Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

13.06.2016

Kompleksisuuden johtajia – onko heitä?

Kirjoittanut Harri Raisio

 

Kompleksisuuden maailmankuva on alkanut näkyä yhä enemmän myös johtamistutkimuksessa, mitä voi pitää luontaisena kehityssuuntana. Lisääntyvän yhteenkietoutuneisuuden vuoksi kompleksisuus lisääntyy niin organisaatioissa kuin niitä ympäröivässä yhteiskunnassa. Johtamisen toimintamallit eivät ole kuitenkaan pysyneet tämän kompleksisuuden kasvun mukana.

Johtamisen julkisella sektorilla voi nähdä olevan edelleen vahvasti mekanistisen maailmankuvan mukaista. Tämä ilmenee esimerkiksi vahvoina hierarkioina, hallinnollisina siiloina, ylhäältä alaspäin johdettuna toimintana ja tavoitteena hallita sekä kontrolloida organisaatioiden toimintaa. 

On tarve kompleksisuuden johtajille. Johtajille, joille maailma ei näyttäydy mekanistisena hallittavissa ja ennustettavissa oleva koneistona vaan kompleksisena eli avoimena, dynaamisena ja vahvasti yhteenkietoutuneena systeeminä.

Kompleksisuuden johtaminen vaatii rohkeutta

Sain taannoin ilokseni haastatella kolmea johtajaa, joista määrittelisin kunkin kompleksisuuden johtajaksi. Heitä yhdisti kolme asiaa. Ensinnäkin he kaikki toimivat korkean tason johtotehtävissä. Heillä kaikilla oli syvällinen ymmärrys kompleksisuustieteellisestä maailmankuvasta. Tärkeimpänä, heistä jokainen oli muuttanut omaa johtamistaan tämän ymmärryksen kehittymisen myötä.

Johtuen kompleksisuustieteiden korkeasta abstraktiuden tasosta, on mielestäni tämän kaltainen tutkijoiden ja kompleksisuustieteisiin syventyneiden johtajien vuoropuhelu erittäin tärkeää. Se auttaa molemmin puolin ymmärtämään sitä, mistä kompleksisuudessa todella on kyse.

On eri asia kirjoittaa esimerkiksi kaaoksen reunalla toimimisesta teorian tasolla, kuin kuulla kokeneen johtajan suusta, kuinka ymmärrys kompleksisuudesta ja kaaoksesta on todellisuudessa auttanut häntä toimimaan organisaatiossaan vapaammin ja vähemmällä kontrollilla.

Esimerkiksi yksi johtajista – Manchesterin piispa David Walker – korosti haastattelussaan sitä, että hänen tehtävänään ei ole organisaationsa tasaisen toiminnan varmistaminen. Hän uskoo, että organisaation henkilöstö pystyy siihen aivan hyvin ilman häntäkin. Hänen tehtävänään johtajana on sen sijaan ikään kuin häiritä systeemiä, saattaa se kaaoksen reunalle ja saada organisaatio löytämään uusia tasapainotiloja. Kontrolloinnin sijaan hän esimerkiksi mahdollistaa erilaisten ryhmien löytää omat työskentelytapansa, antaa niiden itseorganisoitua ja siten lopulta vaikuttaa koko organisaatiokulttuuriin.

Tämä kaikki tarvitsee rohkeutta, luottamusta ja myös nöyryyttä. Kuten piispa itse kertoi: “Mitä enemmän käytän kompleksisuusajattelun mukaisia menetelmiä johtamisessa saaden positiivisia tuloksia, sitä luottavaisempi minusta tulee niiden käytön suhteen tulevaisuudessa.”

Kaikki kolme haastateltua johtajaa näkivät kuitenkin merkittäväksi haasteeksi yhä valloillaan olevan ajatuksen sankarillisesta, maskuliinisesta johtamisesta. Johtajan tulisi tietää kuinka edetä ja tietää kaikki vastaukset. Tällöin esimerkiksi keskustelevammat lähestymistavat nähdään hidasteena ja heikkona johtamisena. Kuten yksi haastatelluista meitä muistutti, on hyvä pitää mielessä se, että vaikka yhteistyöhön ja keskusteluun pohjautuvat prosessit ovat usein hitaita, ovat ne kuitenkin monesti nopeampia kuin perinteiset autoritaariset toimintaprosessit, jotka johtavat usein merkittäviin konflikteihin ja odottamattomiin negatiivisiin seurannaisvaikutuksiin.

Harri Raisio
Yliopistonlehtori (HTT), dosentti
Sosiaali- ja terveyshallintotiede, Vaasan yliopisto

Kirjoittaja puhui kompleksisuuden johtamisesta ja kompleksisesta maailmankuvasta Kevan vetämän "Esimiestyö muutoksessa" -oppimisverkoston avausseminaarissa huhtikuussa. Lisätietoa ja aineistot ovat täällä.

 

Kommentoi

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Todista, että olet ihminen etkä robotti kirjoittamalla kuvan merkit laatikkoon ja paina Enter.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.