Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

30.11.2015

Kotona asumisen palvelut, Järvenpää - Träskända

Kotihoitoa voimavaralähtöisesti

Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Esimiesten ja keskijohdon (EKJ) johtamisvalmennuksen kehittämishankkeen myötä kotona asumisen palveluissa lähdettiin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin kehittämällä voimavaralähtöistä kotona asumisen toimintamallia.

Kehittämishankkeen tavoitteena on löytää asiakaslähtöinen ja ikääntyneen elämänlaatua parantava toimintamalli, jolla pyritään moniammatillisesti edistämään ikäihmisten selviytymistä kotona arjen askareissa. Tämä parantaa ikäihmisten elämänlaatua vaikuttaen samalla vähentävästi myös palvelutarpeeseen ja näin hillitsemään kaupungin palvelujen kysyntää.

Ratkaisu

Kotona asumisen toimintamalli jakautuu voimavaralähtöiseen palvelutarpeen arviointiin, asiakkaan intensiivijaksoon ja voimavaralähtöiseen kotihoitoon. Intensiivijakso (n. 1 kk) on uusi toimintamuoto, joka aloitettiin Järvenpäässä keväällä 2015. Uudella toimintamuodolla pyritään tukemaan elämänsä käännekohdassa olevien asiakkaiden, useimmiten ikäihmisten, mahdollisimman pitkään kotona selviytymistä.

Ikääntyneitä ihmisiä kannustetaan omatoimisuuteen; esimerkiksi erilaisia apuvälineitä hyödyntäen ruokailemaan, pukeutumaan ja liikkumaan itse. Asiakkaat valitaan intensiivijaksolle muun muassa sairaalasta kotiutumisen yhteydessä tai kotihoidon palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Tulokset

Uudella intensiivijaksotoimintamuodolla on jo nyt saatu merkittäviä edistysaskeleita ikäihmisten elämänlaadun parantamiseen ja kotona selviytymiseen. Monella asiakkaalla kotihoidon käyntien tarve harveni tai jäi kokonaan pois. Myös talousvaikutukset ovat merkittävät, jolloin resurssia voidaan kohdentaa hoivaa ja palvelua tarvitseviin ikääntyneisiin.

Asiakkaiden tilannetta sekä myös prosessin myötä kaupungille tulevia säästöjä seurataan kolmen, kuuden ja 12 kuukauden jälkeen jakson päättymisestä.

Kotihoidon palvelutarpeen arviointiin kehitetään myös uutta mallia ja intensiivitoimintaa työstetään edelleen matkan varrella saatujen kokemusten myötä.

Henkilöstö on kehittänyt työtä työpajatyöskentelyssä, jossa työntekijät ovat itse olleet suunnittelijoina, toimijoina ja arvioijina tuottaen uuden toiminnan sisältöä ja toimintatapojen muutosta. Tämä on vahvasti sitouttanut henkilöstöä muutokseen.

Kehittämiseen ovat osallistuneet:


Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Johanna Sinkkonen
johanna.sinkkonen(at)jarvenpaa.fi
koti- ja erityisasumisen johtaja
Järvepään kaupunki

Tykätty 4 kertaa