Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Perheystävälliset kuntatyöpaikat - työn ja muun elämän yhteensovittamisen kehittämisverkosto

Lähtökohdat

Kehittämisverkosto liittyy saman teeman mukaiseen oppimisverkostoon. Kehittämisverkosto toimii ydintiiminä oppimisverkostolle.

Osallistujat

Kehittämisverkostoon ilmoittautuneet ja sen ydintiimin työskentelystä kiinnostuneet kunnat, kuntayhtymät, kuntaomisteiset yhtiöt, maakunnat ja niiden yksiköt. Mukana ydintiimissä eli kehittämisverkostossa ovat Helsingin, Hämeenlinnan, Karkkilan ja Porin kaupungit. Organisaatioista verkoston toimintaan osallistuu johtoa, kehittäjiä ja henkilöstön edustajia. 

Verkostotyön tavoite

Kehittämisverkoston tavoitteena on tukea pitkäjänteisesti työn ja muun elämän yhteensovittamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä osallistuvissa organisaatioissa. Tavoitteena on myös edistää työn ja muun elämän yhteensovittamista koko kunta- ja maakuntakentässä osana perheystävällisten kuntatyöpaikkojen oppimisverkostoa.

Onnistuminen työn ja muun elämän yhteensovittamisessa on erityisen tärkeää jokaiselle työntekijälle ja työyhteisölle. Organisaation näkökulmasta se vaikuttaa keskeisesti työn tekemiseen, työntekijöiden saatavuuteen ja työn tuloksellisuuteen. Työntekijän näkökulmasta se on yksi merkittävimmistä (työ)hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Kunta-alalla on runsaasti siihen liittyviä vahvuuksia, työpaikoilla kokeiltuja kiinnostavia käytäntöjä ja hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.  Kehittämisverkostossa niitä lähestytään toisten kokemuksista oppien ja tutkimustietoa hyödyntäen yhteistoiminnallisesti kehittäen, ei neuvotellen.

Mitä verkostossa tehdään?

Kuullaan edelläkävijöiden kokemuksista ja saadaan palautetta ja tukea omaan kehittämistyöhön. Halukkaat kehittämisverkoston jäsenet pääsevät ensimmäisten joukossa kokeilemaan perheystävällisten kuntatyöpaikkojen toimintamallia.

Lisäksi voidaan käynnistää osallistujien tarpeiden mukaan yhteisiä kehittämis- ja kokeiluhankkeita mukaan lukien erilaiset läpimurtohankkeet. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista

Asiantuntija vetää kehittämisverkoston yhteiset tilaisuudet ja koordinoi toimintaa. Käytettävissä ovat myös Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden ja Väestöliiton hankkeen palvelut, joista osa on maksullisia. Käynnissä olevan oppimisverkoston muu toiminta, uutiskirjeet, kysely kuntien henkilöstöjohdolle ym. palvelevat osaltaan kehittämisverkoston toimintaa ja sen käynnistämistä.

Aikataulu

Ensimmäinen kehittämisverkoston tapaaminen pidettiin 24.11.2016 Helsingin kaupungin tiloissa. Toinen tapaaminen järjestetään 21.3.2017 Kuntatalolla. Kehittämisverkoston jatkosta ja aikataulusta sovitaan osallistujien ja asiantuntijan kanssa erikseen. Kehittämisverkosto tapaa keskimäärin kahdesti vuodessa. Muu toiminta ja yhteydenpito organisoidaan osanottajien tarpeiden mukaisesti.

Verkostyön tuki ja kustannukset

Kunteko tukee kehittämisverkoston käynnistämistä ja korvaa ensimmäisten kahden verkostopäivän kustannukset. Verkoston jatkopäivien kustannukset jaetaan osanottajien kesken. Kustannukset muodostuvat asiantuntijan palkkioista ja mahdollisista kahvitus- ja tilakuluista (päivähinta/osallistuvien kuntaorganisaatioiden määrä).

Kehittämisverkoston vetäjä

Mari Louhi-Lehtiö
EASEL Training Oy
mari[a]easeltraining.fi
040 8273452