Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Asiakaslähtöisyys oppilaitoksissa

Kehittämisverkoston lähtökohdat

Toisen asteen koulutusreformi haastaa koulutusorganisaatiot uudistumaan. Asiakaslähtöisyyden perään kuulutetaan, mutta miten se näkyy yritys- ja työnantaja-asiakkaille koulutusorganisaatioiden toiminnassa?

Yhteistyön erilaiset muodot työnantajien kanssa nousevat tulevaisuudessa yhä tärkeämpään rooliin. Tarvitaan uudistumista. Palveluiden tulisi vastata alueellisiin tarpeisiin, mutta olla myös jossain määrin tasalaatuisia valtakunnallisesti. Kun yritysasiakkaat ja työpaikat osallistetaan palveluiden kehittämiseen ja tuottamisen prosessiin, syntyy palveluita, joiden avulla oppilaitokset voivat aidosti edistää elinkeinoelämän tarpeita.

Oppisopimustoimijoilla on omissa organisaatioissaan vahvaa työelämäosaamista, jota ei välttämättä tunnisteta oman koulutusorganisaation tasolla. Oppisopimustoimijoiden roolia työelämän kumppanina ja asiantuntijana kannattaa vahvistaa koulutusorganisaatioissa ja sitä kautta lisätä ammatillisen koulutuksen tunnettuutta myös yritys- ja työnantaja-asiakkaiden suuntaan. Tarvitaan hallittua kehittämistä, jolloin pystytään palvelemaan paremmin työelämän tarpeita.

Kun palveluja kehitetään, otetaan johdon lisäksi mukaan ne henkilöt, jotka työskentelevät asiakasrajapinnassa. Tulevaisuudessa vaaditaan ihan uudenlaista johtamista, jotta uutta luottamuksen ja yhteistyön kulttuuria saadaan synnytettyä. Luottamuksen kulttuuri tarkoittaa sitä, että kaikilla organisaatiotasoilla uskalletaan tehdä kokeiluja ja ymmärretään, että epäonnistumiset ovat osa muutos- ja oppimisprosessia kohti uudenlaista ajattelua ja toimintaa.

Osallistujat

Verkostoon voivat  osallistua kaikki teemasta kiinnostuneet koulutuksen järjestäjät, joilla on vahvaa oppisopimustoimintaa.  Osallistujien määrä voi olla esimerkiksi 3-4 henkilöä/organisaatio. Tavoitteena on, että verkostoon osallistuvat niin johdon, oppisopimustoiminnan esimiesten kuin henkilöstönkin edustajia. Myöhemmässä vaiheessa verkostotapaamisiin voidaan kutsua myös asiakkaita ja muita sidosryhmiä.

Verkostotyön tavoite

Tavoitteena on luoda neutraali areena oppilaitosten yritys- ja työnantajille suunnattujen palvelujen kehittämiseen asiakaslähtöisesti. Ajankohta ja tarve verkostolle on juuri nyt, koska lakimuutosten myötä työelämän rooli koulutuksessa oppilaitoksen rinnalla korostuu. Verkoston avulla voidaan yhdessä linjata toimintaa, jakaa kokemuksia sekä oppia muiden hyvistä käytännöistä.

Verkoston toiminnan tavoitteena on asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen hallitusti ja konkreettisesti. Ideaalitilanteessa yritysasiakkaat ja työpaikat osallistuvat kehittämistyöhön ja palvelujen suunnittelussa otetaan huomioon niin asiakkaiden kuin henkilöstönkin ideat ja näkemykset. Toisena tavoitteena on  hahmottaa oppisopimustoimijoiden osaaminen ja hyöty omille taustaorgaisaatioille.

Mitä verkostossa tehdään?

Ensimmäisissä tapaamisissa tarkennetaan yhteinen tavoite verkostoyhteistyölle. Päivien tavoitteena on, että osallistujat tuovat oman osaamisensa, tietonsa ja ideansa koko verkoston käyttöön. Tapaamisissa vaihdetaan kokemuksia ja opitaan toisilta. Lisäksi luodaan yhdessä visio siitä, miten oppisopimustoimijat ja ammatillinen koulutus voivat paremmin palvella yritys- ja työnantaja-asiakkaita. Tavoitteena on myös paneutua keinoihin, joiden avulla palvelujen kehittämistä voidaan edistää.  

Verkostopäivien aikana voidaan sopia sellaisesta yhteisestä kokeilusta asiakaslähtöisyyteen liittyen, mihin kaikki sitoutuvat. Kokeilu suunnitellaan ja testataan yhteistyössä. 

Ensimmäisen kahden verkostopäivän rakenne on seuraava:

Kunteko tukee kehittämisverkoston käynnistämistä ja korvaa ensimmäisten kahden verkostopäivän kustannukset. Verkoston jatkopäivien kustannukset jaetaan osanottajien kesken. Kustannukset muodostuvat asiantuntijan palkkioista.

Aikataulu ja ilmoittautuminen

Verkoston ensimmäinen päivä järjestettiin 5.10.2016 klo 10-16 ja toinen päivä 19.12.2016 Kuntatalolla Helsingissä. Ensimmäisiin päiviin osallistuminen ei vielä edellytä sitoutumista jatkotyöskentelyyn.

Verkostotyön tuki ja kustannukset

Kunteko tukee kehittämisverkoston käynnistämistä ja korvaa ensimmäisten kahden verkostopäivän kustannukset. Verkoston jatkopäivien kustannukset jaetaan osanottajien kesken. Kustannukset muodostuvat asiantuntijan palkkioista ja mahdollisista kahvitus- ja tilakuluista (päivähinta/osallistuvien kuntaorganisaatioiden määrä).

Kehittämisverkoston vetäjä

Merja Fischer
POS Emotions Oy
merja[a]merjafischer.fi
040 821 1765