Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

28.2.2020

Sydänasema, HUS, Helsinki - Helsingfors

Simulaatiolla vaikuttavuutta sydänpotilaille

Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Käypä hoitosuositus uudistui jokunen vuosi sitten, kun ohjeistettiin, että kammiovörinäkierteeseen jäävät potilaat kuljetetaan elvyttäen sairaalaan. Sairaalassa potilaalle asetetaan ensin ecmo (kehon ulkoinen hapetin, joka hapettaa potilaan verta) ja tämän jälkeen voidaan edetä pallolaajennukseen ja saada näin potilaalle lisää laadukkaita elinvuosia. Aikaisemmin nämä potilaat olisivat mitä todennäköisimmin kuolleet.

Tämä prosessi vaatii Meilahden sairaalassa 7 eri ammattiryhmän saumatonta yhteistyötä ja 5 näistä ammattiryhmistä päivystää kotona varallaolon turvin yö aikaan. Tarvittiin siis saumaton prosessi- ja hälytyskaavio, että saadaan kaikki tarvittavat henkilöt paikalle, kun tämä aktivoituu. Kyseessä on potilaan henki ja siitä syystä ajoitus on yksi kriittisimmistä asioista.

Tavoitteena oli mahdollistaa lisää laadukkaita elinvuosia potilaille, jotka aiemmin olivat todennäköisesti kuolleet.

Ratkaisu

Meilahdessa nämä potilaat hoidetaan Sydänasemalla, joten Sydänasema lähti ideoimaan moniammatillista simulaatioharjoitusta näitä tilanteita varten. Meillä oli sairaanhoitaja, jolla oli entuudestaan simulaatio-ohjaajan koulutus.

Simulaatiot saatiin järjestymään Sydänaseman, leikkausosaston ja akateemisen simulastiokeskuksen yhteistyöllä. Jokaisella oli oma rooli simulaation järjestämisessä. Kaikilla oli kirkkaana mielessä, että koska kyseessä oli Sydänasemalla täysin uusi toimenpide, joka on erittäin kriittinen potilaan kannalta, niin sitä täytyy harjoitella.

Alkuun Sydänaseman osastonhoitaja toimi aktiivisesti porukan koolle kutsujana ja työn jakajana. Saatiin nimettyä jokaisesta ammattiryhmästä vastuu henkilöt mukaan.

Kardiologian ohjausryhmässä hyväksytettiin harjoittelupöivät, jolloin yksi toimenpidesalion harjoituskäytössä. Myöhemmin siirryttiin kerran kuukaudessa tapahtuvaan aamun harjoitukseen.

Rakennettiin moniammatillisesti hälytyskaavio ja tehtiin roolitukset (eli kuka tekee mitäkin kyseisessä tilanteessa). Keskusteltiin paljon tilanteen johtamisesta, kuka vastaa potilaan hoidosta missäkin vaiheessa. Sitten päästiin ensimmäiseen simulaatioon. Harjoiteltiin yhden päivän ajan, jonka jälkeen sekä prosessia, että simulaatiota hiottiin. Näin mentiin muutamat harjoitukset, että saatiin luotua riittävän hyvä hälytyskaavio sekä tehtyä selkeä työnjako eri ammattiryhmien välille.

Varsinaisia ylimääräisiä kustannuksia ei kehittämistyöstä syntynyt. Kaikki tekivät tätä oman työajan puitteista. Alkuun, kun pidimme simulaatiopäiviä 2x vuodessa, niin näinä päivinä harjoitussalista ei tullut suoritteita.

Jokainen ammattiryhmä huolehti oman osansa kehittämisestä ja näitä käytiin yhdessä läpi ja hiottiin rajapintoja. Akateemisesta simulaatiokeskuksesta saatiin pedagogista apua ison koulutustilanteen läpivientiin. Muuten mentiin omin voimin.

Tulokset

Nyt parin vuoden kehittämisen jälkeen nämä potilaat tulee hoidettua tehokkaasti ja laadukkaasti. Olemme pystyneet pelastamaan useita ihmishenkiä, jopa niin, että potilas on voinut palata työelämään. Tilanteet toimenpidesalissa eivät ole enää kaaottisia, vaan rauhallisia ja määrätietoisia tilanteesta huolimatta.

Meidän elvytysvastuulääkärillä on tarkat tulokset, jossa on seurattu meidän jokaista ecmo potilasta. Näistä on tehty julkaisu lääketieteen puolella, ja koulutamme myös organisaation ulkopuolella tästä aiheesta. Hoitotulosten perusteella voidaan myös tarkentaa tai väljentää potilas valintaa sen mukaan, kun saamme näyttöä hoidon tehokkuudesta.

Toimintaa jatketaan koko ajan kehittäen. Kehitämme tarpeen mukaan itse hoitoprosessia - esimerkiksi tiivistäen yhteistyötä eri toimijoiden kanssa esim. laboratorion ja ensihoidon kanssa. Kehitämme myös itse simulaatiota - joka kerta opimme lisää harjoituksen läpiviennistä ja saamme palautetta osallistujilta. Näitä arvioimme moniammatillisessa tiimissä ja päätämme yhdessä, miten edetään seuraavaan harjoitukseen.

Yhteyshenkilöt

Anu Nyman
anu.nyman@hus.fi
Osastonhoitaja
HUS Sydän- ja keuhkokeskus