Yhdessä intoa työelämän kehittämiseen Porin kaupungissa

Porin kaupungissa tartuttiin innolla Kunteko-kehittämisohjelman tavoitteisiin edistää yhteistoiminnallista ja pitkäjänteistä työelämän kehittämistä. Asian haltuunottoa ja käytäntöön vientiä johdattavat kehittämistyöhön innostuneesti suhtautuvat kehittämispäällikkö Sirkka-Liisa Varjus ja työhyvinvointipäällikkö Ulla Roininen.

Kehittämistyön ensi askeleet alkoivat joulukuussa 2015 kutsumalla mukaan työryhmään kaikki keskeiset toimijat: pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, hallintokuntien ja liikelaitosten edustajat. Työryhmän kokonaismäärä on 35 henkilöä. Ensimmäisessä tapaamisessa paikalla oli 25 henkilöä. Onnistuneessa tapaamisessa suunniteltiin tehokkaasti käytännön kehittämistoimintaa ja aivoriihessä kumpusi runsaasti ideoita.

Jo ensimmäisessä tapaamisessa päätettiin, että yhteinen Kunteko-teko on ”Hyvän yhteistoiminnan” -käsikirjan laatiminen vuoden 2016 loppuun mennessä. Sisältöteemoina ovat muun muassa esimiehelle yhteistoiminnasta ymmärrystä, vaikutusmahdollisuuksia työntekijöille, jokaiselle vastuuta, työyhteisötaidot ja vuorovaikutus. Sirkka-Liisa Varjus ja Ulla Roininen toteavat: - Jos onnistumme tässä yhteistoiminnallisessa työelämän kehittämisessä, tuloksena on kulttuuriltaan entistä avoimempi ja luottamuksellisempi toimintaympäristö.

Ryhmätapaamisten lisäksi huhtikuussa 2016 oli Kunteko-sparraus yhteistoiminnallisesta kehittämisestä ja vuorovaikutuksellisesta toiminnasta. Suunnitteilla on myös sisäisten kehittäjien -koulutuksen järjestäminen sekä omien kehittämistekojen tuominen Kuntekon Tekojen Torille.

Porin kaupungin organisaatiossa Kuntekon sisäinen viestintä otettiin haltuun perustamalla kaupungin intranet Patarumpuun Kunteko 2020 -työtila, joka on työryhmätyöskentelyn ja keskustelun paikka ja jota voi seurata koko henkilöstö. Patarummun etusivulla on myös ajankohtaisia tiedotteita Kunteko-tapahtumista. Kuntekosta ovat viestiä vieneet mm. henkilöstöpalveluiden toimijat hallintokuntien johtoryhmille.

Sirkka-Liisa Varjuksen ja Ulla Roinisen mielestä yhteistyötoimikunnat kuntatyön kehittämisessä ovat lisääntyvä voimavara!

Kuva: Porin kaupunki/Oili Alm