Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Osallistavat menetelmät työyhteisöjen ja työelämän kehittämisen apuna

Kehittämisverkoston lähtökohdat

Osallistavien menetelmien hallitseminen on tärkeää toiminnan kehittäjille ja muutoksen läpiviejille. Myös dialogisessa johtamisessa korostetaan osallistavien työmenetelmien ja niiden käyttötilanteiden hallintaa sekä työprosessien vetämisen osaamista.

Osallistavat menetelmät sopivat erityisen hyvin tilanteisiin, joissa toimintatapoja halutaan muuttaa tai kehittää organisoidusti ja hallitusti. Muutoksen ja kehittämisen lähtökohtia voivat olla työyhteisön tai organisaation strategiset linjaukset tai tunnistetut tai akuutit muutostarpeet. Menetelmiä voi käyttää organisaation kehittämistyön lisäksi välineenä osallistaa henkilöstöä muutoksessa.

Kehittämisverkoston tavoite

Kehittämisverkostossa oppii muutamia keskeisiä osallistamisen mahdollistavia työmenetelmiä, joita voi hyödyntää oman organisaation kehittämistyössä. Lisäksi osallistujat pääsevät kokeilemaan osallistavia metodeja oman työpaikan ongelmien ratkaisuun ja oman toiminnan suunnitteluun. Verkostossa perehdytään myös osallistavan johtamisen ja osallistavan innovoinnin keskeisiin ideoihin.

Osallistujat

Verkostotyöskentely sopii erityisesti muutoksessa oleville organisaatioille, joissa haetaan uuttaa toimintakulttuuria. Osallistua voivat johto, esimiehet, organisaation muutosagentit ja sisäiset kehittäjät sekä henkilöstön edustajat. Ryhmän maksimikoko 16 henkeä.

Verkoston aikataulu ja alustava sisältö

Verkoston ensimmäiset työskentelypäivät olivat 16.5 ja 8.6.2017 Helsingissä. Verkosto jatkaa toimintaansa syksyllä. Kolmas tapaaminen järjestetään 10.10.2017 Kuopiossa. Verkostoon mahtuu vielä muutamia osallistujia - jos kiinnostuit, ole yhteydessä verkoston vetäjään Teijo Räsäseen (yhteystiedot alla)!  

Kehittämisverkostossa työskentely perustuu tekemällä oppimisen malliin. Päivien toteutuksessa vuorottelevat teoria ja käytäntö. Päivien aikana käydään läpi osallistujien todellisia kehittämistilanteita. Työstettävät kehittämiskohteet valitaan etukäteen, etukäteistehtävien kautta.

Oppimisen tukena on monistesarja, joka toimitetaan osallistujille etukäteen yhdessä esitehtävän kanssa. Yksi työkalu valitaan yhdessä osallistujien kanssa (esim. ryhmämessut tai brain grouping)

Katso verkoston kuvaus ja sisältöteemat tarkemmin täällä

Verkostotyön tuki ja kustannukset

Kunteko tukee kehittämisverkoston käynnistämistä ja korvaa ensimmäisten kahden verkostopäivän kustannukset. Kokoamisvaiheen jälkeen verkosto organisoi itsenäisesti toimintansa Kuntekon kilpailuttaman asiantuntijan johdolla. Jatkopäivien kustannukset jaetaan osanottajien kesken. Kustannukset muodostuvat asiantuntijan palkkioista (päivähinta/osallistuvien kuntaorganisaatioiden määrä).

Kehittämisverkoston vetäjä:

Teijo Räsänen
KM, Kuntekon kehittämispoolin vetäjä
0500 672173
teijo.rasanen[a]innotiiimi.com