Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

01.06.2017

Tampereen kaupunki uudistaa Lean-ajattelulla toimintakulttuuriaan

Kirjoittanut Sarita Mäkelä

 

Tampereen kaupunki on uudistanut toimintamalliaan. Uudistuksessa keskeistä on toimintatapojen uudistaminen – rakenteet ovat tukiroolissa. Kumppanuus- ja kehittämiskulttuurissa henkilöstö kehittää, johtaminen on mahdollistavaa ja yhteisöllisyys vahvaa. Tätä toteutetaan Tampereen kaupungilla mm. Lean-ajattelun avulla.  

Tampereella kaupungin johtoryhmä linjasi syksyllä 2015, että kaupunki ottaa käyttöön Lean-ajattelun. Erityisen tärkeänä nähtiin, että Leanin avulla parannetaan henkilöstön mahdollisuuksia oman työn ja palvelujen kehittämiseen sekä tuottavuuden parantaminen kestävällä tavalla. Lean-ajattelussa korostuvat yhdessä tekeminen ja uudistuvan organisaation näkökulma. Tämän jälkeen tietoisuutta Lean-ajattelusta lisättiin kiertämällä johtoryhmät. Lean-ajattelussa henkilöstö kehittää, joten johdon ja esimiesten on mahdollistettava tämä. Tärkeintä Lean-ajattelun käyttöönotossa on ylimmän johdon tuki.

Lean-ajattelulla uudenlainen näkökulma talouteen

Viime vuosina, kireän kuntatalouden aikoina puheissa on usein se, miten paljon pitäisi säästää ja miten vastaamme kasvavan kunnan lisääntyneisiin palvelutarpeisiin nykyisillä resursseilla. Tämä johtaa helposti siihen, että yritetään ”juosta nopeammin”, mikä ei ole kestävä tie ja johtaa työhyvinvoinnin heikkenemiseen. Lean-ajattelussa tarkoitus on ”kävellä lyhyempi matka” eli ainoa kestävä ratkaisu on pysähtyä työn ja palveluprosessien äärelle ja miettiä: mitä, miten ja milloin työtä tehdään ja tätä kautta keskittyä asiakkaalle arvoa tuottavaan työhön.

Lean-ajattelu ei unohda tuloksellisuutta, mutta fokus ei ole tuloksissa vaan prosesseissa ja toimintatavoissa, jolloin tulokset parantuvat pitkäjänteisesti ja rakennamme jatkuvan parantamisen kulttuuria. On paljon mielekkäämpää tehdä työtä, kun fokus on työn arvon kehittämisessä ja jatkuvasti jalostuvissa prosesseissa kuin säästötavoitteissa. Taloudelliset hyödyt eivät ole suora tavoite, mutta ne tulevat ns. ”kaupan päälle”.

Henkilöstö kehittää ja kehittyy

Lean-ajattelun avulla henkilöstö kehittää yhdessä tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työtään ja palveluja. Tampereella henkilöstö on lähtenyt innostuneesti toteuttamaan uudenlaista kehittämiskulttuuria. Lean-ajattelusta on kerrottu yli 2 000 henkilölle valtuustosali-infoissa, johtoryhmissä, esimiespäivässä, henkilöstötilaisuuksissa ja Lean-valmennuksissa. Kaupungin sisäisiin Lean-valmennuksiin on osallistunut 160 henkilöä kaikilta palvelualueilta, konsernihallinnosta ja liikelaitoksista.

Valmentaminen ei yksin riitä, vaan todellinen oppiminen tapahtuu tekemällä ja vain tekemällä saadaan tuloksia. Sisäiset kehittämisprojektit ja niiden sparraaminen ovatkin keskiössä. Erityisen hedelmällistä on ollut, kun jonkin prosessin toimijat eri yksiköistä kerääntyvät yhdessä kuvaamaan prosessin nykytilaa ja tavoitetilaa. Perinteisesti työtä ja palveluja on kehitetty vain oman yksikön näkökulmasta, jolloin kukaan ei näe kokonaisuutta. Suurimman suosion on saavuttanut visuaalinen ohjaus, sen avulla monen yksikön työnhallinta, työn priorisointi ja viestintä ovat parantuneet.

Mahdollistava johtaminen tukemassa Lean-ajattelua

Lean on ennen kaikkea johtamisfilosofia, joten johtamisen myötä Lean joko kukoistaa tai kuihtuu. Uskon vahvasti Lean-ajattelun mahdollisuuksiin Tampereen kaupungilla, koska teemme samaan aikaan johtamiskulttuurin muutosta ja kiinnitämme erityistä huomiota johtamisosaamiseen. Mahdollistavan johtamisen periaatteina ovat mm. selkeän suunnan näyttäminen, onnistumisen mahdollistaminen ja kannustaminen vaikuttavaan kehittämiseen. Nämä ovat keskeisiä asioita myös Lean-ajattelussa.

Kehittämispajoja vetäessäni olen monesti huomannut, että se kuuluisa pohjantähti on pimennossa ja kehittäminen täytyy aloittaa miettimällä, minne olemme menossa, millaisia haluamme olla esim. kysymyksellä: Millaista on Suomen paras perhehoito tai työnohjaus? Prosessien tavoitetilaa kuvattaessa pyydän henkilöstöä miettimään: Miltä HYVÄ näyttää asiakkaan näkökulmasta? Asiakkaiden vuoksihan me työtämme teemme, emme itseämme tai yksikköämme varten. Toki näillä edellä mainituilla kysymyksillä on merkitystä myös työntekijälle työn merkityksellisyyden kokemiseen ja sisäiseen motivaatioon, mutta reitti sinne kulkee asiakkaan kautta. Kaikista motivoituneimmat ihmiset sitovat oman tahtonsa merkitykseen, joka on heitä itseään suurempi. Nämä ihmiset ovat myös kaikista tuottavimpia ja tyytyväisimpiä.

Lean-ajattelua hyväksikäyttäen luomme tulevaisuuden ketterää ja yhteisöllistä kaupunkia

Vaikka Lean-ajattelu on merkittävässä roolissa uuden toimintakulttuurimme luomisessa, se ei ole itsetarkoitus vaan kehityksen tuki, joten puhun mielelläni yleisesti kehittämisestä ja kumppanuus- ja kehittämiskulttuurista. Eräässä lukemassani Leanin määritelmässä ovat sanat: jatkuva parantaminen, yhdessä tekeminen ja ihmisten kunnioitus. Ne ovat aivan keskeisiä toimintaperiaatteita organisaatiolle. Erityisesti ihmisten arvostaminen on kaiken perusta, jonka päälle voimme rakentaa innovatiivista, kokeiluihin rohkeasti kannustavaa toimintakulttuuria.

Kehittäminen on oivaltamista, asioiden tekemistä uudella tavalla ja uskallusta ajatella toisin. Arjen työtä on opittava kehittämään jatkuvasti, koska toimintaympäristökin muuttuu koko ajan. Tarvitsemme kykyä uudistua sekä innostunutta ja vahvasti eteenpäinpyrkivää asennetta. Kokeilemalla rohkeasti saamme kokemuksia onnistumisista ja epäonnistumisista, jotka mahdollistavat oppimisen ja uuden luomisen. Tämä edellyttää yhdessä tekemistä – ihmisten tietojen sekä taitojen yhdistämistä, luottamusta, joustavuutta ja halua jatkuvaan parantamiseen.

Uudistuminen edellyttää ennen kaikkea halua ja kykyä muuttua – rohkeutta heittäytyä muutokseen ja ymmärrystä, että Lean on matka, joka ei pääty koskaan.

Sarita Mäkelä
Kehittämispäällikkö
Tampereen kaupunki

 

Kommentoi

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Todista, että olet ihminen etkä robotti kirjoittamalla kuvan merkit laatikkoon ja paina Enter.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.