Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

27.6.2016

Helsingin kaupungin työsuojeluorganisaatio , Helsinki - Helsingfors

Työsuojeluorganisaatio muutoksen tukena

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet

Helsingin kaupungin työsuojeluorganisaatio valmistautuu omalta osaltaan muutosten tukemiseen vahvistamalla osaamistaan. Kehittämistyön taustalla on Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän ja kaupunkiorganisaation uudistukset, joiden on määrä tulla voimaan vuonna 2017. Muutos koskettaa koko henkilöstöä, sillä kaupungin 31 virastoa ja liikelaitosta yhdistetään neljäksi toimialaksi.

Kehittämisen laajana tavoitteena on mahdollisimman sujuva uudistus, jossa henkilöstön työhyvinvointi on otettu huomioon. Kehittämisen välittömänä tavoitteena on, että kaikki työsuojelutoimijat tuntevat mahdollisimman hyvin Helsingin kaupungin työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistävät toimintatavat ja työkalut. Kehittäminen ajoittuu vuodelle 2016.

Ratkaisu

Osana laajempaa työsuojelutoimijoiden koulutusta on muodostettu 8 päivän kokonaisuus, jonka aikana syvennytään kaupungin henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistäviin toimintatapoihin ja valmentaudutaan muutoksen tukemiseen. Koulutuskokonaisuus on suunnattu työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille.

Asiantuntija-apua koulutuskokonaisuuden toteuttamiseen saadaan muutokseen erikoistuneelta asiantuntijalta Merja Fischeriltä, jonka kanssa koulutuksen teemaksi valittiin ”Osallistava yhteistyö muutoksen tukena”. Kunteko tukee kokonaisuutta yhden päivän sparrauksella.

Osallistavien menetelmien avulla koulutuspäivissä opitaan yhdessä, kasvatetaan koko porukan ammattitaitoa ja kehitetään yhteistyökykyä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennakkotehtävänä koulutuksiin osallistuvat haastattelevat yksikkönsä henkilöstöä, esimiehiä ja johtoa.

Tulokset

Työsuojeluorganisaation kehittämistyöstä odotettu tulos on vahvistunut työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toimintatapojen ja työkalujen tunteminen. Näiden asioiden ammattilaisina työsuojeluorganisaatio pystyy entistä paremmin tukemaan työpaikkoja, esimiehiä ja johtoa.

Yhteyshenkilöt

Jussi Köntti
jussi.kontti@hel.fi
työturvallisuuspäällikkö
Helsingin kaupunginkanslia, Helsingin kaupunki

Tykätty 4 kertaa