Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

19.9.2019

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Lappeenranta - Villmanstrand

Mallu menee kylille - liikkuva terveyspalvelu

Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Idea liikkuvista terveyspalveluista tuli Eksoten entiseltä toimitusjohtajalta. Taustalla olivat jo kylillä liikkuvat palvelut, kuten kotisairaanhoito ja kirjastoauton kaltaiset palvelut. Haja-asutusalueen asukkaille tehtiin kysely liikkuviin terveyspalveluihin liityvistä toiveista. Vastauksia hyödynnettiin liikkuvia terveyspalveluja kehitettäessä. Liikkuva terveyspalvelu nimettiin Mallu-autoksi. Mallu-auto pysähtyi ensin maakunnan kylätaloilla ja kokemusten ja käyttäjien toiveiden mukaisesti pysähdyspaikat vakiintuivat. Maakunnan terveysasemien lopettaessa toimintaansa liikkuva terveyspalvelu Mallu pystyi edelleen tarjoamaan sairaanhoitajan ja suun terveydenhuollon palveluja haja-asutusalueen asukkaille. Sairaanhoitajan vastaanoton yhteydessä on Mallu-auton asiakkailla on myös etälääkärin vastaanottomahdollisuus. Mallu-auton palvelujen rinnalle kehitettiin liikkuva laboratoriopalvelu, joka nimettiin Malla-autoksi. Liikkuvan terveyspalvelun tavoitteena on tukea haja-asutusalueeen asukkaiden kotona selviytymistä tuomalla sairaanhoitajan, suun terveydenhuollon, etälääkärin ja laboratorion palveluita sinne. Mallu-auto tarjoaa laajalle alueelle Eksoten alueella myös kausi-influenssarokotuksia, jolloin rokotuskattavuuden saavutettavuus paranee.

Ratkaisu

Eksoten toimitusjohtaja toi esiin idean liikkuvista terveyspalveluista. Perustettiin projektityöryhmä. Tutustuttiin Kuopion alueella vastaavaan toimintaan. Kartoitettiin asiakkaiden toiveita ja henkilökunnan ehdotuksia liikkuville terveyspalveluille. Projektityöryhmässä oli mukana Eksoten eri toimijoita. Hankittiin matkailuauto, joka sisustettiin suunnitelmien mukaisesti sairaanhoitajan vastaanottoa varten. Henkilökunta rekrytoitiin. Uudesta liikkuvasta palvelusta tiedotettiin kyläyhdistyksiä ja osallistuttiin kylätapahtumiin eri puolilla maakuntaa kartoittaen kylillä asuvien ihmisten tarpeita liikkuville terveyspalveluille. Hankerahaa oli käytettävissä liikkuvien terveyspalveluiden toiminnan käynnistämisessä. Toimintaa on kehitetty vuosien aikana ja nykyinen Mallu-auto on jo kolmas käytössä oleva auto. Mallu-auton rinnalle on tullut liikkuva laboratorio-palvelu, nimeltään Malla-auto.

Tulokset

Mallu- ja Malla-autot menevät konkreettisesti kylille, täydentäen kiinteiden terveysasemien palveluita. Liikkuvien terveyspalveluiden avulla tuetaan haja-asutusalueella asuvien ikäihmisten kotona selviytymistä. Asiakastyytyväisyys on parantunut. Yhteistyötä tehdään kylillä olevien muiden toimijoiden kanssa sekä maakunnan terveys- ja hyvinvointiasemien henkilöstön kanssa. Mitattavia säästöjä on tullut kiinteiden, huonokuntoisten terveyasemien ja terveyspisteiden lopettamisesta. Säästöä on tullut myös siinä, että Mallu-autossa työskentelee C-ajokortin omaava sairaanhoitaja, joten erillistä kuljettajaa ei tarvita. Asiakkaat säästävät myös matkakustannuksista, kun liikkuvat terveyspalvelut tulevat omalle kylälle. Ennaltaehkäisevään kansanterveystyöhön liittyy vahvasti kausi-influenssarokotusten järjestäminen ja rokotuskattavuuden paraneminen, kun rokotuksia tarjotaan muun muassa kylätaloilla, hirvimajoilla ja kauppakeskuksissa. Opinnäytetöitä Mallu-auton toiminnasta on tehty useita vuosien varrella ja tuloksia on hyödynnetty toimintaa kehitettäessä. Tiedotusvälineet ovat olleet koko ajan erittäin kiinnostuneita sekä Suomessa että ulkomailla liikkuvista terveyspalveluista ja vierailijoita ja tutustujia toimintaan on käynyt eri puolilta maailmaa. Liikkuvat palvelut ja toiminnan kehittäminen jatkuu Eksotessa.

Kehittämiseen ovat osallistuneet:


Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Satu Simolin
satu.simolin@eksote.fi
Palvelupäällikkö
Eksote