Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Keveät ja nopeat työskentelytavat – osaamisen ennakointia toimintatapojen muutoksessa

Kehittämisverkoston lähtökohdat

Eläköityminen, kunta-alan myllerrys, digitalisaation hyödyntäminen ja kestävän julkisen talouden tavoittelu muuttavat toimintatapoja. Miten ennakoidaan muutoksiin liittyvää osaamista ja oppimistarvetta työyhteisöjen, kuntaorganisaatioiden ja maakuntienkin tasolla? Tarvitsemme vuorovaikutteisia, keveitä ja nopeita tapoja osaamisen ja uusien toimintatapojen ennakoimiseksi ja tueksi.

Kuntekon ”Keveät ja nopeat työskentelytavat– osaamisen ennakointia toimintatapojen muutoksessa” -kehittämisverkosto on jatkoa KT Kuntatyönantajien v. 2011-2014 toteuttamalle osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -hankkeelle. Kehittämisverkostossa pohditaan ja ennakoidaan osallistujien kanssa tulevaisuuden työtä. Tavoitteena on, että tulokset leviävät myös laajemmin kuntakenttään.  

Osallistujat

Verkostoon voivat osallistua kunnat, kuntayhtymät, kuntaomisteiset yhtiöt, maakuntaliitot, eri kuntaorganisaatiot, hallinto tai palvelutoimialat sekä yksittäiset palveluyksiköt. Tavoitteena on, että verkostoon osallistuu jokaisesta organisaatiosta johtoa, esimiehiä ja henkilöstön edustajia enintään kymmenestä eri organisaatiosta. Myöhemmässä vaiheessa verkostotapaamisiin voidaan kutsua myös asiakkaita ja muita sidosryhmiä.

Kehittämisverkoston tavoitteena on

 • Käsitellä tapaamisissa ja työpajoissa osallistuvien organisaatioiden meneillään olevia kehittämishankkeita, tukea kunkin osallistujan omaa kehittämistyötä ja oppia edelläkävijöiltä
 • Käynnistää osallistujien tarpeiden mukaan yhteisiä kehittämis- ja kokeiluhankkeita mukaan lukien erilaiset läpimurtohankkeet
 • Hankkia em. hankkeille rahoitusta 
 • Löytää työskentelytapoja, joilla voidaan nopeuttaa ja tehostaa tulevia toimintatapamuutoksia ja toimintakulttuurin uudistumista
 • Edistää yhteistoiminnallista kehittämistä, osaamisen kehittämistä, tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja työelämän laatua
 • Levittää kehittämisverkoston tuloksia laajemmin kuntakenttään

Verkoston aikataulu

Verkosto toimii syyskuusta 2016 kevääseen 2018.

Verkostotyön sisältö

Kehittämisverkosto käsittelee tilaisuuksissaan asiantuntijafoorumeina meneillään olevia kehittämishankkeita. Verkostossa tuetaan osallistujien kehittämistyötä:

 • haetaan uusia kehittämisratkaisuja
 • viedään hyviksi havaittuja ratkaisuja ja kehittämiskäytäntöjä omaan organisaatioon
 • tehdään vierailuja edistyksellisiin kunta- ja muihin organisaatioihin
 • edistetään yhteiskehittämistä ”nopeissa kehittämishankkeissa”
 • hyödynnetään tutkimuksia ja tutkimusyhteistyötä yliopistojen kanssa
 • edistetään henkilöstöä osallistavaa dialogista kehittämistä - foorumit
 • järjestetään osallistavia webinaareja

Kehittämisverkoston työskentely painottuu toimintamallien rakentamiseen alueelle ”Tulevaisuuden näkeminen/tekeminen esimiestyönä”.

Verkostotyön tuki ja kustannukset

Kunteko tukee kehittämisverkoston käynnistämistä ja korvaa ensimmäisten kahden verkostopäivän kustannukset. Kokoamisvaiheen jälkeen verkosto organisoi itsenäisesti toimintansa Kuntekon kilpailuttaman asiantuntijan johdolla. Jatkopäivien kustannukset jaetaan osanottajien kesken. Kustannukset muodostuvat asiantuntijan palkkioista (päivähinta/osallistuvien kuntaorganisaatioiden määrä).

Tervetuloa yhteiskehittämään - vielä ehtii liittymään mukaan! Ilmoittaudu verkoston vetäjälle sähköpostitse.

Kehittämisverkoston vetäjä:

Tapio Varis
Liikkeenjohdon konsultti, LJK, TTM, PD – Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen
Consulting Partners NETWORK/Incity Oy, Vitikka 2, 02630 Espoo
GSM 040 5805444, tapio.varis@consultingpartners.fi
www.consultingpartners.fi