Yhdessä kehittäminen on totta!

Kunteko on kolmivuotisen kautensa aikana tukenut palveluillaan kuntakehittämistä ja tehnyt sitä näkyväksi. Ohjelmaan on osallistunut lähes 200 kuntaorganisaatioita ja 4300 työntekijää ja esimiestä. Yhdessä tekeminen, innostus ja toimintatapojen uudistaminen ovat todellisuutta eri puolilla Suomea.

Kuntekon avainlukuja v. 2015-2017

Kunteko on vaikuttanut uuden kehittämistyön käynnistymiseen ja lisännyt innostusta

Viimeisimmät Julkisen alan työhyvinvointitutkimus (Keva 2016) ja Työolobarometri (TEM 2016) osoittavat, että kehittäminen on selvästi yleistynyt kuntaorganisaatioissa ja niiden työyhteisössä viimeisen parin vuoden aikana. Kuntasektori on noussut kärkeen, kun verrataan muita sektoreita henkilöstön mahdollisuuksilla osallistua kehittämiseen.

Kuntekossa toteutettiin kesällä 2017 ulkoinen arviointi. Sen mukaan ohjelma on onnistunut hyvin olemassa oleviin resursseihin nähden. Kunteko on vaikuttanut mm. seuraaviin asioihin:

  • uuden kehittämistyön käynnistymiseen
  • kehittämisinnostuksen ja osaamisen lisääntymiseen
  • työelämän kehittämisen painoarvon lisääntymiseen
  • yhteiseen näkemyksen syntymiseen kehittämisen suunnasta
  • yhteistoiminnallisen kehittämisen aktivoimiseen

Kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, minkä vuoksi Kunteko haluaa olla myös jatkossa mukana luomassa Euroopan parhaita kuntatyöpaikkoja ja palveluja. Ohjelman jatkokaudelle 2018-2020 on haettu rahoitusta. Tervetuloa mukaan Kuntekoon heti alkuvuodesta 2018!

Kuntekon toiminnasta ja tuloksista v. 2015-2017 kertovaan raporttiin voit tutustua täällä.

Lisätietoja:

Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö, puh. +358 50 572 4620
Anniina Tuomi, projektipäällikkö, puh. +358 40 562 6397
Taina Tervonen, projektiassistentti, puh. +358 50 521 2448
kunteko[a]kt.fi