Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Reaktiivisesta kiinteistönpidosta ennakoivaksi

Kehittämisverkoston lähtökohdat ja tavoitteet

Yhä useamman kunnan kiinteistönpidossa on niukat resurssit, mikä näkyy esimerkiksi rakennuskannan heikentyneenä kuntona ja sisäilmaongelmina. Kunteko käynnistää verkoston, jonka tavoitteena on siirtää kuntien kiinteistönpitoa reaktiivisesta (hallitsemattomasta) ennaltaehkäisevään (hallittuun) kiinteistönpitoon. Verkostossa tunnistetaan nykyisiä toiminnan esteitä ja käynnistetään kehittämistyö. Lisäksi verkosto edistää kiinteistönpitoon liittyvää yhteistyötä.

Verkostotyön ansiosta kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpito ja korjaustoiminta jäntevöityvät sekä päästään pitkäjänteiseen ja ennakoivaan kiinteistönpitoon. Teknisen toimen työ ja päätöksenteko saadaan sujuvammiksi. Tällä vähennetään käyttäjille aiheutuvia sisäilmaongelmia, parannetaan työhyvinvointia, edistetään tiloissa tapahtuvan toiminnan toteutusmahdollisuuksia ja parannetaan kuntatalouden tilannetta siirtymällä pitkäjänteiseen ja hallittuun investointien ohjaukseen. 

Osallistujat

Verkostyö on avoin kuntaorganisaatioiden kiinteistöjen omistajille ja kiinteistöissä työskenteleville. Tavoitteena on, että verkostoon osallistuu jokaisesta organisaatiosta johtoa, esimiehiä ja henkilöstön edustajia. Myöhemmässä vaiheessa verkostotapaamisiin voidaan kutsua myös asiakkaita ja muita sidosryhmiä.

Verkostotyön sisältö

Verkostossa jaetaan ajankohtaista tietoa, hyviä käytäntöjä ja tietoa tulevaisuuden trendeistä. Siinä selvitetään mukaan lähtevien kuntien kiinteistönpidon nykytilanne mm. kysely- ja haastattelututkimuksella. Lisäksi tunnistetaan kehittämistarpeet, joita analysoidaan yhteisillä tapaamisilla ja syvennetään kuntakohtaisilla työpajoilla sekä käynnistetään yhdessä kuntakohtaiset ohjelmat. Verkoston toimintaan voi linkittyä myös muita aiheeseen liittyviä hankkeita. 

Aikataulu ja ilmoittautuminen

Verkosto toimii maaliskuusta joulukuuhun 2017. Verkoston ensimmäiset tapaamiset järjestettiin 10.3. ja 9.5.2017 Kuntatalolla Helsingissä. Tapaamisten tärkein tavoite oli tietojen ja kokemusten vaihto sekä verkostoituminen. Lisätietoa verkoston jatkosta saa vetäjä Esko Korhoselta (yhteystiedot alla).

Verkostotyön tuki ja kustannukset

Kunteko tukee kehittämisverkoston käynnistämistä ja korvaa ensimmäisten kahden verkostopäivän kustannukset. Verkoston jatkopäivien kustannukset jaetaan osanottajien kesken. Kustannukset muodostuvat asiantuntijan palkkioista (päivähinta/osallistuvien kuntaorganisaatioiden määrä).

Kehittämisverkoston vetäjä

Esko Korhonen
FCG Konsultointi Oy
esko.korhonen[a]fcg.fi
050 361 1781

Lisätietoja myös kunteko[a]kt.fi