Jaa:Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

15.03.2016

Pohjois-Suomen vanhuspalvelujen kehittämisverkostojen ideointityöpaja 7.4.2016 Oulussa

Mikään ei vanhenna ja väsytä niin paljon kuin aktiviteetin puute, ja levon välttäminen on eräs niitä asioita jotka mahdollistavat pitkän iän.” Percy Fridenberg

Tervetuloa suunnittelemaan aktiivista ikääntymistä  - itselle ja muille! Haemme kuntia mukaan innostumaan vanhuspalvelujen toimintamallien ja teemojen kehittämisestä. Tulethan mukaan kertomaan - me autamme ja kehitämme kanssanne!

KunTeko 2020 -ohjelma järjestää yhteistyössä kehittäjäpoolin asiantuntijoiden kanssa vanhuspalvelujen kehittämisverkostojen ideointityöpajan. Verkostojen päämääränä on yhteistoiminnallisen kehittämisen avulla ja menetelmin arvioida ja kehittää vanhuspalveluja tuottavien työyhteisöjen työtä, hoito- ja palveluideologiaa ja periaatteita. Tarkemmat verkostoyhteisyön teemat ja alustavat suunnitelmat rakennetaan tilaisuudessa.

Aika ja paikka: 7.4.2016 kello 11.30-16.00, Ammattiopisto Luovi, Kasarmi, Siilasvuon talo, K2-rakennus, Majurin kabinetti, Veteraanikatu 2, 90130 Oulu

Tilaisuuden tavoitteena on 

  • perehdyttää KunTeko 2020 -ohjelman mahdollisuuksiin tukea kuntien kehittämistyötä

  • johdatella vanhuspalvelujen palvelutoiminnan muotoiluun ja toimintamallien kehittämiseen

  • kertoa onnistuneista kehittämishankkeista ja kokeiluista

  • testata kiinnostusta verkostomaiseen työskentelyyn sekä keskustella ja ideoida verkostotyön tavoitteita ja sisältöjä

  • määritellä kehittämistyön käytännön tarpeita ja linjauksia

Tilaisuuden ja verkostojen kohderyhmät:

  • Erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin kunnat, sosiaali- ja terveyspalveluista tai vanhuspalveluista vastaavat sekä henkilöstön edustajat. Verkostoihin voidaan tarpeen mukaan kutsua myöhemmässä vaiheessa kolmannen ja yksityisen sektorin toimijoita ja muita yhteistyökumppaneita

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan 30.3.2016 mennessä: http://bit.ly/1RLwRjL

Ohjelma 7.4.2016

klo 11.30       Ilmoittautuminen

klo 12.00       Päivän avaus ja tavoitteet - Miten KunTeko 2020 tukee kuntien työelämän kehittämistä? 
                      Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu

klo 12.30       Mitä valtakunnassa tapahtuu? Rakenneuudistus, nykytilanne ja vaikutus vanhuspalveluihin

  • Miten kehittämistyö ja verkostokokeilut ovat toimineet perustyön tekemisen tasolta katsottuna – case HELMA ja Hoteva
  • Kehittämisverkoston lisäarvo kehittämistyössä
  • Käynnistyvien verkostojen esittelyt ja keskustelua näkymistä

                     Seija Strömberg, Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg Oy
                     Sirpa Syvänen, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus

14.00            Kahvitauko

14.15            Reflektio: Mitä kuulimme, mihin kannattaa tarttua?

                     Seija Strömberg, Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg Oy
                     Sirpa Syvänen, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus
                     Teijo Räsänen, Innotiimi Oy

14.30            Työpaja- ja ryhmätyötyöskentelyä: Millainen olisi hyödyllinen vanhuspalvelujen kehittämisverkosto?

                     1) Mikä olisi yhteinen teema ja tavoite?
                     2) Miten verkosto toimisi käytännössä (toimintatapa ja haluttu organisoituminen)?

                     Sirpa, Seija ja Teijo

15.45            Miten nyt eteenpäin? Seuraavat askeleet verkostojen käynnistämiseksi?

Taustaa verkostotyölle

Syntymäpäiväsankarille vitsaillaan, että ikää tulee, mutta vanhaksi ei tarvitse tulla. Vai tarvitseeko sittenkin? Ja millaista se vanhuus on?

”Vanhus on henkilö, joka on lopettanut syömisen ja katselee toisten ateriointia.”  Jakob Bosshart

”Vanhuus on sitä, että tietäisi kaikki vastaukset, mutta kukaan ei kysy.” Laurence J. Peter

Ei, tällaista vanhuutta emme halua. Millaisen sitten?

”Vanhuudella on nautintonsa, jotka, niin erilaisia kuin ovatkin, eivät ole nuoruuden nautintoja vähäisemmät.”  Matti Kurjensaari

Mieluummin tätä, ja sitä että vastataan itse nyt näihin vanhuuttamme koskeviin kysymyksiin, siltä varalta, ettei niitä myöhemmin enää kysytä. Haluammeko tehdä vanhanakin aktiivisesti itsellemme tärkeitä ja mielekkäitä asioita? Haluammeko itse päättää, mitä ne ovat?  Haluammeko vanhuudessakin olla tekemisissä eri-ikäisten ihmisten, muidenkin kuin meitä hoitavien, kanssa? Kyllä, ja paljon muutakin!

Kunta- ja palvelurakenteiden muutokset osana sote-uudistusta tuovat haasteita erityisesti Pohjois-Suomen harvaanasutuille kunnille (pitkät matkat, haja-asutus jne.). Toinen haaste koskee taloudellisia resursseja vanhuspalveluiden tuottamisessa. Miten ratkaista yhtälö, jossa eletään koko ajan niukkenevien resurssien (verotulot, henkilöstö) ja samanaikaisesti lisääntyvän vanhusten määrän, kanssa?

Näiden tosiasioiden vallitessa tärkeä keino tuottaa tulevaisuudessakin riittävät ja laadukkaat palvelut, on lähteä kehittämään niitä siten, että työyhteisöt ovat aktiivisesti mukana kehittämisessä. Työpaikkojen sisäisen tehokkuuden, työn tuottavuuden, osaamisen, työn hallinnan ja työhyvinvoinnin kehittämisen avulla saadaan kaikki käytettävissä olevat voimavarat käyttöön. 

Yhdessä kehittäminen verkostossa on tehokas keino, joka huomioi osallistujien tarpeet ja yhdistää asiantuntemuksen käytännön työhön.

Kehittämisverkostot kehittämisen tukena

Kunteko 2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelman kehittämisverkostoja suunnitellaan jonkin ajankohtaisen tai kiinnostavan teeman tai asian ympärille. Verkosto kootaan tukemaan kuntaorganisaatioiden omaa kehittämistyötä sekä vertaisoppimisen areenaksi.

Yhteen verkostoon osallistuu keskimäärin 4-10 kunta-alan organisaatiota. Verkostoja vetävät Kuntekoon kilpailutetut asiantuntijat. Kunteko maksaa verkoston ensimmäiset tapaamiset. Verkostotyön jatkon (asiantuntijan palkkiot) kustantavat kunnat itse.

Lisätietoa:

Seija Strömberg

seija.stromberg[a]pp.inet.fi

040 707 8766

 

Sirpa Syvänen

sirpa.syvanen[a]uta.fi

040 190 13 15

 

Anniina Tuomi

anniina.tuomi[a]kt.fi

040 562 6397