiten? Miten tavoitetaan paremmin ja vaikuttavammin asiakkaat? Miten huolehditaan paremmin henkilöstön jaksamisesta ja työelämän laadusta? 

Osallistujat

Verkostotyö on avoin kaikille kuntaorganisaatioille ja työyksiköille. Tavoitteena on, että verkostoon osallistuu jokaisesta organisaatiosta johtoa, esimiehiä ja henkilöstön edustajia. Kokoamisvaiheen jälkeen verkostotyötä jatkavat Jämsän, Kotkan, Kouvolan ja Vantaa kaupungit.

Verkostotyön tavoite

Tavoitteena on rakentaa tulevaisuuden aikuissosiaalityötä. Kehittämisverkosto mahdollistaa toisten kokemuksista oppimisen, yhteiskehittämisen, yhteisen asiantuntijatuen sekä koko kehittämisverkoston osaamisen hyödyntämisen tulevaisuuden aikuissosiaalityön tarkastelussa.

Verkostotyön sisältö

  • Tarkempi suunnitelma kehittämisverkoston tavoitteista, prosessin etenemisestä ja sisällöistä laaditaan yhdessä osanottajien kanssa
  • Tulevaisuuden aikuissosiaalityön tarpeet, haasteet ja mahdollisuudet, toiminnan uudistamisen esteet
  • Uusien toimintatapojen kehittäminen ja kokeilu
  • Kela-yhteistyö
  • Kuntaliitto laatii ohjeen etäyhteyksien käyttöönottamisesta ja kehittää sitä osana verkoston työtä

Aikataulu ja ilmoittautuminen

Verkoston ensimmäiset tapaamiset järjestettiin 7.9. ja 26.10.2016 Kuntatalolla Helsingissä. Verkosto jatkaa toimintaansa vuoden 2017 ajan.

Verkostotyön tuki ja kustannukset

Kunteko tukee kehittämisverkoston käynnistämistä ja korvaa ensimmäisten kahden verkostopäivän kustannukset. Verkoston jatkopäivien kustannukset jaetaan osanottajien kesken. Kustannukset muodostuvat asiantuntijan palkkioista (päivähinta/osallistuvien kuntaorganisaatioiden määrä).

Kehittämisverkoston vetäjä

Sirpa Korhonen
FCG Konsultointi Oy
sirpa.korhonen[a]fcg.fi
050 366 7771

Lisätietoja myös kunteko[a]kt.fi