Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

30.10.2017

Johtaja aukaisee latua!

Kirjoittanut Ossi Aura

 

Ulkopuolisen asiantuntijan silmissä KunTeko 2020 on mielenkiintoinen ja kunnianhimoinen hanke kunta-alan työelämän kehittämiseksi. Olen tutkinut strategisen hyvinvoinnin johtamista vuodesta 2009 alkaen Guy Ahosen, Tomi Hussin ja Juhani Ilmarisen kanssa. Kuudessa tutkimuksessa kunta-ala on ollut mukana yhtenä toimialana. Lisäksi olen toimittanut ja osin kirjoittanut kaksi KT Kuntatyönantajien opasta, vuonna 2011 "Työhyvinvointia johtamaan" ja tänä vuonna "Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa". Näihin oppaisiin voi tutustua KT:n sivuilla.

Ylin johto määrittää kehittämisen tason kunnissa

Työelämän kehittämiseen liittyen olemme vuosien 2009-2016 tutkimussarjassa kartoittaneet jatkuvan parantamisen mallin käyttöä työn, työsuhteen, työkyvyn ja osaamisen kehittämisessä. Tulokset mallin käytön aktiivisuudesta ovat selkeät ja kiistattomat: johdon strategiatyö ratkaisee kaiken! Mitä vahvemmin työhyvinvointi on huomioitu johdon strategiatyössä, sitä aktiivisemmin jatkuvan parantamisen mallia käytetään.


Kuva 1. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen merkitys jatkuvan parantamisen mallin aktiivisuuteen osaamisen kehittämisessä, n=341 kuntaorganisaatiota vuosina 2009-2016.

Kuvan 1 oppi allekirjoittaneen näkökulmasta on selkeä: johdon strategiatyö luo edellytykset kehittämistyölle. Tekisi mieli melkein sanoa myös päinvastoin: ilman johdon strategiatyön linjausta kehittämistyöllä ei ole kantavuutta.

Kehittämistyö – ja henkilöstötuottavuus – pohjautuvat kuntastrategiaan

Olemme tutkijaryhmällä koonneet strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjan tulokset johtamisen ketjuun (ks. tutkimusraportti 2016, s. 71). Kunta-alalle on tästä muokattu oma versio, joka esiteltiin "Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa" -oppaassa.


Kuva 2. Johtamisen ketju kunnissa.

Johtamisen ketjun periaate on pelkistetty sekä tuottavuuden että jatkuvan parantamisen suhteen: kuntastrategia määrittää ne ihmisten kyvykkyydet, joilla strategian tavoitteet toteutetaan. Johtamisessa päätetään näiden kyvykkyyksille tavoitteet, vastuut ja mittarit. Johtajuus varmistetaan valmentamalla ja johtamalla esimiehiä tukemaan strategisia kyvykkyyksiä, jotka ovat käytännössä ihmisten motivaatioon ja sitoutumiseen, osaamisen ja työn hallintaan sekä työkykyyn liittyviä. Ketjun lopussa ihmiset tekevät tulokset.

Johtamisen ketju antaa hyvän kehikon kunta-alan kehittämiseen. Tutkimussarjan tulokset kertovat tilanteen olevan hyvässä kehitysvaiheessa: reilu 40 % kuntaorganisaatioista on päättänyt työhyvinvoinnille tavoitteet, reilu 60 % määrittänyt esimiehille roolin alaisten tukemisessa ja reilulla puolella on mittarit käytössä muutosten havaitsemiseksi. Lisäksi 60 % on arvioinut esimiestoiminnan tason hyväksi tai erinomaiseksi ja lähes 70 % arvioi henkilöstötuottavuuden vähintään keskitasoiseksi. Hyvän ja erinomaisen tason arvioita oli tosin vain 15 %.

Kokonaisuudessaan tilanne kunta-alalla on siis kohtuullisen hyvä. Kehittämispotentiaali on silti suuri – ja oman näkemykseni mukaan kaikki lähtee johdon päätöksistä kuntastrategian toteuttamiseksi. Lähtökohtaisesti ihmiset tekevät tulokset!

Ossi Aura
FT
HPM Dashboard Oy

 

Kommentoi

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Todista, että olet ihminen etkä robotti kirjoittamalla kuvan merkit laatikkoon ja paina Enter.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.