Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

21.4.2020

Vaasan kaupungin liikuntapalvelut, Vaasa - Vasa

Vipinää vekaroihin- hanke lisää liikettä alle kouluikäisten arkeen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Kuten monet tutkimukset osoittavat, harva lapsi liikku suositusten mukaisesti päivittäin. Vipinää vekaroihin- hankkeen avulla haluamme lisätä liikuntaa varhaiskasvatuksen arkeen eri toimintojen kautta. Tarkoituksena on muokata varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria liikuntamyöteisemmäksi. Tätä toteutetaan osittain eri koulutusten-, sparrauksien- ja leikkituokioiden avulla. Hanketta koordinoi täyspäiväinen koordinaattori, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta.

Tavoitteet:
- Lisätä liikettä kokonaisvaltaisesti alle kouluikäisen lapsen päivään.
- Kehittää varhaiskasvatusyksiköihin liikuntamyönteinen ja liikkumista edistävä
toimintakulttuuri.
- Kehittää varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstön osaamista.
- Edistää varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstön työhyvinvoinitia.
- Edistää lasten ja perheiden omatoimista arkiliikuntaa.
- Edistää lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ohjattuun liikuntatoimintaan.

Ratkaisu

Hankkeesta vastaa Vaasan kapungin Liikuntapalvelut. Hankkeen suunnitteluvaiheessa mukana oli hankkeen johtoryhmä, johon kuului mm. varhaiskasvatuksen johtaja ja muuta henkilöstöä, päiväkodin johtajia, liikuntatoimen johtaja sekä liikuntasuunnittelija.
Hankkeelle palkattiin kooridnaattori, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta.

Hankkeen ensimmäisenä vuonna mukana oli neljä piloottipäiväkotia.
Päiväkotien jokainen osasto valitsi osastolleen yhden "vaudittajan", joka vastaa oman osastonsa liikuttamisesta, vie tietoa ja taitoa eteenpäin ryhmäänsä sekä osallistuu hankkeen alla järjestettäviin koulutuksiin ja vauhdittajapalavereihin.

Hankkeelle ostettiin myös iso määrä liikuntavälineitä, joista rakennettiin kahdeksan eri liikuntakassia. Nämä kassit kiertävät yksiköitä, kaksi kassia per yksikkö, ja ne vaihtuvat noin kuukauden välein.

Hakkeen budjetti koostuu puoliksi kapungin omarahoituksesta ja puoliksi AVI:n hankeavustuksesta.

Tulokset

Pilottipäiväkotien toiminnassa näkyy jo muutoksia postiiviseen suuntaan. Päiväkodit ovat ottaaneet hankkeen postiviisesti vastaan ja ovat edistyneet lasten liikuttamisessa. Tämä näkyy myös kun olemme tehneet arvointi kyselyä hankkeen ensimmäisestä vuodesta.

Syksyllä 2020 hankkeen toinen vuosi käynnistyy jolloin mukana on jo 50% Vaasan kaupungin yksiköistä.

Yhteyshenkilöt