Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

10.3.2020

Limingan kunta, Liminka - Limingo

Henkilöstöjuhla - kiitos työntekijöille hyvästä työstä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Kunnissa työskentelee tuhansittain eri alojen huippuammattilaisia, mutta tehty työ voi jäädä helposti arjen tohinoiden jalkoihin. Näin myös Limingassa.

Viime vuosien aikana kunnassa on tehty paljon erilaista kehittämistä, eikä vaikeiltakaan päätöksiltä ole aina voitu välttyä. Työnantaja halusi muistaa työntekijöitään erityisesti vuoden 2018 aikana tehdystä erinomaisesta tuloksesta niin talouden kuin toiminnankin mittareilla mitattuna. Periaate oli, että haluttiin tarjota jotain mukavaa ja yhteistä koko henkilöstölle, jonka vuoksi päädyimme järjestämään henkilöstöjuhlan tammikuussa 2020.

Ratkaisu

Henkilöstöjuhlaa varten perustettiin henkilöstöjuhlatiimi, joka käsitti henkilöstön jäseniä jokaiselta palvelualueelta. Osallistuminen tiimin toimintaan perustui vapaaehtoisuuteen ja kiinnostukseen osallistua juhlien järjestämiseen. Innokkaita suunnittelijoita ilmoittautui mukaan 8. Tiimi kokoontui ensimmäisen kerran syyskuussa 2019 ja tämän jälkeen keskimäärin kerran kuukaudessa aina juhlien toteutumiseen saakka.

Ennen henkilöstötiimin työn aloitusta laadimme henkilöstölle kyselyn, jossa pyysimme esittämään toiveita henkilöstöjuhlan ohjelmasta ja muusta sisällöstä. Saimme suunnittelun pohjalle mukavasti ideoita ja toiveita henkilöstöltä.

Henkilöstöjuhlan yhteyteen ideoitiin Kunteko-gaalan hengessä ensimmäistä kertaa Limingassa Työarjen Sankarit -äänestys, jossa työntekijät saivat äänestää joukostaan ansioituneita henkilöitä eri kategorioissa. Äänestyksen tarkoituksena oli tuoda esille, palkita ja juhlia hyvää ja laadukasta liminkalaista kuntatyötä. Ehdokkaita ei oltu ennakkoon määritelty, vaan työntekijät saivat äänestää ketä tahansa missä tahansa kategoriassa. Äänen antamisen yhteydessä vaadittiin myös perusteluita.

Jokaisessa kategoriassa (pl. vuoden työyhteisö ja villi kortti) palkittiin kaksi työntekijää.

Kategoriat olivat seuraavat:
- Oman työn sankarit (Oman työn sankareina palkitaan työntekijöitä, jotka ovat olleet innostavia esimerkkejä ja ovat rohkeasti uudistaneet omaa tai työyhteisönsä työtä. Idea Kuntekolta - kiitos!)
- Työyhteisön tsemppari ( Työyhteisön tsempparina palkitaan työntekijöitä, jotka ovat omalla positiivisella ja rautaisella asenteellaan sekä omalla aktiivisella esimerkillään kannustaneet, tukeneet ja motivoineet muita.)
- Työyhteisön vitsiniekka (Työyhteisön vitsiniekkana palkitaan työntekijöitä, jotka omalla huumorillaan ja tilannekomiikallaan luovat rentoa ja positiivista ilmapiiriä ympärilleen)
- Työyhteisön työmyyrä (Työyhteisön työmyyrinä palkitaan työntekijöitä, jotka ovat ahkeria ja tomeria arjen puurtajia, jotka saavat asiat tapahtumaan)
- Vuoden kehittäjä (Vuoden kehittäjänä palkitaan työntekijöitä, jotka ovat ennakkoluulottomasti ja innovativiisesti uudistaneet kunnan palveluita tai oman työnsä tai työyhteisönsä toimintaa)
- Vuoden osallistaja (Vuoden osallistajina palkitaan työntekijöitä, jotka ovat edistäneet kuntalaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kunnan palveluiden kehittämisessä tai valmistelussa)
- Vuoden viestijä (Vuoden viestijöinä palkitaan työntekijöitä, joka on tuonut positiivisesti esille kunnan toimintaa erilaisilla foorumeilla)
- Vuoden työkaveri (tämä ei selittelyjä kaipaa!)
- Vuoden villiko kortti (kuka muu mielestäsi ansaitsisi tulla palkituksi?)
- Vuoden työyhteisö (Vuoden työyhteisönä palkitaan yhteisö, joka on toiminnallaan edistänyt Limingan kuntastrategian tavoitteiden toteuttamista. Vuoden työyhteisössä voi esimerkiksi olla mahtava yhteishenki, loistava kehittämisdraivi tai mieletön ammattitaito!)

Äänestys toteutettiin Webropol-kyselyllä ja eri toimipisteisiin jaettiin lisäksi paperisia äänestyslomakkeita. Äänestysaika oli noin 2 viikkoa. Ääniä eri kategorioihin annettiin äänestyksessä yhteensä huimat 541 kpl. Äänet käytiin läpi työyhteisötoimikunnan kokouksessa 14.1.2020 ja työyhteisötoimikunta valitsi voittajat, jotka julkistettiin henkilöstöjuhlassa. Näin saimme osallistettua toimintaan mukaan työsuojeluvaltuutetut ja pääluottamusmiehet. Tehtävä koettiin mieluisana työyhteisötoimikunnassa.

Vuoden työyhteisö (Limingan kotihoito) palkittiin 1000 €:n arvoisella virkitysrahalla, jonka työyhteisö voi käyttää haluammallaan tavalla. Palkitut henkilöt saivat smartum liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Vuoden työyhteisö lisämainintoja annettiin lisäksi muutamalle eri toimipisteelle/tiimille. Palkinnoiksi heille toimitettiin toimipisteen kahvihuoneeseen hedelmäkoreja.

Muuta ohjelmaa henkilöstöjuhlassa:
- Kuntaliiton myöntämien Kultaisten ansiomerkkien jakaminen 30-ja 40 -vuoden ansiokkaasta kunnallisesta palveluksesta.
- Kilometrikisan voittajien arvonta ja palkitseminen.
- Kuntokalenterin ja kulttuurikuntokalenterin palauttaneiden joukosta voittajan arpominen (yht. 6 voittajaa) ja palkitseminen (joka vuotinen perinne Limingassa)
- Ruokailua hyvässä seurassa
- 45 minuutin teatteriesitys, bändi (2 x 45 min) - tanssia, laulua, naurua ja hyvää mieltä!

KUSTANNUKSET:
- Henkilöstöjuhla järjestettiin yhtenäiskoulun tiloissa ja koristeluissa hyödynnettiin kunnan jouluvaloja ja muita olemassa olevia koristeluita. Valmisteluja ja ohjelmaa tehtiin niin pitkälle omana työnä kuin mahdollista.
- Näiden lisäksi ostettiin suuri määrä kultaisia ilmapalloja, jotka täytettiin heliumilla (kustannus noin 100€).
- Ruokailut, musiikki/teatteriesitys sekä siivous ostettiin ulkopuolelta, jotta yhdenkään työntekijän ei tarvitse olla henkilöstöjuhlassa töissä, vaan kaikki voivat nauttia ohjelmasta (suurin kustannuserä)
- Muu ohjelma, palkitsemiset (esim. diplomit äänestyksen voittajille) tehtiin ja toteutettiin pääasiassa itse. Tilaisuuden juontajana toimi kunnan elinkeinopäällikkö.
- Juhlijoille järjestettiin bussikuljetus kotiin (yksi bussi).
- Ammattilaisvalokuvaaja, joka otti kahden tunnin ajan kuvia juhlista ja juhlijoista. Ammattikuvaajaan panostaminen mahdollistaa kuviin ja tunnelmiin palaamisen myös myöhemmin.

Tulokset

Limingan henkilöstöjuhlaan osallistui yli 250 työntekijää eri palvelualueilta. Juhlat olivat onnistuneet ja hyvähenkiset.

Työarjen sankarit -äänestys saavutti odotettua suuremman suosion ja sen suunnitellaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Äänestys oli helppo ja kevyt toteuttaa, äänien läpikäynti oli prosessin työläin vaihe, joskin todella mieluinen sellainen. Palkitut henkilöt olivat todella otettuja saadusta kiitoksesta ja tiimit kannustivat "omiaan", kun palkitun nimet julkistettiin.

Henkilöstöjuhla sai osakseen pelkästään positiivista palautetta ja toiveita vuosittain järjestettävästä henkilöstöjuhlasta on tullut lukuisia. Tammikuun loppu ajankohtana koettiin kivana ja se toi kaivattua valoa pimeisiin arki-iltoihin :)

Kehittämiseen ovat osallistuneet:


Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Laura Kelhä
laura.kelha@liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta
Katja Vuorinen
katja.vuorinen@liminka.fi
Hallintojohtaja
Limingan kunta