Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Vieraskynäarkisto

Sitä saa mitä tilaa

Henkilöstöjohtaja Nina Holopainen

Joululomalta töihin palatessani postilokerossani odotti nimetön kirje, joka alkoi: ”Voisiko henkilöstöhallinto ottaa tarkkailuun kellokortin leimaustavat ruokatuntien vietossa tai ainakin muistuttaa henkilöstöä oikeasta leimaustavasta?”

Lue lisää

Henkilöstölähtöisyys – humppaa vai...

Leena Nousiainen ja Heli Vähätiitto

Edustatko teidän organisaatiossa Kyseenalaistajan, Realistin vai Uudistajan roolia? Kaikkia näkökulmia tarvitaan hyvään lopputulokseen pääsemiseksi. Tärkeätä on haluta ymmärtää toinen toistaan ja toisensa tarkoitusperiä.

Lue lisää

Johtaja aukaisee latua!

FT Ossi Aura

Työelämän kehittämiseen liittyen olemme vuosien 2009-2016 tutkimussarjassa kartoittaneet jatkuvan parantamisen mallin käyttöä työn, työsuhteen, työkyvyn ja osaamisen kehittämisessä. Tulokset mallin käytön aktiivisuudesta ovat selkeät ja kiistattomat: johdon strategiatyö ratkaisee kaiken!

Lue lisää

Jämsässä hyödynnetään digityökaluja yhdessä oppien

Puhtauspalvelupäällikkö Raisa Haverinen

Jos asiat voivat loksahtaa aikataulullisesti kohdalleen, näin tapahtui Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitoksessa vuonna 2016. Tällöin liikelaitoksen työntekijät saivat käyttöönsä henkilökohtaiset tablettikoneet, laitoshuoltajamme Päivi Himanen aloitti tuotekehittäjän erikoisammattitutkintokoulutuksen ja myös kaupungin sisäinen intra uudistettiin.

Lue lisää

Tampereen kaupunki uudistaa Lean-ajattelulla toimintakulttuuriaan

Kehittämispäällikkö Sarita Mäkelä

Tampereen kaupunki on uudistanut toimintamalliaan. Uudistuksessa keskeistä on toimintatapojen uudistaminen – rakenteet ovat tukiroolissa. Kumppanuus- ja kehittämiskulttuurissa henkilöstö kehittää, johtaminen on mahdollistavaa ja yhteisöllisyys vahvaa. Tätä toteutetaan Tampereen kaupungilla mm. Lean-ajattelun avulla.

Lue lisää

Kun lentotavalla on väliä

Työyhteisökehittäjä Seija Strömberg

Iltapäivän aurinkoisella taivaalla näkyy yhtä aikaa suihkukoneen jättämä valkoinen vana ja verkkaisesti eteenpäin lipuva kuumailmapallo. Valmistelen sparrausta ja hoksaan, että työyhteisön kehittämisessä ja lentämisessä sekä suihkukoneella että kuumailmapallolla on vertauskuvallisia yhtäläisyyksiä.

Lue lisää

Mitä päätöksenteko maksaa?

Muutosvalmentaja Aija Bärlund

Kunnissa päätösvalta risteilee valtuuston, lautakuntien ja johtajien viranhoidon välillä. Päätöksiä pyöritellään edestakaisin ja jätetään toistuvasti pöydälle poliittisen pelin tai puutteellisen valmistelun vuoksi. Huonon valmistelun takana on usein epäselvä toimeksianto.

Lue lisää

Kunta-alan työelämäbrändi

Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen

”Suomi ei tiedä, kuinka hyviä työpaikkoja kunnat ovat”, lausahti professori Riitta Viitala Vaasan yliopistosta ARTTU2-ohjelman seminaarissa, kun ensimmäiset tutkimustulokset Työterveyslaitoksen tutkimuksesta julkaistiin viime vuoden lopulla.

Lue lisää

Digisyrjäytynyt Suomi

Viestintäpäällikkö Minna Jaakkola

Tutustuminen Pohjoismaiden digitalisaation edelläkävijän Tanskan malliin oli isku palleaan. Siinä missä meillä valtion kärkihankkeissa jappastellaan, miten sähköistä asiointia edistetään ja kenen ehdoilla, Tanskasta löytyisi valmiita ratkaisuja kaikkien käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden.

Lue lisää

Reflektio – Elämän heijastusta ja uudistavan oppimisen edellytys

Management Consultant Teijo Räsänen

Ajan päästä tarkasteltuna asiat näyttävät toiselta, mutta joskus on liian myöhäistä korjata enää toimintaansa. Pitää pysähtyä ajoissa.

Lue lisää

Tuulensuoja kokeilijoille

Kokeileva Suomi -tiimi

Haluaisitko kokeilla jotain yhteiskuntaa muuttavaa? Muhiiko mielessäsi idea, joka ansaitsisi tulla koetelluksi, koska se voisi vaikuttaa positiivisesti toimintaympäristöösi?

Lue lisää

Tukea innovatiivisille työelämähankkeille

Tutkimusasiantuntija Mikael Saarinen

Työelämän kehittäminen nähdään usein pakollisena lisävaivana, johon täytyy turvautua, kun on aika lunastaa lupaus henkilöstöstä organisaation tärkeimpänä voimavarana tai ollaan ajauduttu umpikujaan. Ja kun hätätilanne on päällä, investoinnit ovat yleensä jäässä.

Lue lisää

Uupuneita, onko heitä?

Puheenjohtaja JUKO ja OAJ Olli Luukkainen

Korvissa humisee lasten äänet ja huuto, vaikea muistaa edes mitä oppilaiden kanssa edellisellä tunnilla puhuttiin. Tekisi mieli raivota oppilaille luokan tavaroiden sotkemisesta, tai vain marssia ulos mitään sanomata. Näin kokee yllättävän moni opettaja ainakin joskus työssään ilman, että asia tulee koskaan puheeksi kollegoiden tai esimiehen kanssa.

Lue lisää

Julkisten palveluiden kehittäminen liiketoimintamallin avulla

Liikkeenjohdon konsultti Tapio Varis

Liiketoimintamalli on kokonaisuuden arkkitehtuuri, jossa mallin osa-alueet integroituvat yhdensuuntaistavaksi toiminnaksi. Vantaan kaupungin työllisyyspalveluissa kehittämämme liiketoimintamallin tavoitteena on ohjata ja integroida dynaamisesti ajattelua, johtamista, vuorovaikutusta ja verkostoituvaa asiakastyötä.

Lue lisää

Laitetaan dialogikapula kiertämään!

Dosentti Sirpa Syvänen

Viimeiset viisi vuotta ovat menneet dialogin, dialogisuuden, dialogisen johtamisen ja dialogisen kehittämisen parissa. Dialogisuus liittyy vahvasti myös Kunteko-kehittämisohjelmaan, sillä se on sitoutunut yhteistoiminnalliseen kehittämistapaan.

Lue lisää

Julkisyhteisöt ja asiakaskokemus

Kari Korkiakoski

Asiakkaan aikakausi on alkanut, väitetään. Koskeeko tämä uusi asiakkaan aikakausi kuitenkaan julkisyhteisöjä? Ovatko julkisyhteisöt edes tekemisissä asiakkaiden kanssa? Vai ovatko asiakkaat ennemminkin kuntalaisia, palveluiden käyttäjiä tai onko kysymys edes oleellinen?  

Lue lisää

Ei jatkoon! Työelämän kehittäjän musta päivä

Asiantuntija Jarna Savolainen

Työelämä ei etene aina niin kuin Strömsössä. Jos Strömsö on kuvana pysähtynyt, utuinen maalaismaisema hallittuine liikkeineen ja täydellisinä lopputuloksineen, työelämän kuva on tyrskyävä vesistö ja syheröiset verkot veneen pohjalla.

Lue lisää

Työntekijät ja asukkaat kasvun ja kehityksen moottoreina Järvi-Saimaalla

Kehitysjohtaja Simo Kaksonen

Kuntatyö luo hyvän elämän ja elinvoiman edellytykset. Niin se on erityisesti väljästi asutuilla alueilla. Järvi-Saimaan Palvelut Oy on ottanut ensimmäisiä askeleita uuden työn ja tekemisen suuntaan. Pohjan tälle on luonut siirtyminen avoimeen digitaaliseen maailmaan ja nopeaan hallittuun päätöksentekoon.

Lue lisää

Kompleksisuuden johtajia – onko heitä?

Yliopistonlehtori (HTT), dosentti Harri Raisio

Kompleksisuuden maailmankuva on alkanut näkyä yhä enemmän myös johtamistutkimuksessa, mitä voi pitää luontaisena kehityssuuntana. Lisääntyvän yhteenkietoutuneisuuden vuoksi kompleksisuus lisääntyy niin organisaatioissa kuin niitä ympäröivässä yhteiskunnassa. Johtamisen toimintamallit eivät ole kuitenkaan pysyneet tämän kompleksisuuden kasvun mukana.

Lue lisää

Kokeilut tarvitsevat järjestelmällisen palautteen

Konsultti, tutkija Juha Eskelinen

Kokeilut ovat nousseet vahvasti esille suomalaisen kuntasektorin kehittämisessä. Kokeilua käynnistettäessä kannattaa pohtia ja suunnitella myös sitä, kuinka kokeilun tuloksista saadaan palautetta ja kuinka sen onnistumista arvioidaan.

Lue lisää

Johto ja henkilöstö vastaavat yhdessä toiminnan kehittämisestä

Kehittämisasiantuntija Risto Tanskanen

Kuntatyöpaikkojen kuten muunkin työelämän iso kysymys on, miten saadaan ihmiset kiinnostumaan oman työpaikkansa toiminnan kehittämisestä. Johto ei pysty yksinään vastaamaan työpaikan tuottavuudesta ja tuloksellisuudesta, vaan siihen tarvitaan henkilöstö mukaan.

Lue lisää

Pelastaako virtuaalinen kaupungistuminen hyvinvointiyhteiskunnan?

Toimitusjohtaja Jaana Utti

Virtuaalinen maastamuutto (virtual migration) on noussut suureksi työn muutoksen tekijäksi. Se merkitsee työn ja sen tekijöiden siirtymistä virtuaalisilla alustoilla yli maantieteellisten rajojen. Kun perinteinen työ häviää, avautuu uusia mahdollisuuksia.

Lue lisää

Kunnat ja tutkimusyhteisöt – yhteistyön pitkät perinteet

HT, Hallintotieteen professori Jari Stenvall

Palvelevatko tutkimusyhteisöt – esimerkiksi yliopistot – riittävästi yhteiskuntaa ja sen toimijoita kuten kuntia? Vai onko niin, että tutkimustieto on liian teoreettista hyödyntämisen näkökulmasta? Puhuttaessa johtamisesta tai kuntien kehittämisestä edellä oleviin kysymyksiin voidaan vastata positiivisesti. 

Lue lisää

Miksi organisaatiomme tulisi miettiä palkitsemisen kokonaisuutta?

Palkitsemiskonsultti Sini Jämsén

Miten osoittaa henkilöstölle, että heitä arvostetaan? Mikä kannustaa ja motivoi työntekijöitä? Kuinka henkilöstöä sitoutetaan organisaatioon? Mitkä asiat vaikuttavat työhyvinvointiin? Usein näihin kysymyksiin haetaan vastauksia palkitsemisen avulla.

Lue lisää

Mahdollisuus on annettu – otetaan siitä kaikki irti!

Projektipäällikkö Katja Moilanen

Digitalisaatio sitä ja digitalisaatio tätä. Digitalisaatio pelastaa työelämän! Sanahelinääkö, vai olisiko se todella ratkaisu moniin ongelmiin? Digitalisaation mahdollisuudet on tiedostettu, mutta käytäntöön vieminen on asia erikseen. Ja arkeenhan digitalisaatio on vietävä, jotta siitä olisi oikeasti hyötyä.

Lue lisää

Suomi digiaikaan

Johtamistieteiden tohtori Merja Fischer

Kansainvälinen kilpailukyky ja Suomen taloudellinen kehitys edellyttävät uudenlaisia toimintamalleja ja ratkaisuja. Keskeisenä keinona on digitaalisuuden lisääminen laaja-alaisesti niin yritysten kuin kuntienkin toiminnassa sekä koulujen oppimisjärjestelmien kehittämisessä.

Lue lisää

Edistetään yhdessä hyviä kehityskeskustelukäytäntöjä

Työyhteisökehittäjä Heini Wink

Taas on se hetki vuodesta, jolloin työpaikoilla käynnistyvät vuosittaiset kehityskeskustelut. Toiset odottavat keskusteluja innolla, toiset eivät lainkaan. Viime aikoina on myös käyty keskustelua siitä, ovatko kehityskeskustelut tänä päivänä lainkaan tarpeellisia.

Lue lisää

Millaiseen muutosviestintään olet itse valmis?

Konsultti Teijo Räsänen

Kuntien rakenteita uudistetaan urakalla. Muutoksissa tarvitaan osallistamista sekä perinteistä esimiesten tekemää työyhteisöviestintää. Viestinnän merkitys on ratkaiseva muutoksen perusteiden ymmärtämiseksi. Tarvitaan myös osallistavaa vuorovaikutusta, jotta työyhteisölle syntyy ymmärrys muutoksen taustoista ja uuteen toimintatapaan sitoutuminen.

Lue lisää

Kullatut siilot

Työyhteisöjen kehittäjä Kari I. Mattila

Siilot ovat hyvästä. Mutta vain kun puhutaan viljan tai tuorerehun varastoinnista. Palveluntuotannossa olemme rakentaneet erikoistumiseen ja tehokkuuteen perustuvia siiloja vuosikymmeniä. Matkalla olemme kuitenkin unohtaneet sen tilanteen, johon ne on rakennettu ja mikä niistä oikeasti teki tuottavia silloin joskus.

Lue lisää