Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

18.2.2020

Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinna - Tavastehus

Asiakaslähtöinen julkinen kiinteistönmuodostamisprosessi

Tampere - Tammerfors
Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Kiinteistönmuodostus on lakiin perustuva viranomaisprosessi, jossa luodaan uusia tontteja lohkomisella. Työtä tehdessä on kuitenkin tullut arvioitua erilaisten toimintojen nykytarpeellisuutta sekä asiakasnäkökulmaa. Rakentaja tai kuntalainen harvoin on yksittäisestä prosessista kiinnostunut, mutta lopputuloksesta. Tavoitteena oli parantaa asiakaskokemusta ja samalla sujuvoittaa sisäisiä prosesseja.

Ratkaisu

Uudessa mallissa otetaan asiakas huomioon heti prosessin alussa systemaattisesti ja selvitetään asiakkaan todelliset tarpeet. Esimerkiksi, jos asiakas haluaa rakentaa talon takapihalleen tähän liittyy usein ensin tontin jakamiseen tarvittava tonttijako- ja kiinteistötoimitus. Kehittämisen lopputuloksena sopimus- ja hyväksymismenettelyn perusteella tarvittavat asiat ja aikataulu saatiin pääosin selville heti alun asiakaskontaktissa ja saatiin prosessi aikatalutettua myös sisäisesti. Mallia on sovellettu Tampereella, josta löytyy myös lisätietoja.

Tulokset

Mallin uudistaminen on pudottanut toimitusten keskimääräistä läpimenoaikaa 3-4 kuukaudesta viikkoihin ja tarvittaessa muutamaan päivään, sekä vapauttanut selvästi resursseja kehitys- ja perusparannustyöhön. Keskeistä on myös saavutettu parantunut asiakaspalaute. Työ jatkuu laajemmin kiinteistönmuodostuksen ja maankäytön prosessien tarkastelulla sekä prosessien välisen odotusajan karsimisella.

Tekijöinä tässä siis:
Maanmittausinsinöörit Johanna Halme ja Ville Paatsola, kiinteistörekisterinhoitaja Leila Saarman ja tonttipäällikkö Kimmo Sulonen

Tätä hanketta on siis aiemmin tehty Tampereen kaupungilla ja samankaltainen kehittäminen tehtiin nyt Hämeenlinnassakin. Kimmo oli aiemmin Tampereella töissä ja hänen kanssaan tehtiin malli molempiin. Tästä on pari julkaisuakin mm. Maankäyttö-lehdessä: http://www.maankaytto.fi/arkisto/mk219/mk219_2128_sulonen.pdf

Yhteyshenkilöt

Kimmo Sulonen
kimmo.sulonen@hämeenlinna.fi
Tonttipäällikkö
Hämeenlinnan kaupunki
Johanna Halme
johanna.halme@hameenlinna.fi
Maanmittausinsinööri
Hämeenlinnan kaupunki