Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Kohti keskitettyä HR:ää - Vantaan kaupungin sparraus

Vantaan kaupungin HR-palvelut ovat kokemassa suuren muodonmuutoksen vuoden 2020 alussa, kun HR-kokonaisuus keskitetään kaupunkitasoiseksi. Muutoksella tavoitellaan paremmin asiakkaita ja asiakastarvetta palvelevaa sekä käyttäjäkeskeisempää HR-kokonaisuutta. Samalla pyritään toimintatapojen ja sitä tukevien prosessien uudistamiseen sekä yhteistyön lisäämiseen HR-ammattilaisten ja kaupungin johdon sekä esimiesten välillä.

Syy Kuntekon sparrauksen hakemiseen liittyy juuri muutoksen kokonaisvaltaisuuteen.

- Tarvitsimme prosessiin palvelumuotoiluosaamista välttääksemme prosessien kehittämisen vain HR-lähtöisesti. Haluamme tehdä koko prosessista mahdollisimman asiakaskeskeisen, jotta teemme varmasti oikeita asioita. Tähän tarvitsimme ulkopuolista apua ja sparrauskumppania, toteaa Vantaan kaupungin kehittämispäällikkö Hilma Aminoff.

 

- Odotin osallistavaa prosessia ja uudenlaista tapaa saada asiakkaiden ääni kuuluviin. Tavoitteenamme oli saada juuri asiakkaiden toiveet esiin ja osallisuuden kautta rakentaa HR:lle uudentyyppinen toimintamalli, summaa Vantaan kaupungin henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Tamora Oy tukena sparrauksessa

Sparrauksen asiantuntijoiksi valikoitui Tamora Oy:n Tom Hagelberg ja Kirsi Parviainen, joilla on vahvaa osaamista sekä palvelumuotoilusta että prosessikonsultoinnista. 

 

- Vantaan case oli kiinnostava jo pelkästään palvelumuotoilun näkökulmasta. Asiakkaat olivat aidosti mukana muotoilemassa ja sparraamassa. Vantaan HR on iso kokonaisuus, jossa lähdettiin yhdessä tekemään täysin ja aidosti uutta toimintamallia. Erityisesti meidän näkökulmasta kunnon tavoitteet haastoivat lyhyissä kohtaamisissa saamaan tehoja irti ihmisistä. Ennen kaikkea case näyttäytyi ihmisten oivalluksina, innostuksena ja aikaansaamisena, Hagelberg tiivistää kouluttajien tuntemuksia.

Työpajoissa kaikilla oli "samat verkkarit päällä"

Sparraus koostui yhteensä viidestä työpajasta, joihin osallistui HR-ammattilaisia ja kahdesti mukana oli myös HR:n käyttäjistä koottu asiakasraati.

- Tunnelma on ollut työpajoissa osallistava ja mukaan kutsuva. Vaikka asiakkaiden mukaan tulo jännitti monia, huomattiin nopeasti, että kaikilla on ”samat verkkarit päällä” ja jokainen haluaa aidosti olla mukana rakentamassa uutta HR:ää. Asiakkaat olivat aidosti mukana muotoilussa ja sparraamisessa, Hagelberg toteaa.

Työpajojen välitön tunnelma välittyi myös allekirjoittaneelle. Työskentely oli keskustelevaa, nauru raikui ja hyviä näkökulmia jaettiin pitkin päivää.

- Tunnelma työpajoissa on ollut positiivinen. Useiden eri toimialojen työntekijät ovat työskennelleet yhdessä, mikä on lähentänyt toimialoja. Lisäksi melko uutena työntekijänä on ollut mukava tavata paljon uusia ihmisiä organisaation sisältä, kertoo vasta alkuvuonna Vantaan palvelukseen siirtynyt Jari Lemmelä.

 

 

Viimeisessä 21.5. järjestetyssä työpajassa oli mukana laaja kattaus HR-ammattilaisia, joista moni oli paikalla ensimmäistä kertaa. Lyhyen päivään johdatuksen jälkeen pohdittiin Vantaan kaupungin HR:n toimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia sekä sisäisiä että ulkoisia tekijöitä.

 

Tämän jälkeen käytiin läpi aikaisemmissa työpajoissa kehitetyt HR:n käyttäjäprofiilit, joiden avulla HR:n toimintaa ja uudistamista työstetään. Lisäksi Kirsi-Marja Lievonen piti puheenvuoron siitä, mitä prosessin aikana on tapahtunut, mihin sillä ylipäänsä tähdätään ja miksi.

 

 

 

Aamupäivän ”teoriaosuuden” jälkeen osallistujat pääsivät itse työstämään pienryhmissä erilaisia tehtäviä. Ryhmät pohtivat ensin tahoillaan käyttäjäprofiilien kautta, miten HR palvelee erilaisia asiakkaita. Pienryhmätyöskentelyn jälkeen kukin tehtävä käytiin yhdessä keskustellen läpi, mikä mahdollisti aiheen monipuolisen hahmottamisen ja uusien näkökulmien syntymisen.

- Osallistujat olivat innostuneita ja kaikki osallistuivat yhteiseen tekemiseen. Työpajoissa aika riensi, Lievonen toteaa.

Työ jatkuu edelleen

Koko kevään jatkuneen sparrausprosessin aikana Vantaan HR on suunnitellut ja pohtinut edessä siintävää muutosta. Paljon on jo saatu aikaan, mutta työ ei ole suinkaan vielä ohitse. 

- Sparrauksen jälkeen jatkamme työskentelyä pienemmissä ryhmissä sekä tiimien sisäisissä palavereissa ja kehittämishetkissä. Ohjaamme johtoryhmässä työn etenemistä, Vantaan kaupungin henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen kertoo. 

Suurin muutos on luonnollisesti vielä edessä, mutta jo tähän mennessä tehdyn monipuolisen pohjatyön ja vahvan yhdessä tekemisen meiningin perusteella rohkenen aavistaa, että Vantaan kaupungin askeleet kohti keskitettyä HR:ää ovat varmoilla kantimilla! 

 

Kiinnostuitko? Lisätietoja Kuntekon sparrauksesta löydät täältä.

Teksti ja kuvat: Tanja Vierula